26.04.2019 18:26


Boris Janča: Ve středisku Teiresiás vytváříme dohodu mezi studentem a fakultou

Autor: Kristýna Ošťádalová | Kurz: On-line žurnalistika | Kategorie: MUNI bez překážek

Zbavit Masarykovu univerzitu překážek má za úkol Středisko Teiresiás. Jeho pracovníci totiž zpřístupňují univerzitu studentům, zaměstnancům a hostům s hendikepem, jak vysvětluje ekonom střediska Boris Janča.

Audio

    Anketa - povědomí studentů a pedagogů o středisku Teiresiás
         
    Autor: Barbora Uhlová, Eva Blechová

Co vše středisko zastřešuje, k čemu slouží?

Naše poslání je definováno dvěma směrnicemi rektora z roku 2014. Těmito základními univerzitními dokumenty se řídí naše činnost. Máme zkrátka garantovat přístupnost univerzity pro studenty, zaměstnance a hosty s postižením.

 

Jaké služby nejčastěji poskytujete a komu především?

Nevím, zda se dá říci, které jsou hlavní služby. Je jich hodně a odvíjí se od toho, jaké je aktuální složení studentů i od toho, jak se posouvá daný obor a jeho standardy.

 

Dá se specifikovat vaše činnost dle fakult? Je možné říci, že například lidé se smyslovým postižením obvykle nestudují technické obory, ale studují obory humanitní?

Oborové zaměření nemůžeme ovlivnit, se studenty můžeme pouze konzultovat, zda je vhodné určitý obor studovat, ale finální volba je čistě na studentovi. Na každé fakultě najdete někoho s nějakým postižením a složení se rychle vyvíjí. Možná by se dalo říci, že jeden z oborů, který vyčnívá, je speciální pedagogika, zejména u sluchově postižených. Vyplývá to především ze situace v oboru samotném. Je totiž velmi málo neslyšících učitelů, proto jsou neslyšící žáci obvykle vyučováni slyšícími, respektive neznakujícími. Může se tu tedy odrážet jakási potřeba, chuť přinést něco do této komunity. Když obor vystudují, budou pak moci učit další studenty.

 

Jak často a jaké služby poskytujete pedagogickým pracovníkům?

Naším klientem není jenom student. Protože se obvykle jedná o zprostředkování komunikace, má to dvě strany. Zpravidla se jedná o studenta, který se chce něco dozvědět a dále tuto potřebu má i vyučující, protože potřebuje dané informace předat studentovi. Takže jsme tu pro obě strany tohoto dialogu. Můžeme však zprostředkovávat také komunikaci s někým, kdo není studentem, třeba respondent výzkumu, návštěva, zájemce o studium. Zaměstnanci sami také mohou mít nějaké postižení, což si lidé často neuvědomují. Počet zaměstnanců s vážnějším postižením je ale opravdu nízký.

 

Kolik má středisko zhruba zaměstnanců a odkud je získává?

Máme asi třicet pět interních zaměstnanců. Externích zaměstnanců je potom kolem sto až sto padesáti.

Pracují u nás někteří absolventi speciální pedagogiky, ale není jich moc. U nás se hodně pracuje s technologiemi, řeší se odečítače obrazovky či Brailleské řádky. Na to jsou tu lidé, kteří se zabývají technikou, a kterým přišlo zajímavé orientovat se na asistivní technologie. Máme vlastní IT oddělení i vlastní vývoj. IT oddělení zajišťuje náš vlastní technický provoz a také specializovaný technický provoz, asistivní software a technologie. Jsme například autory programu sazby pro Brailleský tisk v kombinaci černotisku a bodového písma, který se nyní používá i v jiných organizacích.

 

Odkud čerpá středisko Teiresiás peníze na provoz?

Studenti se specifickými nároky nemají žádné jiné poplatky než ostatní studenti. Chce-li třeba student s postižením absolvovat nějaký sport, platí podobnou částku, kterou by zaplatil i za běžný sport v rámci celouniverzitní tělesné výchovy, kterou zajišťuje fakulta sportovních studií. Samozřejmě v našem případě jsou reálné náklady vyšší, ale student by neměl doplácet na to, že má nějaké postižení, proto všechny náklady nad standardní částku nese univerzita. Dále čerpá univerzita peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Výše si můžete poslechnout anketu o tom, jaké povědomí mají studenti i pedagogové MU o fungování střediska Teiresiás.

 

Boris Janča

Ekonom střediska Teiresiás sám studoval několik oborů na Masarykově univerzitě. Titul získal na Ekonomicko-správní fakultě a poté nastoupil do centra jazykového vzdělávání. Ve středisku Teiresiás začal působit v roce 2012 v rámci evropského projektu financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Po skončení projektu sice ze střediska odešel, ale o necelé dva roky později se vrátil jako ekonom. Nyní se stará především o finanční a provozní záležitosti střediska Teiresiás. Na práci se mu líbí, že ve středisku Teiresiás se v menší míře odráží dění v celé Masarykově univerzitě, díky tomu se při práci může setkat s lidmi a informacemi z nejrůznějších oborů a prostředí.

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.