27.02.2011 10:45


Blíží se premiéra státních maturit

Autor: Jana Navrátilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Letos to bude poprvé, kdy maturanti složí zkoušku dospělosti jinak. Projekt jednotných maturit, který měl původně odstartovat již v roce 2004, poslanci několikrát odložili. Při podzimní generálce u cvičné maturity neuspěla asi třetina studentů.

Přehrát audio

Audio

Autor: Jana Navrátilová

Maturitní komisař Pavel Kopecký. Autor: Jana Navrátilová.Brno/Rájec-Jestřebí – Na jaře si studenti vyzkouší pouze část nové zkoušky, na plnou verzi si počkají do roku 2012. Úředníci z ministerstva školství si od jednotné maturity slibují to, že bude možné srovnat znalosti maturantů ze všech středních škol v Česku. Do budoucna by chtěli prosadit, aby složení vyšší úrovně maturitní zkoušky sloužilo jako vstupenka na vysokou školu. Jarní premiéry státních maturit se zúčastní i komisař za rájecké gymnázium Pavel Kopecký.

V čem se nové maturity liší od klasických maturit, jak jsme je znali doposud?

Nové maturity obsahují oproti starým maturitám dvě části, kterými jsou společná a profilová část. Společná část je vytvořena ministerstvem školství a je povinná pro všechny maturující. Profilová část maturity je také povinná, ale její obsah si určují samotné školy.

Je možné, aby si studující zvolili stupeň obtížnosti zkoušky?

Ano, je to další novinka oproti stávající maturitě. Státní neboli společná část maturity má dvě úrovně. Student si může vybrat mezi nižší a vyšší úrovní obtížnosti.

Z jakých předmětů mohou studenti letos maturovat?

Tento rok musí studenti ve společné části maturovat z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Následně si studenti vybírají volitelný předmět. Ten musí splňovat hodinovou dotaci určenou ministerstvem školství. Takový předmět se například vyučuje dvě hodiny týdně po dobu čtyř školních let. Co se týče profilové části, maturanti musí absolvovat dva předměty. I v profilové části si studující mohou vybrat nepovinný předmět. O jejich nabídce rozhodují ředitelé jednotlivých škol.

Co se stane, když maturant neuspěje u povinného předmětu ve společné části, kterou připravuje ministerstvo? 

Pakliže student neudělá jeden nebo více povinných předmětů nebo jednu a více částí zkoušky z předmětu ze společné části, maturitu opakuje na podzim.

Studenti rájeckého gymnázia se na podzim účastnili generální zkoušky státních maturit. Objevili se nedostatky v zadání nebo organizaci zkoušky?

Celkově byla maturita v pořádku, nicméně objevilo se i několik obtíží. Jednou z nich byla změna pravidel v průběhu samotných maturit. Za největší problém ale považuji incident s vyplňováním formulářů o průběhu zkoušky. Stalo se, že jeden z vyučujících zapomněl zaznamenat hodnoty do připraveného archu, ačkoliv zkoušku opravil. Písemná práce následně nebyla hodnocena a studentům bylo sděleno, že se zkoušky nezúčastnili. Máme informace, že s obdobnými komplikacemi se vyučující setkali i na jiných školách.

Kdy budou studenti znát celkové výsledky zkoušek?

Maturanti budou znát výsledky zkoušek nejpozději do sedmnáctého června, což je mnohem později než doposud.

Jakou roli v přípravě maturit mají při zadávání i opravách testů vyučující jednotlivých škol? 

Učitelé museli absolvovat školení o průběhu nových maturit a ti, již budou opravovat písemné práce, museli získat zvláštní certifikát. Do obsahu písemných prací a podoby didaktických textů společné části vyučující zasahovat nemohou. Po generální zkoušce měli pouze možnost vyjádřit se k nedostatkům testů. Za sebe musím říct, že se ve zkoušce občas objevily zavádějící nebo dvojznačné otázky. Některé úlohy byly velice těžké, jiné naopak až příliš snadné.

Klíčová slova: státní maturity, ministerstvo školství

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.