14.03.2011 09:53


ANKETA: Studenti mívají s registrací povinného tělocviku problémy

Autor: Jana Navrátilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Všichni studenti Masarykovy univerzity (MU) v Brně musí při studiu povinně absolvovat dva semestry tělesné výchovy. Kurzy zajišťují pracovníci z Centra univerzitního sportu Fakulty sportovních studií MU, jejíž studující jako jediní dvousemestrální tělocvik splnit nemusí.

Brno – Studenti MU si mohou vybrat, zda budou hodiny tělocviku navštěvovat průběžně v semestru, nebo jestli raději vyrazí na prázdninový kurz. Podmínkou ukončení předmětů je pravidelná účast na hodinách, za kterou vyučující udělují zápočty. Jaké mají studující zkušenosti s přihlašováním a plněním povinné tělesné výchovy?

Studentka Veronika Lapšanská Veronika Lapšanská, 21 let, studentka sociologie a evropských studií, práva a mezinárodního obchodu a financí, Cheb

Teď v jarním semestru se mi přihlašování povedlo. Měla jsem štěstí. Ale třeba na podzim se mnoho mých spolužáků do seminárních skupin vůbec nedostalo. Předměty, o které měli zájem, byly okamžitě po zahájení registrace plné. S nabídkou kurzů jsem spokojená, myslím, že je docela široká. Každopádně kapacita kurzů by se měla zvětšit. Všichni studenti musí za tři roky stihnout dva semestry tělesné výchovy a zájem mnohdy převyšuje nabídku. Navíc většina studujících chce mít tělocvik splněný už během druhého ročníku, málokdo si přeje tělocvik plnit v době, kdy píše bakalářskou práci.

 

Studentka Zdislava Martínková Zdislava Martínková, 23 let, studentka hospodářské politiky a mezinárodních vztahů, Brno

V zásadě mně bylo jedno, jaký budu mít tělocvik. Většinou jsem si dávala sport, který se vyučoval poblíž mého bydliště a který mě bavil. A to bylo plavání. Na těchto kurzech byl vždy dostatek volných míst.

 

 

 

Student Vojtěch Kaláb Vojtěch Kaláb, 20 let, student sociologie, Nové Město nad Metují

Předpokládal jsem, že o některé kurzy bude velký zájem. Když jsem si přihlašoval horostěnu, tak jsem si počkal na spuštění registrace. Přesně v pět hodin jsem kliknul na požadovaný předmět a čekal, co bude. Naštěstí se mi registrace podařila. Sice to jsou nervy, ale nemyslím si, že je tento způsob přihlašování nespravedlivý. Každý ví, do čeho jde, a musí počítat s určitými riziky. Asi to jinak udělat nejde vzhledem k tomu, že tělocvik si registruje spousta studentů. Nabídka kurzů je pestrá. Nejsem ale spokojený s kvalitou výuky.

 

 

Studentka Petra Kusáková Petra Kusáková, 21 let, studentka sociální antropologie, sociální politiky a sociální práce, Kunovice 

S výukou tělocviku jsem spokojená. V jarním semestru jsem měla aerobic-mix. Vyhovovalo mi, že vyučující vypsali hodně seminárních skupin. Mohla jsem si vybrat, kterou si zvolím, aby se mi tělocvik nekřížil s přednáškami. Přesto jsem se obávala, aby kapacita seminárních skupin stačila. Obě moje spolubydlící si musely tělocvik zrušit, jelikož byla většina skupin plná a časy těch ostatních se jim nehodily do rozvrhu. Mrzí mě, že byly zrušené povinně volitelné tělocviky. Chápu ale, že se musí šetřit.

 

 

Studentka Markéta Venyšová Markéta Venyšová, 23 let, studentka mediálních studií a žurnalistiky, sociální politiky a sociální práce, Brno

S přihlašování tělocviku mám vesměs dobrou zkušenost. Tento rok jsem si zvolila kurz bosu, ale jelikož jsem nestihla start registrace, tak jsem se nedostala do žádné seminární skupiny. Vtipné bylo, že jsem předmět měla stále zapsaný, zobrazoval se mi v rozvrhu, ale nemohla jsem se přihlásit na konkrétní hodinu. Než se mi podařilo bosu odregistrovat a vybrat si náhradní tělocvik, ve všech kurzech, o které jsem měla zájem, už bylo plno. Nabídka kurzů je opravdu veliká, některé sporty dokonce ani neznám, proto si musím informace o nich hledat v sylabech předmětů. Je mi ale líto, že se zrušilo vyučování aqua-aerobiku.

 

Studentka Zuzana Klementová Zuzana Klementová, 23 let, studentka mediálních studií a žurnalistiky, Havlíčkův Brod

Přihlašování jsem se vždy bála, protože jsem měla problém vejít se do seminárních skupin. Způsob registrace by se měl změnit. Když se několik tisíc studentů přihlašuje zároveň, systém se obvykle zasekne a člověk pak čeká před bílou obrazovkou monitoru a třese se, jestli se opravdu někam dostal. Navíc v tělocviku neplatí přednostní právo registrace pro studenty, kteří mají odstudováno více semestrů, což je podle mě špatně. Lidé, kteří již končí, potřebují mít tělocviky splněné. Neměli by se v závěrečném semestru strachovat z toho, že ještě nemají zápočet za tělocvik.

 

Student Jiří Vinklář Jiří Vinklář, 21 let, student matematiky a biologie se zaměřením na vzdělávání, Humpolec 

Tělesná výchova je pro mě naprosto nepodstatný předmět. Zdá se mi, že komplikace s ní spojené neodpovídají její potřebnosti. Co mě zaráží nejvíce, je právě registrace. Nechci nikoho urazit, ale mám pocit, že vyučující buď neumí počítat, nebo jsou vyloženě zlomyslní. Minulý semestr jsem si zaregistroval turistiku, která je pro mě ze všech předmětů nejschůdnější. Zápis do předmětu nebyl omezený, do seminárních skupin se však dostala jen část zapsaných, jelikož volných míst v seminárních skupinách bylo méně než zapsaných studujících. Jedna studentka psala na diskusi, že předmět opakuje, ale nevešla se do seminární skupiny. Nemohla si podat ani žádost o výjimku, protože ta je vázána na zápis. A ona již zapsána byla. Přesto nemohla turistiku absolvovat, protože přesahovala kapacitu skupiny. Jak to s ní dopadlo, nevím. Nechat se ale vyhodit kvůli administrativní nedomyšlenosti registrace předmětu, který nemá se studiem v podstatě nic společného, mi připadá hloupé.  

Klíčová slova: Masarykova univerzita, povinná tělesná výchova, registrace

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

MoniQJfer | 28. 02. 2012, 16:26
cruthever | 04. 08. 2011, 13:06
adufalydayBes | 12. 07. 2011, 02:32
LacualaRugfut | 29. 06. 2011, 09:38
Vanyavalinota | 27. 06. 2011, 17:27
KaveapeDile | 11. 06. 2011, 13:44
Unwipsyappats | 26. 04. 2011, 03:16