16.04.2019 13:11


Aktualita: ČSSD je znovu v exekuci. Ústavní soud zrušil odklad ve sporu s advokátem Altnerem

Autor: Jiří Černý | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Senát Ústavního soudu (ÚS) zrušil usnesení Nejvyššího soudu (NS) o odkladu vykonatelnosti rozsudku ve sporu právníka Zdeňka Altnera s Českou stranou sociálně demokratickou. Exekutor Lukáš Jícha tak může pokračovat v exekučním řízení proti ČSSD. Vymáhá více než 350 milionů korun.

Čtvrtý senát Ústavního soudu rozhodoval ve věci Altnera a ČSSD. Foto: Jiří Černý

BrnoČtvrtý senát ÚS se soudcem zpravodajem Janem Filipem umožnil zrušením usnesení Nejvyššího soudu plnou vykonatelnost rozhodnutí ve sporu dědiců po advokátovi Zdeňku Altnerovi a stranou ČSSD. Strana je za Altnerovy právní služby ve sporu o pražský Lidový dům povinna zaplatit 18,5 milionu korun. Částka byla ze smlouvy navyšována o 0,3 procenta z uvedené sumy za každý den prodlení. Od srpna roku 2000 jde o více než 318 milionů korun. Městský soud v Praze navíc přiřkl Altnerovým dědicům Veronice Altnerové a Patriku Altnerovi desetiprocentní navýšení za dobu trvání soudních řízení. Celkem je ČSSD povinna zaplatit přes 350 milionů korun.

„Věc rozhodoval senát, který si kauzu sám přidělil,“ argumentovali dědicové v ústavní stížnosti. Návrh odkladu projednával na Nejvyšším soudě mimořádně senát třicet tři. Ten ve věci rozhodoval po přidělení předsedou NS, nikoliv dle standardního rozvrhu práce. Příslušným podle rozvrhu práce i svým zaměřením byl senát dvacet tři. „Právo na zákonného soudce obsahuje i nárok na přidělování případu senátu dle transparentního rozvrhu práce,“ vysvětlil soudce Jan Filip.

Nejen proces přidělování, ale ani rozsudek samotný nepřipadal čtvrtému senátu ÚS dostačující. Ústavní soud v odůvodnění rozsudku uvádí, že Nejvyšší soud vůbec nebral v potaz námitky a vysvětlení obou stran. Bez zdůvodnění či posouzení argumentace pouze konstatoval možnost odložení vykonání rozhodnutí, jelikož ČSSD dle názoru NS hrozila závažná újma. „Nejvyšší soud nijak nezdůvodnil své rozhodnutí, vyložil pouze paragraf 243 občanského soudního řádu umožňující odklad vykonatelnosti, což v rozhodnutí nepostačuje,“ doplnil Filip.

Kauza se nyní vrátí zpět k Nejvyššímu soudu, který projedná dovolání ČSSD. Rozsudek Městského soudu je ale do rozhodnutí NS pravomocný i vykonatelný. Přerušená exekuce majetku strany tak může pokračovat.

Dluh vznikl za doby sporu o vlastnictví sídla ČSSD, pražského Lidového domu. Altner stranu úspěšně zastupoval při určení vlastnictví. Ze smlouvy podepsané tehdejším předsedou strany Milošem Zemanem vyplývala i odměna deseti procent z ceny Lidového domu, kterou ČSSD odmítla vyplatit celou, skrze spor s dalšími advokáty. Altner tak stranu žaloval o dlužné nájemné domu. Soudy částku stanovily na 18,5 milionu korun, o které se přou Altnerovi dědicové dodnes.

Klíčová slova: ČSSD, Altner, Ústavní soud

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.