08.03.2011 21:40


Budoucnost političek v Evropě je komplikovaná

Autor: Jana Navrátilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Panelové diskuze o politické participaci žen Femina-res publica, která se uskutečnila 7. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se účastnily dvě české a jedna evropská politička. Poslankyně Anna Putnová (TOP 09), Kristýna Kočí (VV) a europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Svoje názory přednesly také socioložka Martina Kampichler a politoložka Petra Zářecká, která zároveň debatu moderovala.

Autor: Jana Navrátilová

Brno – V národních parlamentech zasedá v současné době asi o deset procent méně žen než v Evropském parlamentu. Někteří politologové a sociologové navrhují zavést kvóty, prostřednictvím kterých by se ženy mohly dostat na posty, které doposud zastávají především muži. Odborníci i veřejnost se liší v názorech na to, zda jsou kvóty vhodným a účinným nástrojem pro zvýšení počtu žen v politice.

„Osobně jsem velký odpůrce kvót," řekla poslankyně Kristýna Kočí. Vyzdvihla také fakt, že Věci veřejné mají ve svém vedení velké procento žen. „Možná je to tím, že jsme nová strana. Přesto si myslím, že každý by se měl prosadit sám," dodala. Proti Kristýně Kočí se vymezila poslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. „Mnoho mých kolegyň hřímalo proti kvótám v momentě, kdy se jim dařilo. V době, kdy se jim dařit přestalo, se z nich staly zastánkyně kvót," odvětila Sehnalová. Zastánci kvót argumentují tím, že ženy při vstupu do politiky mnohdy čelí stereotypním očekáváním, která jsou spojená s jejich rolí matek a pečovatelek. Prosadit se mezi muži je tak pro ně těžší. „Jedním z cílů kvót je politicky využít potenciál vzdělaných žen," vysvětlila socioložka Martina Kampichler a dodala, že je důležité do tématu rovnosti zapojit také muže.  „Kvóty nám sice mohou pomoci rychle vyrovnat podíl zastoupení žen v politice, je ale důležité, abychom je doplnili dalšími opatřeními," řekla Kampichler.

Politoložka a současně moderátorka panelu Petra Zářecká zdůraznila, že téma většího zapojení žen do veřejného života by se mělo stát celospolečenským i mezistranickým tématem.  „Jsem přesvědčená, že jsme schopny se dohodnout třeba v otázkách práv dětí a násilí na ženách. Tedy nikoliv pouze ve stranických tématech," uvedla poslankyně za TOP 09 Anna Putnová. 

Klíčová slova: Politika, participace žen, kvóty, genderová rovnost

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.