14.05.2019 23:53


Bez konkrétních údajů je rozhodnutí nepřezkoumatelné, rozhodl Ústavní soud

Autor: Anna Viktorinová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Stížnost otce na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem byla oprávněná. Rozhodl o tom Ústavní soud v úterý 14. května. Odvolací soud rozsudkem více než zdvojnásobil původní navrženou výši alimentů. Tím chtěl zajistit, aby se dětem mohlo žít stejně dobře jako jejich otci. Rozhodnutí však neobsahovalo žádná přesná fakta týkající se odpovídajícího příjmu otce a porušilo jeho právo na soudní ochranu. Krajský soud tedy bude muset o záležitosti rozhodovat znovu.

Ústavní soud v Brně. Foto: Anna Viktorinová

Brno – Ústavní soud dnes vyhověl stížnosti otce na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Usnesení odvolacího soudu ohledně výše výživného bylo podle Ústavního soudu příliš všeobecné a nezvažovalo specifické údaje případu. Krajský soud tak pochybil a porušil jedno z ustanovení Listiny základních práv a svobod.

Případ se poprvé řešil v říjnu minulého roku. Okresní soud v Teplicích svěřil dvě nezletilé děti do péče matky. Otci stanovil povinnost přispívat na výživné 21 tisíc měsíčně. Proti rozsudku se otec odvolal. Soudci z Krajského soudu v Ústí nad Labem dospěli k závěru, že stanovené alimenty neodpovídají majetkovým poměrům otce, a proto musí být vyšší, aby se zajistila stejná životní úroveň dětí a jejich rodičů. „Při svém rozhodování vycházeli z toho, že otec měl k dispozici řadu luxusních aut, a také založil svěřenský fond, pod který spadalo několik nemovitostí,“ sdělil soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Výživné tedy odvolací soud zvýšil na 27 tisíc u syna a 25 tisíc u dcery za měsíc. Dlužné alimenty pak stanovil na necelých 782 tisíc korun pro každé z dětí.

Otec následně podal ústavní stížnost. V rozhodnutí totiž zcela chyběly jakékoliv konkrétní údaje o tom, jaká by měla být výše příjmu otce nebo jeho majetek. Odvolací soud si tuto skutečnost zřejmě uvědomil, protože se k ústavní stížnosti podrobně vyjádřil. Rozebral ze svého pohledu účelovost založení svěřenského fondu a uvedl, že díky němu by bylo možné vyvést majetek. To by pak mohlo způsobit snížení výživného, což by pro nezletilé děti nebylo prospěšné.

Ústavní soud však stížnost shledal jako důvodnou. „Úvahám Krajského soudu nelze upřít logiku a promyšlenost, ale soud je nejprve musí předvést účastníkům a umožnit jim, aby se k nim vyjádřili. Také se musí provést řádné dokazování, ze kterého se zjistí konkrétní skutečnosti, a nikoliv pouze všeobecná tvrzení,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Při řešení případu otce to však takto nebylo, čímž bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Řízení se proto vrátí zpět před Krajský soud v Ústí nad Labem a ten bude muset o odvolání rozhodnout znovu.

Klíčová slova: Ústavní soud, alimenty

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.