17.05.2016 17:36


Aktuálně: Univerzita obrany dnes ocenila práce studentů

Autor: Pavlína Zichová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Vítězové studentské soutěže Univerzity obrany si převzali svá ocenění dnes dopoledne v Brně. Mezi výherci byl například Jakub Adamík s prací, která se zabývala možnostmi vylepšení vozidel české armády nebo Matěj Švarc s prací Taktický Integrovaný Navigační Asistent (TINA). Soutěže se letos zúčastnilo devětapadesát bakalářských i magisterských studentů. 

Brno - Slavnostního ocenění se dnes dočkali vítězové soutěže studentských prací Univerzity obrany v Brně. Studenti odborné porotě i veřejnosti představili například práce na téma letecká technika nebo informační a komunikační systémy. Letos měla soutěž pět kategorií. Autoři prvních tří nejlepších prací v každé kategorii získali zvláštní ocenění na dnešním slavnostním vyhlášení.

                             Univerzita obrany v Brně (Zdroj: Wikimedia.org)

Jedním z výherců je i student brněnské Univerzity obrany Matěj Švarc. Ve své práci navrhuje nemapovou navigaci s názvem TINA. „Je to malé zařízení sloužící k přibližné orientaci v terénu pomocí uživatelem zadaných orientačních bodů. Zároveň je asi pětkrát levnější než prostředky běžně dostupné na trhu.“ popisuje téma své práce Švarc. „Projekt je ve fázi vývoje a testování. V plánu je jeho další rozvoj. Zařízení může mít i další využití, například sledování pohybu jednotek po bojišti v reálném čase,“ dodává Švarc.

Studenti se svými pracemi soutěží každoročně na Vědecké konferenci studentů. Akce se letos uskutečnila již po třinácté. Studentům poskytuje zejména příležitost představit svůj projekt veřejnosti. Zároveň jsou soutěžní příspěvky hodnoceny a ty nejlepší získají ocenění. „Práce se hodnotí podle několika kritérií. Kromě formální a obsahové stránky porota přihlíží i k náročnosti tématu. Další body mohou soutěžící získat i při samotné obhajobě své práce. Porota hodnotí projev studenta či pohotovost jeho odpovědí na dotazy z publika,“ popsal hodnotící kritéria vedoucí vědecké a správní skupiny Univerzity obrany Otakar Petříček.

Každý student má k dispozici pomoc jednoho z vyučujících, coby odborného konzultanta. Ten mu pomáhá s vypracováním daného tématu, které si mohou studenti zvolit sami. Letošní ročník soutěže ale ukázal, že se studenti radši uchýlili k předem navrženým tématům vyvěšených na stránkách školy.

Vítězi ve zbylých kategoriích soutěže jsou David Vašek s prací Analýza problematiky vystřelovacích sedadel, Tomáš Martinka s prací Algoritmizace výpočtu zatížitelnosti mostů - spojitých nosníků a Tomáš Moravec se svou prací Možnost použití simulantů jako náhrady sírového yperitu k testování izolačních ochranných fólií.

Klíčová slova: Univerzita obrany, UNOB, Vědecká konference studentů, soutěž studentských prací

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.