10.12.2019 17:00 - 18:00


Drogová závislost

Host: Pavel Nepustil

Autor: Agáta Paličková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Online rozhovor

Pavel Nepustil je brněnský psycholog, který se zaměřuje na duševní zdraví, drogovou závislost a následné zotavení. Společně s přáteli založil spolek Narativ, kde ve svých léčebných přístupech používají vyprávění příběhů. Pracoval také jako sociální pracovník a terapeut v neziskové organizaci Podané ruce v Brně, kde se setkal s uživateli drog, závislými a jejich rodinami. Mimo jiné je autorem knihy Bez léčby to jde, která zachycuje příběhy přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání pervitinu.

Pavel Nepustil bude odpovídat na vaše otázky v úterý 10. prosince od 17.00.

 Otázky můžete posílat už nyní na adresu otazkypropsychologa@seznam.cz

Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Kateřinu. S nezletilými se potkám nejčastěji tak, že je přivedou rodiče. Snažím se vždy pracovat dohromady s nezletilým i jeho rodinou, tedy nejčastěji rodiči. Myslím, že tak třetinu mých klientů tvořili právě rodiny s nezletilými. Ale jsem vždy opatrný s používáním slova závislost. Často to jsou rodiče, kteří ve vzorci užívání vidí závislost, nicméně může to být pouze přechodné období a pokud je dobře zvládnuto, závislost se nerozvine. Nejčastěji mě rodiče myslím kontaktují s potížemi s konopím a pervitinem u svých dětí.
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Ano, ovlivnila a neustále ovlivňuje. Seznámil jsem se skrze ní s úžasnými a inspirativními lidmi. Mě nezajímá vlastně ani tak závislost, jako zotavení, a právě možnost mluvit a spolupracovat s lidmi, kteří zotavením procházejí, je neskutečně obohacující. Protože vidíte, co všechno je člověk schopen dokázat, jak se může změnit, můžete vidět, co je k té změně potřeba, uvědomíte si jedinečnost každé lidské bytosti, protože ani jeden příběh není stejný… Je to úžasná práce
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Kateřinu. S nezletilými se potkám nejčastěji tak, že je přivedou rodiče. Snažím se vždy pracovat dohromady s nezletilým i jeho rodinou, tedy nejčastěji rodiči. Myslím, že tak třetinu mých klientů tvořili právě rodiny s nezletilými. Ale jsem vždy opatrný s používáním slova závislost. Často to jsou rodiče, kteří ve vzorci užívání vidí závislost, nicméně může to být pouze přechodné období a pokud je dobře zvládnuto, závislost se nerozvine. Nejčastěji mě rodiče myslím kontaktují s potížemi s konopím a pervitinem u svých dětí.
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Michala. Krásná otázka. Zdravím vás z Finska, kde jsem právě na terapeutickém výcviku v dialogické rodinné terapii, která se stala nejvíce známou v souvislosti s velkými úspěchy při léčbě prvních atak psychózy pod názvem Otevřený dialog. Bylo by to na delší vyprávění, v češtině vyšla přeložená kniha Otevřené dialogy, a existuje web http://otevrenedialogy.cz/. V krátkosti ale tento přístup spočívá v hluboké víře, že dialog je základní charakteristikou našeho bytí a k zotavení z duševních potíží je zapotřebí znovu-získat přístup k dialogu.
Kateřina | kata.hladikova@gmail.com Jak často léčíte z drogové závislosti nezletilé? Na jakých látkách jsou nejčastěji závislí?
Michal | michalcicatka@seznam.cz V čem přesně spočívá terapie, kterou používáte? Mám na mysli dialogiký přístup. Děkuji
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Tomáše. Určitě je možné být závislý na konopí. Je to psychoaktivní látka, která kromě jiného způsobuje i euforizující a relaxační pocity, a proto se z jejího užívání často stává zvyk, který se postupně může rozvinout v závislost. A přesvědčivým důkazem jsou lidi, kteří se opravdu trápí tím, že jsou na každodenním užívání konopí závislý a nedaří se jim té závislosti zbavit, i když chtějí.
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Jana. Já musím říct, že pro mě je pojem „droga“ dost matoucí sám o sobě. Někdo si pod drogou okamžitě představí nelegální látku, někdo návykovou látku, někdo látku, která ovlivňuje stav vědomí. V širším pojetí je možné cukr určitě považovat za návykovou látku, nicméně zároveň je to látka, kterou běžně konzumujeme a tělo jí potřebuje, a je tedy někdy nesnadné odlišit, kdy už vzniká něco, co by se dalo označit jako závislost na cukru.
Tomáš | 470058@mail.muni.cz Říká se, že člověk nemůže být závislý na marihuaně, je to pravda?
Jan Láncoš | 471479@mail.muni.cz Lze považovat cukr za drogu?
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Karla. Tato možnost se zkoumá, ale pokud vím, tak přesvědčivé vědecké důkazy ještě neexistují.
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Pro Vojtu. Děkuji za dotaz. V první řadě jsou zde známá rizika onemocnění dýchacího systému, pokud člověk konopí kouří. Nicméně způsobů užívání konopí je celá řada, takže tato rizika jdou jednoduše eliminovat. Potom jsou tu rizika spojená s psychoaktivitou konopí. Zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti při užívání konopí s vyšším obsahem THC. Téměř nehrozí smrtelná předávkování, nicméně stav při užití vysoké dávky THC může být poměrně hrůzostrašný a často končí i hospitalizací, v tomto je zrádné orální užití. Potom je třeba být opatrný na již zmíněný „set“ a „setting“, a konečně potom závislost.
Karel | karlos420@seznam.cz Nedala by se marihuana využívat nejen jako analgetikum, ale také jako cílený prostředek na léčbu deprese?
Vojta | dratech@seznam.cz Jaká jsou reálná rizika konzumace marihuany u dospělých lidí?
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Ano, ovlivnila a neustále ovlivňuje. Seznámil jsem se skrze ní s úžasnými a inspirativními lidmi. Mě nezajímá vlastně ani tak závislost, jako zotavení, a právě možnost mluvit a spolupracovat s lidmi, kteří zotavením procházejí, je neskutečně obohacující. Protože vidíte, co všechno je člověk schopen dokázat, jak se může změnit, můžete vidět, co je k té změně potřeba, uvědomíte si jedinečnost každé lidské bytosti, protože ani jeden příběh není stejný… Je to úžasná práce
Klaudie | k.brenova@icloud.com Ovlivnila vás vaše práce a lidi, se kterými pracujete, i v osobním životě? Klaudie
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Nejprve k druhé části otázky. O žádném psychickém problému nelze jednoduše říci, že je genetického původu. Genetika samozřejmě hraje svou roli, ale nikdy ne zcela přímo, spíš tak, že zvyšuje pravděpodobnost, ovlivňuje určité rysy, které člověka mohou učinit zranitelnějším. A pokud jde o psychedelika, tady se to někdy může protnout. Člověk, který je takto zranitelný a užije nějakou psychedelickou látku v ne zcela bezpečném settingu, se pak klidně může rychleji dostat do nějakého obtížného psychického stavu. Nicméně psychedelika mohou fungovat i opačně – mohou i pomoci lidem, kteří procházejí určitou krizí, k nalezení cesty, nicméně k tomu je potřeba právě ten bezepčný „set“ a „setting“.
Jan Láncoš | 471479@mail.muni.cz Jaká je spojitost mezi halucinogeny a spouštěním psychické choroby, která mohla jinak být genetického původu? Jan
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Při studiu psychologie už ano. Nejdřív jsem studoval sociální práci, a to byla trochu náhoda. Nicméně téma závislosti bylo zpočátku asi jediné co mě na té škole zajímalo, což bylo dáno mým tehdejším životním stylem. Měl jsem skvělou možnost absolvovat 6 týdnů stáže v psychiatrické nemocnici Červený Dvůr, dokonce jsem ji absolvoval dvakrát, a tam mě to téma přitáhlo definitivně. V Brně jsem pak už ve druháku začal pracovat ve Společnosti Podané ruce, které se problematikou drog a závislostí zabývá.
Kateřina | kata.hladikova@gmail.com Tušil jste už při studiu, že se v budoucnu budete zabývat léčbou drogově závislých?
Pavel Nepustil | otazkypropsychologa@seznam.cz Zajímavá otázka. V každém případě je třeba říci, že závislým se člověk nestane jen tak, závislost vzniká a prohlubuje se postupně, opakováním určitého vzorce chování, například užívání psychoatkivních látek. Důležité období je adolescence. U většiny lidí, kteří se stanou závislými, sahají počátky do dospívání. Pro toto období je typické experimentování s různými – i rizikovými záležitostmi. A když někdo zjistí, že mu například užívání určité drogy výrazně pomáhá, dobře uspokojuje určitou potřebu, tak se může závislost postupně rozvíjet. Prokazatelně je významným faktorem zážitek traumatu. Závislost může pak fungovat jako adaptace, způsob vyrovnání s určitou bolestivou situací.
Jakub | 471257@mail.muni.cz Dá se nějak zobecnit, v jaké životní situaci se nejčastěji lidé stávají drogově závislými? Děkuji Jakub