1 NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH I

Formáty dostupné ke stažení:

.PDF

.MOB

.EPUB

DVD

2 NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH II

.PDF

.MOB

.EPUB

DVD

3 Krása ve filmovém dokumentu

.PDF

.MOB

.EPUB

4 Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

.PDF

5 Odborný text

.PDF

.MOB

.EPUB

6 Poznámky ke studiím nových médií

.PDF

7 Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích

.PDF

.MOB

.EPUB

8 Žurnalisté mezi zradou a kolaborací

.PDF