25.11.2014 18:43


Češi dostanou vyšší důchod za více dětí

Autor: Monika Rozsypalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Otázka peněz, platů i důchodů je v Česku velmi ošemetná. Peněz je „málo“ a na tom, jak a komu se má správně vyplácet mzda či penze, se málokdo shodne. Nyní však politici navrhli nové rozdělení důchodů, které má být spravedlivé a výhodné především pro rodiče s dětmi. 


Autorka článku Monika Rozsypalová. Foto: Aneta PřadkováDůchodová komise nedávno navrhla netradiční reformu v oblasti sociálního pojištění a penze, která by měla přinést spravedlivé rozdělení výše poplatků mezi rodiči a bezdětnými páry i mezi manžely samotnými. Podle tohoto návrhu bude výše důchodu závislá na počtu dětí, které člověk vychová. Peníze se mají navíc vyplácet oběma partnerům rovnoměrně, takže rodič, který s dítětem zůstane doma, už nadále nebude kvůli péči o děti na pojištění tratit.

Návrh zvýhodňuje rodiče s dětmi, kterým se má v budoucnu přilepšit až o několik tisíc korun, v závislosti na počtu dětí a délce doby, po kterou děti živí. Rodič tří dětí by si tak mohl podle odhadů polepšit o 3500 korun, zatímco bezdětný člověk se stejným příjmem by měl odměnu o pětinu nižší. Oproti dnešku by si tedy naopak přibližně o 2500 korun pohoršil. Zohledněním výchovy a rodičovství se politici snaží mladé páry motivovat a tím potažmo zvýšit porodnost v Česku. Nemít děti by totiž v případě prosazení tohoto návrhu znamenalo tratit na všem. Na druhou stranu jde o dlouhodobý projekt, který počítá až s dvacetiletým přechodným obdobím a který značně zatíží státní rozpočet. Účinnost motivace je také diskutabilní. Nesouhlas s návrhem vyjadřují i někteří poslanci jako Radka Maxová, podle níž není správné zohledňovat počet dětí do výše důchodu automaticky. Děti totiž ne vždy přispívají do systému. Podporovat rodiče je sice pokrokový nápad, ale ti pomoc potřebují hlavně v době, kdy si děti pořizují a starají se o ně, nikoli poté, co už jsou potomci samostatní.

Tento problém by mělo alespoň částečně vyřešit nižší sociální pojištění, na kterém rodiče ušetří tím více, čím více dětí budou mít. Bezdětným párům se poplatky naopak opět zvýší. Nepracující páry, které pobírají sociální dávky, na tuto slevu nebudou mít nárok.

Základem pro tyto změny je přijetí nového, společného sociálního pojištění manželů. Důchodové pojištění z výdělku za léta strávená ve společné domácnosti se nově započítá oběma partnerům na půl. Rodič, který zůstane s dítětem doma a bude mít tím pádem nižší výdělek, už nebude v případě rozvodu či rozchodu tratit nižším důchodem. Manželům vznikne společné sociální pojištění povinně a automaticky, nesezdané páry musí o společné pojištění požádat ohlášením na správě sociálního zabezpečení. Zatím však není nijak ošetřeno riziko vnitřních problémů manželství, obzvláště finanční zneužívání vydělávajícího jedince partnerem. Závažným důsledkem tohoto kroku je také chystané zrušení vdovských důchodů, které vdovám a vdovcům značně ztíží životní podmínky.

Dořešit by potřebovala nejen podpora rodičů od doby mateřské dovolené dále, ale také chybějící podpora rodičů v zaměstnávání po jejím skončení. Nezbývá, než sledovat, jestli se problémy podaří vyřešit a jakým směrem se budou změny a prosazení návrhu ubírat. Do té doby je možnost, jak s penzí nějak pohnout, jasná – mít více dětí.  

Článek můžete číst také na stisk.blog.idnes.cz

Klíčová slova: Vyšší důchod, reforma, více dětí, návrh zákona

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.