02.05.2012 22:27


Audimax: Naděje a důstojnost na ulici

Autor: Pavlína Dufková | Kurz: Rádio Stisk | Kategorie: Pořady

Audimax zve k poslechu všechny, kteří se chtějí dovědět o aktivitách Oddělení sociální prevence a pomoci. Hostem bude vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Ptáček. POSLOUCHEJTE ve čtvrtek (3.5.) od 20 hod. JAKÝ JE BRNĚNSKÝ PROSTOR? Oddělení sociální prevence a pomoci spadá pod Odbor sociální péče MMB. Sídlí v centru města a v úředních hodinách zde nacházejí útočiště lidé na okraji společnosti. Lidé ohrožení sociálním vyloučením, drogovou závislostí, alkoholici, občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, mladí lidé po ukončení ústavní výchovy a mnozí další. Audimax vám tentokrát přináší docela jinou perspektivu brněnského prostoru. Není pěkná, přesto bychom ji neměli přecházet bez povšimnutí. Kdo z nás si může být jistý, že jednou pomoc nebude potřebovat?

Klíčová slova: Bezdomovství, lidé ohrožení sociálním vyloučením, Oddělení soc. prevence a pomoci, Brno, Audimax, rádio R

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.