13.03.2015 18:23


Brno oslaví sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války

Autor: Křivánková Andrea | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Rok 2015 je výjimečný svým odkazem na minulost. V letech 1939 až 1945 bouřila druhá světová válka, která se výrazně dotýkala nejen armád, ale i civilních obyvatel. Válka si vyžádala přes čtyřicet milionů mrtvých. Koncentračními tábory prošlo až dvacet šest milionů vězňů. Výroční akce na oslavu konce války se budou letos v Brně konat pod záštitou projektu Rok smíření.

Brno – Je rok 1945 a svět se už šest let potýká s jedním z největších světových konfliktů historie. Blýská se na lepší časy. Na východní frontě Rusové úspěšně postupují přes Polsko do Německa a porážejí německé jednotky. V Evropě roste význam odboje a partyzánských akcí na okupovaných územích. V dubnu Rusové dobývají Berlín, nacistický vůdce Adolf Hitler páchá sebevraždu a třetí říše je sedmého května donucena podepsat se Spojenci příměří. V Evropě lidé jásají ze zastaveného násilí, v Tichomoří si na konec války počkají až do sedmadvacátého srpna.Socha rudoarmejce na Moravském náměstí připomíná osvobození Brna šestadvacátého dubna 1945. Foto: Andrea Křivánková

Letošní sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války je v Brně tématem mnoha muzeí, divadel i galerií. „Výročí chceme pojmout mnohem šířeji,“ řekl primátor města Brna Petr Vokřál. Svým výrokem odkázal na projekt Rok smíření, který letos vyhlásil po jednání s generálním konzulem Ruské federace v Brně Andrejem Jevgenjevičem Šaraškinem na začátku března. Ruský konzulát se účastní příprav, protože právě Sovětský svaz v roce 1945 osvobodil většinu tehdejšího Československa. „Připravujeme celou řadu akcí, kterými si připomeneme nejenom dění před koncem války,“ dodal Petr Vokřál.

Rok smíření je zastřešující projekt pro sérii akcí tematicky se týkajících druhé světové války. Činnost koordinuje Turistické informační centrum města Brna. Do projektu mohou své návrhy zapojit kulturní střediska i jednotliví lidé. Cílem Turistického centra je připomenout dění před ukončením války i po něm. Záměrem je také uctít památku obětí druhé světové války a poučit se z historie, aby měla příznivý vliv na vývoj společnosti a města v budoucnosti.

„Druhá světová válka se hluboce dotkla i Romů,“ vyjádřil se Radek Žák z Muzea romské kultury. „Neměli bychom zapomínat na utrpení lidí, kteří jí byli zasaženi,“ dodal.

Kromě Muzea romské kulrury se Roku smíření zúčastní například i Moravská galerie, Knihovna Jiřího Mahena, HaDivadlo nebo Filharmonie města Brna.

Mezi pořádané akce se mimo jiné zařadí pochod z Pohořelic do Brna jako vzpomínka na přesun německých obyvatel. Dále pietní akce na Ústředním hřbitově, která připomene osvobození Brna šestadvacátého dubna, či slavnostní předání medailí válečným veteránům žijících v okolí města.

„Špilberk se stal jedním ze symbolů druhé světové války. Plánovali jsme proto akce na její připomenutí už dlouho před vyhlášením Roku smíření,“ uvedla mluvčí Muzea města Brna Martina Šmídtová. Muzeum uspořádalo výstavu v barokní kapli hradu a tématu druhé světové války zasvětí i Muzejní noc.

Název projektu se stal inspirací pro Radu města Brna, která u příležitosti výročí vyhlásila celý rok 2015 Rokem smíření.

Více o projektu na http://roksmireni.cz.

Klíčová slova: druhá světová válka, výročí, Rok smíření, Brno

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.