09.05.2019 11:00 - 12:00


Online rozhovor s novým děkanem Fakulty sociálních studií Stanislavem Balíkem

Host: Stanislav Balík

Autor: Jakub Smyčka | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Online rozhovor

Stanislav Balík je profesorem na Fakultě sociálních studií a dlouholetým vedoucím katedry politologie, aktuálně také předsedou Akademického senátu Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje moderní české politice, komunální politice, vztahu státu a církví a nedemokratickým režimům. V dubnu ho zvolil Akademický senát Fakulty sociálních studií novým děkanem fakulty. Jeho čtyřletý mandát začne 1. září. Jako děkan chce usilovat o ještě vyšší kvalitu vzdělávání a zasadit se o získávání motivovaných uchazečů o studium. Rád by také víc propojoval jednotlivé studijní programy fakulty, a vytvářel tak mimo jiné podmínky pro úspěch v budoucích mezioborových grantových projektech.

Jiří Černý | jiricerny95@gmail.com Zaregistroval jste, že někdo přelepil štít se jménem fakulty u vchodových dveří? Už přesně nevím, co tam stálo, něco o ústavu vymývání mozků. Myslíte, že má tato událost nějakou spojitost s vaším zvolením? Dobrý den, to jsem nezaregistroval, věřím, že s mým zvolením to souvislost nemá. :-) Koneckonců vůči sobě jsem za život zaslechl řadu výtek, ale nikdo mi neřekl, že bych vymýval mozky.
Vendula Kocandová | kocandova.vendula@gmail.com V jednom rozhovoru jste zmínil, že podle Vás nelze zavést povinné přednášky. I přesto, byl byste pro povinnou docházku nebo ne? Proč? Dobrý den, ve svých kurzech mám vyzkoušené, že účast na přednáškách zvyšuje šance na dobrý výsledek v kurzu. Nechal bych na pravomoci garanta programu či možná i na vyučujícím předmětu, aby stanovil, zda vyžaduje či nevyžaduje povinnou účast. Na druhou stranu – stávající stav je pro nás pedagogy výzvou: můžeme se snažit, aby na naše přednášky studenti chodili i bez povinné účasti.
Kamila Jablonická | 471200@mail.muni.cz Podpořil byste povinnou praxi u všech oborů? Neměl by se každý student rozhodnout sám? Dobrý den, velmi jednoduše – nepodpořil. Nechal bych to na jednotlivých programech, jak si to rozhodnou. Nevnímám vysokoškolské studium jako učňovské obory na vyšší úrovni, tedy že by nutně měly vést k přípravě na konkrétní zaměstnání. Velký význam mají i obory bez přímého praktického uplatnění, protože rozvíjí vzdělanost a poznání.
Marie Drahoňovská | mariedrahonovska@seznam.cz Jak zdatný jste v zahradničení? Současný děkan, docent Dančák se nechal slyšet, že svému následovníkovi v kanceláři zanechá své rostliny a s nadsázkou dodal, že ho bude chodit kontrolovat, jestli se o ně dobře stará. Jak jste s touto rolí smířený? Dobrý den, jak říká můj tatínek – jsem chlapec z dědiny, z pastoušky. :-) Moje maminka je ze statku, odmala jsme měli kousek pole a zahradu, s tatínkem včelaříme, máme sad, takže sázím, kácím a prořezávám a proti škůdcům ošetřuji ovocné stromy, pěstuji jahody, hrášek... O rostliny v domě se postarat také umím, byť bych tomu neříkal zahradničení. Mám rád rýč, krompáč, motyku, pilu, sekeru...
Zuzana Hudcová | zuzana.hudcova98@seznam.cz V rozhovorech jste avizoval, že chcete propojovat studijní programy fakulty, chcete zlepšit i spolupráci mezi katedrami? Dobrý den, ano, je to jeden z mých cílů. Mám za to, že zde na Joštově 10 dříme nevyužitý potenciál spočívající právě ve spolupráci kateder. Rád bych k tomu vytvářel institucionální podmínky, aby se lidé z kateder spolu potkávali při studijních i vědeckých příležitostech a tak aby mohly vznikat nápady (a pozdější projekty) na mezioborovou spolupráci. Byl bych rád, aby docházelo k větší spolupráci i v pedagogické oblasti, aby se zmenšily bariéry mezi obory např. v oblasti povinně volitelných předmětů apod.
Tereza Ryšanová | trysanova@seznam.cz Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je možné, že politici dříve odstupovali i kvůli mnohem menším korupčním kauzám, zatímco současný premiér se funkce tvrdohlavě odmítá vzdát, přestože čelí obvinění z dotačního podvodu, který má přesah do Evropské unie? Můžeme tak v souvislosti s Českem vůbec hovořit o nějaké politické kultuře, když vidíme chování současných politiků? Děkuji za odpověď. Dobrý den, ano, v současné době pozorujeme výrazné zhoršení různých rysů politické kultury, a to nejen u premiéra, i když tam je to nejmarkantnější. Řešíme situace, které by nás dřív ani nenapadly, příp. napadly ale pouze v hodně teoretické rovině – třeba to, že premiér může ovlivňovat skrze ministra spravedlnosti personální složení státního zastupitelství a nejvyšších složek justice, které řeší jeho kauzu. Je to smutné, nicméně voličům to, zdá se, nevadí.
Zuzana Hudcová | zuzana.hudcova98@seznam.cz Současného děkana Břetislava Dančáka jste v rozhovoru pro Atrium chválil za internacionalizaci studia tedy zavedení studijních programů v angličtině. Chcete i v tomto směru nabídnout něco nového? Dobrý den, v této oblasti nás bude jistě čekat řada dalších výzev – jednak jsme ještě nedosáhli stavu, o němž stávající děkan snil – aby měla každá katedra alespoň jeden magisterský program v angličtině. Dále – existuje zde prostor pro anglické bakalářské programy, které se nyní začínají chystat. Ne ale jako úzce oborové, ale chci, aby cíleně propojovali vždy alespoň tři stávající české obory. Nu a konečně – brzy se také budeme muset podívat na stávající anglické magisterské programy, vyhodnotit, jak fungují, jaký je o ně zájem, jestli mezi nimi nejsou překryvy apod. a na taková zjištění případně reagovat.
Michaela Galuszková | galuszkova.michaela@gmail.com Jaká negativa jste jako pedagog na FSS pociťoval a máte v plánu je nějak jako nový děkan změnit? Dobrý den, věřte, že negativa jsem jako pedagog na FSS nepociťoval. Dost možná i proto, že pedagogická stránka je hodně v rukou samotného vyučujícího a dále garanta či vedoucího katedry, spíše než děkana. Takže kdybych si teď stěžoval, asi bych si stěžoval sám na sebe. :-) Nicméně tuším či někde i vím, že má FSS v pedagogické oblasti rezervy, takže se budu snažit o to, abychom sjednocovali praxi směrem k fakultním „best practises“.
Karolína Tomečková | karolinatomeckova@email.cz Dobrý den, jak hodnotíte katedru environmentálních studií a jakým způsobem byste chtěl přispět k jejímu chodu? Děkuji za odpověď. Dobrý den, katedra environmentálních studií má na naší fakultě své pevné místo. Chovám hluboký obdiv k tomu, kam ji za posledních několik let dokázal dovést její současný vedoucí doc. Binka – z maličké katedry téměř bez studentů a téměř bez vědeckého výkonu k pozici středně velké katedry s vynikajícími výsledky v oblasti zahraničních publikací. Ostatně i proto jsem doc. Binku přizval ke spolupráci jako budoucího proděkana. K jejímu chodu jako děkan nejlépe přispěju tím, že jmenuji schopného vedoucího, který ji bude schopen se svými kolegy a kolegyněmi dále rozvíjet.
Jana Kopecká | janna.kop@seznam.cz Dobrý den pane profesore, myslíte si, že návrh na zdanění církevních restitucí zamítne Ústavní soud? Děkuji Kopecká Dobrý den, domnívám se, že Ústavní soud zdanění jako neústavní zruší.
Jan Boháč | j.bohac14@gmail.com Jak se Vám líbí současné logo Masarykovy univerzity? Dobrý den, nevím, jestli Vás zklamu, nebo potěším – nové logo se mi líbí. Líbí se mi jeho jednoduchost a to, že jednoznačně bez dalšího vysvětlování a „dopovídávání“ podle něj jde naši univerzitu identifikovat.
Michal Frank | 471239@muni.cz Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jestli i po nástupu na pozici děkana budete nadále vyučovat dosavadní předměty, nebo budete muset s některým(i), i kvůli časovým důvodům, skončit? Děkuji Dobrý den, možná naivně, ale přesto zatím počítám s tím, že budu pokračovat ve výuce téměř všech předmětů, které jsem učil v tomto akademickém roce – tedy Politický systém ČR, Komunální politika, Komunismus v ČR a Tradice české politiky. Vyřešeno to zatím nemám z předmětem Analýza české politiky, nicméně i na tom bych chtěl v nějaké podobě participovat.
Magdaléna Čevelová | cevelova21@seznam.cz Dobrý den, v prvé řadě vám gratuluji ke zvolení. Zajímalo by mě, který z oborů na FSS nejvíce doporučujete jako kombinaci k politologii, tedy s jakým oborem jde politologie v praxi nejvíce dohromady. Děkuji. Dobrý den, obecně doporučuji dvouoborové studium (nově sdružené) spíš než jednooborové. A jaký obor? To je těžko říct – když se dívám na akademické pracovníky naší katedry, vnímám, jak silným přínosem pro nás je mnohooborovost – že někdo vystudoval politologii s historií, jiný se sociologií, žurnalistikou, mezinárodními vztahy, BSS, ještě někdo další k politologii vystudoval práva, někdo psychologii... Jinými slovy – doporučil bych cokoli z již dnes existujících doporučených kombinací, protože do oněch doporučených vybírám jen takové, o nichž jsem přesvědčen, že dávají smysl.
Tomáš Foltán | t.foltan@gymik.cz V nedávném e-mailu studentům politologie jste psal o nové podobě magisterského studia, kdy bude k dispozici nová specializace "Volební studia a politický marketing". Co Vás k tomuto kroku vedlo? Kdy bude zveřejněný nový, upravený přehled magisterských předmětů? Děkuji za odpověď, přeji pěkný den. Dobrý den, na katedře nás k tomu vedl zájem studentů a především příležitost, která se otevřela jednak procesem povinné přeměny studijních oborů na programy, jednak společným univerzitním projektem MUNI 4.0. Z něj jsme mohli pořídit novou počítačovou laboratoř pro tuto specializaci apod. Nový přehled kurzů bude zveřejněn do konce tohoto semestru.
Vladimír Buchar | vbuchar@outlook.cz Dobrý den, jak vnímáte pravomoc děkanského volna a jak hodláte této možnosti využívat? Děkuji. Dobrý den, vnímám ji jako zcela výjimečnou pravomoc, se kterou chci zacházet velmi opatrně, ostatně jako mí děkanští předchůdci. Vím, jak komplikovaný harmonogram řady kurzů je – ať už díky státním svátkům, různým výjimečným událostem apod. – a proto jej nechci komplikovat ještě víc.
Patrik Švec | pata.svec@seznam.cz Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký je Váš názor na možné zavedení povinné účasti na přednáškách. Neměli by být vysokoškolští studenti, jakožto dospělí lidé, schopni sami vyhodnotit, jestli je pro ně účast na přednášce přínosem? Děkuji Dobrý den, abychom mohli tuto otázku dobře zodpovědět, musíme se podívat do Studijního a zkušebního řádu MU. Ten už nyní povinnou účast na mnohde podstatné části výuky předepisuje – na seminářích a cvičeních. V tomto případě tedy „vysokoškolští studenti, jakožto dospělí lidé“ nejsou „schopni sami vyhodnotit, jestli je pro ně účast ... přínosem“? Když si budeme SZŘ podrobněji číst, zjistíme, že pro přednášky stanovuje nejpřísnější podmínky pro to, kdo je může konat – mají to být docenti a profesoři. Pro semináře nic takového není. Není absurdní, když pro něco, na co dáváte vysoké kvalitativní nároky, stanovujete dobrovolnou účast, a naopak?