22.05.2019 12:58


Aktualita: Ústavní soud zamítl návrh na změnu současné právní úpravy data retention

Autor: Michaela Galuszková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Ústavní soud zamítl návrh poslanců na zrušení některých ustanovení v zákonech o elektronichých komunikacích, trestního řádu, zákonu o Policii České republiky a také vyhlášky o uchovávání údajů mobilními operátory. Podle Ústavního soudu  nelze data retention principiálně zavrhovat. Své soukromí si musí chránit zejména uživatelé.

Vyhlášení nálezu o data retention. Foto: Michaela Galuszková

Brno – Návrh 58 poslanců na zrušení některých ustanovení současné právní úpravy data retention zamítl Ústavní soud. Ten také připomněl, že již v roce 2011 došlo k právní úpravě principu data retention, která odstranila některé nedostatky, kvůli kterým dřívější úprava zákona u ÚS neobstála. Momentálně mají na základě této úpravy mobilní operátoři možnost uchovávat po dobu šesti měsíců zpětně informace o svých zákaznících. Týká se to informací o telefonických spojeních, textových zprávách, internetovém připojení či e-mailové korespondenci. Tedy veškerá metadata vyjma obsahu komunikace.

Poslanci, kteří návrh předložili, nesouhlasí především s principem data retention. Tedy s tím, že mobilní operátoři mohou uchovávat data o svých uživatelích po dobu až šesti měsíců zpětně. Mobilní společnosti tak mají k dispozici data v podstatě všech uživatelů chytrých telefonů. Poslanci se domnívají, že protiústavní je již samotné sledování, shromažďování a uchovávání provozních a lokalizačních údajů, jelikož je plošné a nevýběrové.

„My jsme z výsledku samozřejmě zklamaní, protože si myslíme, že princip plošného shromažďování dat není v souladu s ústavou. I úprava stále umožňuje v reálném čase mapovat pohyb všech lidí v České republice, kteří vlastní mobilní telefon,“ vyjádřil se k rozhodnutí ÚS poslanec Pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Dodal také, že se pokusí situaci změnit legislativní cestou a zrušit patřičná ustanovení zákonů prosazením návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Podle Ferjenčíka je cílem Piratské strany zrušit data retention jako celek.

Podle soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy se ÚS problematikou data retention zabýval velmi pečlivě a provedl také výjimečně i jednání, při kterém vyslechl řadu osob jak z odborné veřejnosti, tak z praxe. Z dokazování vyplynulo, že se napadená právní úprava nevymyká evropskému standardu.

„Je absurdní, aby stát, který má chránit zdraví, život a majetek svých občanů, měl zakázán přístup k balíkům dat, které občané běžně se svým souhlasem poskytují,“ řekl dále Jirsa. Podle ÚS se totiž stejně jako technologie vyvíjí i forma zločinů a stále častěji vznikají po pachatelích pouze elektronické stopy. Proto je třeba držet krok s technologií a nespoléhat se pouze na vyšetřovací metody z minulých let. Zároveň ale také ÚS dodává, že v době rychlého vývoje technologií je třeba být stále na pozoru, protože současná právní úprava nevztahuje povinnost data retention na poskytovalele služeb jako Facebook, WhatsApp nebo také Skype, které začínají klasický telekomunikační provoz nahrazovat.

Klíčová slova: Ústavní soud, data retention

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.