25.03.2013 07:36


Ani děti, ani dospělí, tak se podle vědců z Masarykovy univerzity cítí dnešní dvacátníci

Autor: Dita Chovancová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Výsledky prvního kola výzkumu s názvem Cesty do dospělosti jsou na světě. Přechod z dospívání do dospělosti nemá tak jasné hranice jako v minulosti. Dnešní dvacátníci podle výsledků výzkumu prožívají období vynořující se dospělosti. To s sebou přináší mnohá specifika.

Brno - Výzkumný projekt vedený týmem vědců z  Masarykovy univerzity si klade za cíl zjistit, jak u generace dnešních dvacátníků probíhá přechod z dospívání do dospělosti. První kolo dotazování se týkalo subjektivního pocitu autonomie, rozhodování a základních údajů o životním kontextu mladých lidí.

Dříve bylo směřování lidí na hranici dospělosti vcelku jasné, dostudovat, najít si práci, partnera a založit rodinu. Dnes čelí mladí lidé mnoha možnostem, jak dospět. Současným trendem je mnohdy i v třetí dekádě života hledání identity, cestování a experimentování. Řada dnešních dvacátníků nezůstává příliš dlouho na jednom místě a chce si užít života, než se usadí. To vše se dá shrnout pod pojem vynořující se dospělost.

Právě fenomén vynořující se dospělosti je jedním z důvodů realizace výzkumu. „Vynořující se dospělost je od začátku tisíciletí v zahraničí často sledovaným fenoménem, o čemž svědčí řada odborných publikací a konferencí věnujících se tomuto tématu,“ řekla odbornice na vývojovou psychologii Lenka Lacinová, která se na projektu podílí. Vynořující se dospělost je vývojové období mezi adolescencí a dospělostí, pro něž je typický pocit mezidobí. Člověk se v této fázi života necítí ani jako adolescent, ani jako dospělý. Ve výzkumu to potvrdilo 72 % dotázaných.

Z dat také vyplynulo, že mladí lidé žijí často na více místech současně, což platí především u studentů.  Většina z nich má trvalý pobyt u rodičů a přes týden obývá privát ve městě, kde studuje. Svůj příjem mladí lidé skládají z dílčích částek, například z brigád, od rodičů nebo ze stipendií. „Máme za sebou pouze první vlnu dotazování. Zatím jsme se nesetkali s ničím, co by bylo v rozporu s dosavadními poznatky. Ujistili jsme se v tom, že i v České republice je řada mladých lidí, jejichž život a způsob uvažování o sobě odpovídá nově navrhované životní etapě, vynořující se dospělosti,“ potvrdil člen výzkumného týmu Stanislav Ježek.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, pod jehož hlavičkou výzkum probíhá, plynule navazuje na předchozí výzkum ELSPAC, který zkoumal děti od dětství do dovršení 19 let. Do výzkumu se zatím zapojilo kolem 1540 respondentů ve věku 18 – 25 let a jejich počet by měl stále narůstat. Registrace je stále otevřená na webových stránkách www.ivdmr.fss.muni.cz. Většinu respondentů oslovili badatelé prostřednictvím sociálních sítí. Výzkumníci jsou podle Lacinové potěšeni aktivním přístupem účastníků k výzkumu. „Mnozí z nich nás kontaktují, ptají se nás a projevují velký zájem o výzkum a také jeho budoucí výsledky,“ konstatovala Lacinová.

Ilustrativní foto: www.dreamstime.com

Klíčová slova: cesty, dospělost, vynořující se dospělost, výzkum

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.