10.05.2013 11:00 - 12:00


O biologii, náboženství, etice a Bohu

Host: Marek Vácha

Autor: Barbora Valešová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Online rozhovor

Zajímá vás, jaký pohled má katolický kněz na vznik Země? Jak spolu (ne)souvisí biologie a náboženství? Tento semestr vedl teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel Marek Vácha na fakultě sociálních studií kurz s názvem Křesťanství a environmentální etika. Na otázky týkající se víry, biologie i běžného života se ho můžete ptát v online rozhovoru už tento pátek.

Marek Vácha vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně se pustil do studia teologie v Olomouci, později v Bruselu. Účastnil se dvou výprav na Antarktidu, v roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství, je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik a napsal několik knih, které se těší velké oblibě.

Luděk Stejskal | zacheus61@seznam.cz Tak ještě do třetice : v jedné z předchozích odpovědí jste se odvolal na knihu Jób - celý ten příběh je vlastně "odstartován" určitou provokací jednoho ze synů Božích - Satana. Jak vnímáte tuto okolnost a tuto "osobu" - je to jen obraz, metafora - anebo podle Vás skutečně může jít o paralelně působící personifikované zlo, které má v moci lidi i národy (někdy mi to tak připadá) ..pokud ano, jak z toho ven ? Děkuji, LS
Anežka Buchtová | agamabu@seznam.cz Ráda bych ještě znala vaši reakci na výtku, se kterou se nezřídka setkávám v křesťanských kruzích. Mí známí, kteří se hodlají život zasvětit církvi, nebo studují lékařství, zdravotnictví, sociální péči, speciální pedagogiku,... často vnímají studium environmentalistiky jako bláhové a druhořadé, protože jejich vlastní studium se zabývá konkrétní pomocí bližním. Mou reakcí, je že ochrana přírody se přímo či nepřímo také stará o blaho bližních, ovšem budu vděčná i za inspiraci k argumentaci od větší autority, než jsem já :)
Jakub Mejzlík | chopperjam@post.cz Rád bych teď položil jednu možná subjektivnější, ale také osobnější otázku na tělo. Pro řadu z nás, ať už jsme mladými křesťany či nikoli, jste Vy, pane doktore, známou a činnou osobností na poli víry i moderní etiky. Jak Vy sám reflektujete vztah okolí k Vám? Stává se Vám často, že se k Vám lidé hlásí i mimo Brno nebo vaše působiště na Salvatoru? A mladí lidé? :-) Děkuji a těším se na odpověď, Kuba M. Co na to říct. Hlásí a mám z toho radost a jsem v rozpacích zároveň. jsem opravdu introvert a svým způsobem plachý a chvíle, když v metru občas podepisuji někomu neznámému svou knížku opravdu nepatří k vrcholným zážitkům mého života. Ale co už, že.
abcd | abcd@seznam.cz Proč je vlastně zaužívané, že ženy nemohou být vysvěceny? Argumenty proti: JC to nedělal, nedělali to ani apoštolové, přesto že Ježíš jinak bořil různá tabu a společenské normy vcelku neproblematicky. Apoštolkou, nebo "presbyteroi" či jak to říci, se nestala ani Panna Maria, i když o její svtosti a vhodnosti jistě není pochyb. Argumenty pro: nelze vzorce chování středomořské klutura z před dvěma tisíci lety aplikovat na globální civilizaci riku 2013. To, že se nějaká věc nikdy v církvi nedělala jistě neznamená, že by se od nějakého data nemohla začít dělat. Je zde dostatek vzdělaných a vhodných žen, které navíc mají ochotu i potenciál ke službě. Teologický argument: svátost kněžství má 3 stupně, jáhenství, kněžství a biskupství a Pavel v Řím 16,1 zdraví jáhenku Foibé. Jáhenky zde byly v historii prvních tisíc let. Křest, biřmování a kněžsví jsou navíc svátosti zvláštní tím, že jsou neopakovatelné a udílejí tzv. charakter, vnímaný jako nezrušitelné znamení. Ergo, polovinu dějin církve nám zde běhaly po světě ženy s kněžským charakterem. Jak ale již bylo řečeno v minulé odpovědi, JP II věc minimálně a několik desítek let shodil ze stolu konstatováním, že nejenom že on, JP II, to neudělá, nýbrž že k tomu ani není kompetentní, když to nedělal ani Kristus.
Luděk Stejskal | zacheus61@seznam.cz Tak ještě do třetice : v jedné z předchozích odpovědí jste se odvolal na knihu Jób - celý ten příběh je vlastně "odstartován" určitou provokací jednoho ze synů Božích - Satana. Jak vnímáte tuto okolnost a tuto "osobu" - je to jen obraz, metafora - anebo podle Vás skutečně může jít o paralelně působící personifikované zlo, které má v moci lidi i národy (někdy mi to tak připadá) ..pokud ano, jak z toho ven ? Děkuji, LS Jéje, to asi není na tak krátko. Satan je ve Starém zákoně jistě protihráčem Boha, ale není přesto úplně takové to čisté zlo, jak jej známe my. Moc doporučuji si ke knize Jób vzít z Jungův text "Odpověď na Jóba" a pak ještě třeba od E. Edingera "Setkání s bytostným já".
Anežka Buchtová | agamabu@seznam.cz Dobrý den. Na Vašem předmětu Křesťanská teologie a environmentální problémy jste se zabýval otázkou vegetariánství jako bojem proti utrpení zvířat a chtěl jste po nás, abychom se zamysleli nad rozdíly ve vnímání práv a hodnoty života člověka a zvířete. To je z hlediska křesťanské etiky samozřejmé a pochopitelné. Ovšem jsou i vegetariáni/vegani, kteří za jedním řízkem nevidí jen umučeného vepře, ale i náklady na jeho produkci - několik desítek kilogramů obilnin a sóji v podobě zvířecího krmiva, několika desítek tisíc litrů vody, pro jejich vypěstování a několika desítek litrů ropy pro obdělávání, produkci umělých hnojiv a transport krmiva a následně masa,... tedy za kusem masa můžou vidět například krutý úděl indického rolníka, kácení amazonského pralesa a nepokoje ve znečištěné Nigérii drancované ropnými společnostmi - zkrátka utrpení třetího světa, které způsobujeme my, jedinci v rozvinutých zemích. Bylo by tedy podle Vás vhodné, aby naše církev podporovala vegetariánství, veganství a střídmost v konsumpci (včetně neetických značek kávy, čaje, čokolády a dalších komodit) s myšlenkou na třetí svět? Vede tudy cesta? (V Anglii se například místy šíří na toto téma osvěta a některé farnosti mají logo Fair trade. Zatímco u nás sama vidím ten paradox, když na misijním jarmarku v naší farnosti prodáváme kávu, čaj, uzeniny a čokoládové dorty -dobrá vůle v rozporu s neinformovaností.) Moc děkuji za tuto otázku. Ano, cesta zde určitě vede. Katolická církve asi nikdy vegetariánství/veganství nějak nevyhlásí jako program ale z logiky věcí se, slovy Hany Librové jedná o "vyšší formu lidství". Konec konců, různá mnišská společenství, trapisté, pauláni etc. maso nejedí programově a mají to ve stanovách. Podpora střídmosti a různých "fair" značek je určitě cestou. Konce konců, fair trade je mi výrazem toho, že to s námi ještě není tak špatné. Koupit si výrobek dražší, když si mohu koupit tentýž levnější je proti všem pravidlům ekonomie. A přesto to děláme a k údivu ekonomů objem fair výrobků narůstá!
Jakub Mejzlík | chopperjam@post.cz Dobrý den, pane doktore ;-) Čas od času bývá v římskokatolické církvi znovuoživena otázka kněžství žen; naposledy, nepletu-li se, krátce zpět při obměně papeže. Rád bych se Vás, jakožto liberálněji uvažující osobnosti z jejích řad zeptal, jaký je Váš názor a za jak důležitou tradici ryze mužského kněžství v katolické obci považujete? Děkuji a srdečně zdravím, Kuba M. Myslím, že jsem naopak dosti konzervativní. Svěcení žen (na rozdíl od kněžského celibátu) je otázka, která určitě příštích několik desítek let minimálně nebude ležet na stole. JP II sice svěcení pouze mužů nevyhlásil za dogma ale (když to trochu parafrázuji) konstatoval, že nejen že on to neudělá ale že jako papež k tomu nemá mandát (podobně jako ani papež nemůže dát dispens, řekněme, k vraždě nevinného, to zkrátka není v jeho pravomoci). Čímž otázku v podstatě smetl ze stolu na mnoho let.
Jakub Stejskal | stejskalja@seznam.cz Děkuji za odpověď o celibátu... Rád bych se ještě zeptal, jak mám jako člověk věřící, ale zároveň dost logicky smýšlející chápat určité kapitoly z knihy Genesis. Je mi jasné, že stvoření světa se doslovně vykládat nedá, že to jsou to obrazy. Ale například příběh o Adamovi a Evě si nikam do evoluční teorie zasadit nedokážu. Taky to ani nikdo po Vás nechce. Příběh o Adamovi a Evě vůbec neřeší otázku biologického vzniku člověka, tyto otázky naprosto ignoruje.
Nela Patschová | 386253@mail.muni.cz Dobrý den, věříte v Boha, ale věříte i v církev (v tu světskou část) - jaký na ni máte názor? Biolog a katolický kněz - velmi nezvyklá kombinace. Nepotýkáte se někdy s velmi silným vnitřním rozporem? K čemu inklinujete více? K náboženské verzi o stvoření světa nebo k té biologické? To je vždy a pravidelně první otázka všech rozhovorů. Svědčí o tom, že stále, i v roce 2013, chápeme víru a vědu jako dva naprosto neslučitelný výklady světa. Přitom to tak pochopitelně a samozřejmě není. Biologie je přírodní věda a ajko taková se zabývá světem měřitelna, světem věcí, které je možno změřit a zvážit. Filosofie a náboženství se pak ptá, jaký to všechno má smysl, ptají se "proč". Slovy Jonathana Sackse rozebrat aby viděla, jak fungují, náboženství se je snaží zase dát dohromady aby vidělo, jaký to má smysl. Žádná náboženská verze o stvoření světa neexistuje. Genesis 1 a 2 jsou překrásné obrazy, písňové texty či poezie ale určitě ne deníkovým záznamem, jak byl svět stvořen. když již pro nic jiného tak proto, že člověk je stvořen až šestý den a prvních pět dní stvoření, pravda, zde nebyl nikdo, kdo by věc mohl pozorovat.
Jana | moteelka@gmail.com Jaké jsou podle vás a vašich zkušeností důvody, proč se lidé v dnešní době obracejí k víře? Člověk je nevyléčitelně náboženský, říká hezky Jung. Myslím, že vztažení se k něčemu, co lze neobratně nazvat vertikála, je pro člověka tak přirozené jako dýchání. Skoro žádné slovo ale, pravda, nebylo tak kontaminováno a tak zaplněno nejrůznějšími obsahy, jako právě "Bůh". Co se ale skrývá za těmi třemi písmeny je ale už jiná otázka. myslím, že s vírou a Bohem problém není, to spíše s jeho pozemským personálem a jistě i s institucemi církví.
Kristýna Motlová | motlova.kristyna@gmail.com Dobrý den. Co přesně jste dělal na Antarktidě a jak se vám tam líbilo? Jéje, program přežití, mše svatá pro chiláky na Vánoce a Nový rok na jejich stanici, trošku sběr naplavenin a hlavně dlouhé procházky po naší oáze, které mě nikdy nepřestaly bavit. Doporučuji!
Luděk Stejskal | zacheus61@seznam.cz Děkuji za předchozí odpověď ohledně přítomnosti zla ve světě i v sobě.....v této souvislosti, pokud budete mít prostor, prosím o ještě jeden úhel pohledu : jak vnímat z teologického hlediska duševní nemoci, které často přivedou člověka (i věřícího, inteligentního - zkušenost z mého okolí) i k sebevraždě ? Prostě je "to" přemůže... Můžou Ti lidé být vůbec za tento čin před Bohem odpovědní ? Děkuji, LS Myslím, že oba známe několik případů, kdy odpovědnost je hodně snížena až nulová. Tomáš halík hezky říká, že kdo zaměňuje špatnou náladu s depresí si plete rýmu a rakovinu.
Markéta Pavelková | flutterby@seznam.cz Dobrý den, ráda bych se zeptala na pár otázek z bioetiky. Jaký je Váš názor na potrat v případě otěhotnění v důsledku znásilnění, které je pro ženu značně traumatizující a počaté dítě je důsledkem tohoto násilného činu? Stejně tak bych se chtěla zeptat, co si myslíte o možnosti eutanazie, v případě, že se jedná o člověka těžce nemocného, trpícího, který sám o tuto možnost prosí? Předem děkuji! M.P. Pěkně zdravím, to je na celou přednášku! Jistěže dvě situace potratů, kterými jsou incest a znásilnění jsou dosti limitní (VIZ třeba situace na začátku 90. let v zemích bývalé Jugoslávie). Duchovní bolest je stejná jako fyzická a je třeba ji brát vážně a pokud se matka rozhodne si dítě ponechat, je to rozhodnutí na hraně heroismu - neumím si dost dobře představit, že bych se celý život měl dívat do tváře dítěte, ve které uvidím tvář jeho otce. Věc má ale dvě strany. Dítě přistává na tuto Zemi jako astronaut z vesmíru a není odpovědno za situaci svého narození a ani za svoje rodiče. Jsem pochopitelně ale poslední, kdo bych ženě v takovéto situaci cokoli vyčítal. Lékařská etika skoro nikdy není nula nebo jednička. Co se týče eutanázie, je třeba si uvědomit známou pravdu "hard cases make bad law" a ona se vždy najde nějaká konkrétní kasuistika, kdy je eutanázie vnímána jako optimální řešení. Jenomže pokud by se z věci udělal zákon, který by se, řekněme, jako deštník roztáhl na všechny, pak je lehce představitelné, že byla řada kasuistik právě opačných, kdy se eutanázie "očekává" etc. navíc o eutanázii můžeme diskutovat zde na chatu, v reálu je umírající vždy v situaci slabšího, vulnerabilního.
Petr | carped@email.cz Dobrý den, jaký máte názor na současnou politickou scénu? Je nějaká česká politická strana/uskupení, které je Vám názorově blízké? Bližší mi vždy byla pravice a při prezidentské volbě jsem se dosti angažoval ve prospěch Karla Schwazenberga. Ale asi jako všichni zažívám nyní velmi hluboké rozpaky.
Jakub Stejskal | stejskalja@seznam.cz Dobrý den pane doktore, jste známý tím, že podporujete zrušení povinného celibátu kněží. Jaké pro to máte argumenty a s jakými reakcemi se kvůli tomu setkáváte ze strany vašich kolegů z církve, pokud s nimi na toto téma debatujete? Nejde o zrušení, nýbrž o zdobrovolnění. Církev vždy považovala celibát za veliké charisma a podobně považovala za veliké charisma kněžství. Otázka stojí, zdali je nutné tato dvě charismata vždy a všude spojovat do osoby jednoho člověka. Navíc se jedná opuze o záležitosti církevního práva, řeckokatolíci mají věc posunutou a celibát kněží nutně nemají. Celibát jsem pochopil za svého pobytu v klášteře v Sept-Fons. Člověk položí kufry a jde. Pro situaci kněze, který je "v terénu" ale si opravdu myslím, že je lépe ty věci otevřít a zdobrovolnit. Kdo nemá v žilách svěcenou vodu, tak si denně musí klást otázky.
Luděk Stejskal | zacheus61@seznam.cz Dobrý den, jaký je Váš názor na trvalou přítomnost určitého zla v životě lidí - jak např. národů v průběhu historie, tak i jednotlivců (každého z nás) - a to i přes snahy a chtění konat dobro a zlo eliminovat. Týká se to i lidí věřících, kteří bojují např. se svými slabostmi či sklony - ale osvobozeni od toho často nebývají. Máte prosím názor na to, proč to Bůh dopouští a často "nepomůže" ? Děkuji, LS. Pěkně zdravím, s určitým typem zla si teologové poradí velmi dobře. Je to moje individuální mravní zlo, které konám já sám a je důsledkem mé svobody. Myšlenka je prostá: pokud mi Bůh dává svobodu k lásce, pak mi mi musí zároveň dát svobodu k negaci lásky, k ne-lásce. Daleko hlubším problémem je utrpení v přírodě, nemoci, úmrtí malých dětí etc. Celý problém je krásně vidět na knize Jób. Ovšem důvod, proč člověk trpí, se čtenář nakonec nedozví.
Zora | auresselle@gmail.com Dobrý den, ve skautu jste dostal přezdívko Orko,můžu se zeptat, jak vznikla? A který oddíl jste navštěvoval? Děkuji za odpověď. Pěkně zdravím, jednalo se o 40. oddíl v Brně, ten ale vznikl až po revoluci. Skautovat jsme začali již v roce 1976. Orko je zkratka z "Orlí oko" a je to ještě stará svojsíkovská přezdívka.
Barbora Valešová | barbora.valesova@gmail.com Vítám všechny v online rozhovoru! Můžeme začít pane doktore? Jsem zde!