07.05.2019 17:08


Aktualita: Soud potvrdil platnost konkurenční doložky, zaměstnankyně zaplatí 420 tisíc korun

Autor: Jan Boháč | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Spor o nesplnění podmínek konkurenční doložky řešil v úterý Ústavní soud v Brně. Za pravdu dal firmě, která požadovala po bývalé zaměstnankyni částku odpovídající ročnímu platu.

Brno – Karolína Fichtová patrně zaplatí firmě Vink - Plasty za pouhé čtyři dny zaměstnání v konkurenčním podniku 420 tisíc korun. Senát Ústavního soudu se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem uložil žalované povinnost uhradit částku vycházející z uzavřené konkurenční doložky.

Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o tom, že po skončení práce nesmí bývalý zaměstnanec na určitou dobu nastoupit na stejné pracovní místo u konkurenčního podniku. Každý měsíc získává od bývalého zaměstnavatele částku ve výši nejméně poloviny původního platu. Pokud by však tuto smlouvu porušil, musí bývalému zaměstnavateli poskytnout částku, kterou měl získat za celé období platnosti smluvené doložky.

Taková situace nastala i v případě Karolíny Fichtové. Ta se i přes podepsání konkurenční doložky s firmou Vink - Plasty nechala na čtyři dny zaměstnat u firmy, která má podle soudu soutěžní povahu. „Bylo prokázáno, že žalovaná porušila svůj závazek zdržet se konkurenčního jednání,“ informoval soudce Vojtěch Šimíček.

Karolina Spozdilová, právní zástupkyně firmy, podala stížnost nejprve k Městskému soudu v Brně. Ten rozhodl ve prospěch zaměstnavatele, avšak udělil povinnost zaplatit částku jen za jeden měsíční plat. „Městský soud zohlednil krátkou dobu zaměstnání u konkurence,“ vysvětlil Šimíček. Proti tomuto rozsudku se však žalující odvolala ke Krajskému soudu v Brně. Ten opět rozhodl ve prospěch firmy a částku navýšil na 385 tisíc korun. Žalovaná se poté odvolala k Nejvyššímu soudu, který se naopak přiklonil na její stranu.

Ústavní soud se s rozhodnutím Nejvyššího soudu neztotožnil a dal za pravdu Spozdilové. „I přes krátkou dobu zaměstnání u konkurence jsme zohlednili, že k předání citlivých informací a know-how může dojít i v horizontu pár hodin či dokonce jen minut,“ uvedl Šimíček. Fichtová by proto měla zaplatit firmě Vink - Plasty částku 420 tisíc korun. Kauza se vrací k Nejvyššímu soudu.

Klíčová slova: konkurenční doložka, Ústavní soud, rozsudek

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.