03.04.2018 22:50


Brno dostalo čtyřicet milionů korun na své sociální projekty

Autor: Maryia Tkach | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Ministerstvo práce a sociálních věcí kladně vyřídilo žádost města Brna o dotaci na tři sociální projekty. Na své projekty vláda získala peníze od státu ve výši skoro čtyřicet milionů korun, tato částka pokryje náklady z 95 procent, zbývajících pět procent doplatí město. Instrukci o realizaci Rada schválila v úterý 3. dubna na svém zasedání a tím podpořila již běžící projekt podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob a zahájila další dva projekty spjaté s bydlením.

Brno – Sociální politika města, která zahrnuje mimo jiné i mezinárodně uznávané projekty, se dočká výrazné podpory od státu. Dotace přispějí na výdaje dlouhodobě nezaměstnaným osobám a lidem, kteří mají problémy s bydlením. Cílem tří tříletých projektů je zlepšit sociální infrastrukturu ve městě a pomoct obyvatelům sociálně vyloučených lokalit vyrovnat své dluhy. 

Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu má jihomoravský pracovní trh dlouhodobě pozitivní tendence. Růst příjmu v kraji přesáhl sedm procent, což je důsledek minimálního růstu z předchozích let. Nejvyšší roční příjmy zůstávají v Praze. V žebříčku ročních příjmu je Jihomoravský kraj na třetím místě a je o 1,3 tisíc korun nad republikovým průměrem. Průměrem čistého ročního důchodu pro domácnost je rozmezí 12 až 13 tisíc korun na osobu, v kraji jsou ale i domácnosti s příjmovou hranicí 6 tisíc korun. 

Zdroj: Český statistický úřad

Právě pro takové domácnosti vznikly brněnské sociální projekty. Záměrem je zapojit do projektu o podpoře zaměstnání alespoň 400 dlouhodobě nezaměstnaných osob. „Jeho cílem je opětovně zapojit dlouhodobě nezaměstnané do volného pracovního trhu prostřednictvím poradenství a tréninkových pracovních pozicí. Taková místa se utvoří v městských akciových společnostech a příspěvkových organizacích,“ řekl náměstek primátora pro sociálně-kulturní oblast Matěj Hollan.

Do jednoho z dvou dalších projektů, jež se zaměřují na bydlení, se zapojilo devět městských částí. Ostatní části mohou získat metodickou podporu, aby se pozitivní efekt projevil na celém území města. „Městské části spravující většinu brněnských bytů evidují značné dluhy na nájemném, zvláště v sociálně vyloučených lokalitách. Sociální pracovníci navíc nemají dostatek času ani potřebných kompetencí na práci s dlužníky,“ vysvětlil uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freud. V plánu je realizovat strategii pro nastavení systému spolupráce mezi pracovníky bytových odborů a odboru sociální péče.

Druhý projekt z této oblasti je určen na podporu bydlení, tentokrát již na území celého Brna. „Klíčovými aktivitami jsou komplexní sociální poradenství k bydlení. Poradenství budou zajišťovat terénní pracovníci odboru sociální péče. Tento program by měl pomoct třiceti domácnostem v průběhu jednoho roku a zahrnout několik fází od přechodu z bytové nouze až po úplnou stabilizaci,“ komentoval Matěj Hollan.

Veškeré projekty jsou zahájené od loňského roku a budou běžet do roku 2021. Do každého z těchto projektů Brno přispěje z rozpočtu pět procent, nejdražším je přitom program pracující s brněnskými městskými částmi, jeho cena je více než 15 milionů korun.

Klíčová slova: Brno, sociální politika, dotace

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.