26.04.2017 09:58


Brno vydalo správu o stave mesta. Chystá dlhodobú stratégiu do roku 2050

Autor: Zoltán Varga | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Tento týždeň v pondelok zástupcovia mesta Brno zverejnili správu o stave mesta BRNO2017. Popisuje súčasný stav z pohľadu vybraných ukazovateľov, ktoré sú dôležité pre dlhodobý rozvoj mesta. Táto správa sa má stať odrazovým mostíkom pre tvorbu stratégie Brna do roku 2050.

Magistrát mesta Brna. Foto: Zoltán Varga

Brno – Správa o stave mesta Brno, ktorú v pondelok predstavili zástupcovia mesta, by mala v prvom rade slúžiť ako základ pre tvorbu dlhodobej stratégie mesta do roku 2050. „Pokiaľ chceme zodpovedne plánovať rozvoj Brna do budúcna, je nevyhnutné poznať súčasné trendy v meste,“ uviedol primátor mesta Petr Vokřál.

Celé zhodnotenie je členené na tri oblasti. Prvá časť sa týka hlavne obyvateľstva, dopravy, zdrojov vody, odpadového hospodárstva a zásobovania energiami. V druhej oblasti sa hodnotí zeleň, dostupnosť bývania, verejné priestranstvá, ekonomické príležitosti a zamestnanosť. Tretia časť sa venuje správe mesta. Mesto pri zbere dát prvýkrát využilo aj štatistiky od mobilných operátorov, dopravných serverov a spoločnosti Google.

Medzi najväčšie problémy, ktoré analýza odhalila, patrí celkové starnutie obyvateľstva, doprava v meste a stále zdražovanie bytov v Brne. „Brno bude v nasledujúcich rokoch výrazne starnúť a pokiaľ mesto svojou aktivitou nepritiahne nových obyvateľov alebo nebude prudký nárast v pôrodnosti, môže prísť k razantnému úbytku obyvateľov,“ povedal námestník pre oblasť Smart City Jaroslav Kacer.

Tento projekt má taktiež poskytnúť informácie o meste svojim obyvateľom atraktívnejšou formou. Nová stratégia bude mať tieto časti Vědecké Brno, Podnikatelské Brno, Nevládní Brno, Aktivní Brno, Brněnská samospráva a Víceúrovňové Brno. V nich sú zastúpené rôzne mestské organizácie, univerzity, výskumné centrá, podnikatelia aj rôzni jednotlivci. Každá sekcia bude mať svojho ambasádora a zástupcov. „Tento plán naozaj vítam a dúfam, že sa mesto posunie dopredu aj vďaka dlhodobému plánu,“ vyjadril sa obyvateľ Brna Milan Kučera.

Stratégia by sa mala týkať hlavne celkového zlepšenia kvality života. „Bola by som rada, ak by sa všetko podarilo spraviť, ako je to naplánované. Bojím sa však, že všetko zostane len na papieri a veľká časť z plánov nebude uskutočnená,“ povedala obyvateľka Brna Petra Barešová.

Klíčová slova: Brno, 2050, správa o stavu města

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.