14.05.2019 21:58


Aktualita: Při žalobě na náhradu škody proti státu nemůže soud požadovat soudní poplatek, konstatoval Ústavní soud

Autor: Heda Greplová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Ústavní soud vyhověl stížnosti společnosti Lovochemie, která žádala vrácení peněz ze soudního poplatku. Městský soud v Praze a Obvodní soud pro Prahu 1 podle Ústavního soudu svým rozhodnutím zasáhl do základních práv stěžovatelky.

Soudní jednání/ Foto: Heda Greplová

Brno – Společnost Lovochemie se domáhala vůči českému státu náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci zaplacení částky ve výši téměř čtyř milionů korun. Podala žalobu, zaplatila soudní poplatek a poté co byla neúspěšná v řízení, podala odvolání. Soud jí vyměřil soudní poplatek ve výši 190 tisíc korun, který Lovochemie zaplatila, ale obratem požádala o vrácení peněz. Ústavní soud dnes jejímu požadavku vyhověl.

Lovochemie argumentovala, že vybírání poplatků z odvolání ve věcech náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci je v rozporu se zdravým rozumem, úmyslem zákonodárce a právem na soudní ochranou. Obvodní soud pro Prahu 1 ale její žádosti nevyhověl. Městský soud toto usnesení potvrdil. „Tři rozhodnutí byly napadeny stížností. Usnesení o vyměření soudního poplatku, rozhodnutí o nevrácení soudního poplatku a rozhodnutí městského soudu v Praze, kterým bylo zamítnuto odvolání Lovochemie proti rozhodnutí o nevrácení soudního poplatku,“ uvedl soudce zpravodaj David Uhlíř.

Ústavní soud vyzval Městský a Obvodní soud v Praze, aby se ke svému ustanovení vyjádřili. Městský soud pouze stručně odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí. Obvodní soud uvedl ve svém vyjádření, že novela zákona o soudních poplatcích zavádějící poplatek za žalobu proti státu a náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci není dokonalá. Ve svém vyjádření tedy Obvodní soud sebekriticky vyjádřil pochybnosti v usnesení.

Původní úprava zákona o poplatcích vycházela z toho, že žaloba a odvolání ve věcech náhrady škody, byly osvobozeny od soudního poplatku. Novela tohoto zákona osvobození ruší a výslovně upravuje dvoutisícový poplatek z žaloby, nebo pokud jde o náhradu škody převyšující dvě stě tisíc korun, pak se výše soudního poplatku rovná jednomu procentu z cílové částky. Lovochemie žalovala stát o devatenáct milionů korun. Odvolací soud tak určil poplatek ve výši 190 tisíc korun.

V řešení stížnosti společnosti Lovochemie Ústavní soud zvažoval, zda-li se jedná o neúmyslné opomenutí zákonodárce, nebo měl zákonodárce v úmyslu zpoplatnit odvolací řízení. “Stát je v této věci ve velmi specifické pozici. Stará římská právní zásada praví, že nikdo nemůže být soudcem ve vlastní věci. Ve věcech náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci stát vystupuje jako žalovaný, zákonodárce a soudce. Římská zásada v této věci nemůže být naplněna. Stát musí dbát na to, aby nenastavil podmínky tak, aby pro něj byly zvýhodněny před podmínkami žalobce,“ vysvětlil Uhlíř.

Soud učinil závěr, že vybírání soudního poplatku za odvolání podané žalobcem ve věci náhrady škody, nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci, je v rozporu se zákonem. Postup Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1 zasáhl do základních práv stěžovatelky.

 

Klíčová slova: Soudní jednání, soudní poplatek, Ústavní soud, rozsudek

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.