03.11.2014 15:12


Anketa: O instituce Evropské unie se lidé příliš nezajímají

Autor: Dominika Zabrucká | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Evropská komise je výkonným orgánem, který zastupuje zájmy Evropské unie, jejími členy jsou komisaři. V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád, určují směr politiky a priority celé Evropské unie. Rada Evropské unie reprezentuje zájmy jednotlivých států. Rada Evropy je mezivládní organizace, zabývá se lidskoprávní problematikou a není institucí EU. Znají obyvatelé Brna alespoň tato základní fakta o evropských institucích?

Brno – O institucích Evropské unie informují české občany média pravidelně. V anketní otázce nás proto zajímalo, zdali lidé v ulicích Brna dokáží evropské instituce rozlišit a zdali znají funkci a zaměření konkrétních orgánů. Z odpovědí oslovených vyplývá, že zájem o evropskou problematiku není mezi Čechy veliký. Evropské instituce většinou vůbec nerozlišují. Povědomí o struktuře Evropské unie mají především studenti.  

Jiří Procházka. Auto: Dominika Zabrucká 

Jří Procházka, 31 let, kadeřník, Kuřim 

Upřímně vůbec nerozlišuju mezi evropskými institucemi, nevím nic o radách, komisi, ani kdo nás kde zastupuje. Tahle problematika mě nezajímá.

 

 

 

 

 

 

 

Hana Neničková, 21 let, studentka, Kyjov

Evropské instituce bych dokázala vyjmenovat, ale jen proto, že moje spolubydlící studuje mezinárodní vztahy a zkoušela jsem ji z učiva Evropské unie. Aspoň jsem si díky tomu udělala přehled o EU. Vím, že jsou v každé instituci nějací zástupci zemí, ale nevím, která instituce, co dělá. Nevyznám se moc ani v hierarchii. Nikdy jsem se o to moc nezajímala. Ale vím, že Rada Evropy není součástí EU, byla to otázka v testu obecných studijních předpokladů u přijímaček.

 

 

 

 

 

Dušan Pavlík. Autor: Dominika Zabrucká ¨

Dušan Pavlík, 40 let, vědec, Brno

O evropských institucích slyším většinou jen v médiích. Netuším, která instituce má konkrétní pravomoce. Setkávám se s nimi, jen když hledám nějaká nařízení, když potřebuji zjistit, co platí a co neplatí a co v nařízení je. Ale můžu říct, že je v tom takový nepořádek, že orientovat se ještě v institucích, to už by bylo trochu zdlouhavé a naprosto bezúčelné. Zabralo by to tolik času, že na to opravdu nemám.

 

 

 

 

 

Filip Šebesta. Autor: Dominika Zabrucká

 

Filip Šebesta, 23 let, student, Ostrava

Něco málo o tom vím, například v Radě EU se scházejí ministři podle daného portfolia. Evropská rada to jsou schůzky hlav států nebo premiérů na nejvyšší úrovni. Rada Evropy nemá s EU nic společného, řeší lidská práva, trest smrti a podobně.

 

 

 

 

 

 

Jana Matoušková. Autor: Dominika Zabrucká

 

Jana Matoušková, 64 let, sociální pracovnice, Brno

Evropskou radu si představuji jako součást Evropského parlamentu nebo něco podobného. O Radě Evropy jsem nikdy neslyšela. Slyšela jsem teď jen o Věře Jourové, která se stala komisařkou EU, ale nevím přesně, ve které oblasti.

 

 

 

 

 

Jaroslav Fojtík. Autor: Dominika Zabrucká

 

Jaroslav Fojtík, 90 let, důchodce, Brno

O institucích něco vím, ale celkově si myslím, že je Evropa zahlcena byrokracií a mnoho z těch institucí je zbytečných. Je potom těžké s něčím hnout a někam se s politikou dostat. Všechny dobré úmysly nakonec povedou k problémům. Bylo by dobře, kdyby se například Evropský parlament zmenšil na polovinu.

 

 

 

 

Martina Vrtělová. Autor: Dominika Zabrucká

 

Martina Vrtělová, 20 let, studentka, Kroměříž

Nedokážu rozlišit, která rada v EU je která. Ale vím, že jsou v rámci EU dvě. V jedné radě se schází ministři daného rezortu a ve druhé se schází zástupci členských zemí.


Klíčová slova: Evropská unie, instituce, Brno

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.