15.11.2018 17:18


Čeští elfové si nechtějí hrát na nesystémovou zpravodajskou službu, říká mluvčí skupiny Bohumil Kartous

Autor: Klára Zajíčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Bojují za demokratickou společnost v digitálním prostoru. Skupina se inspirovala iniciativou elfů z Pobaltí. Ti se potíráním ruské propagandy snaží udržet samostatnost svých států. Za anonymní skupinu českých elfů hovoří publicista Bohumil Kartous.

Bohumil Kartous mluvčí českých elfů Foto: Archiv Bohumila Kartouse

Desítky Čechů se kromě svého běžného zaměstnání na internetu věnují činnosti pro skupinu čeští elfové. Elfové se vymezuji proti trollům, tedy proti anonymním uživatelům, kteří šíří buď za úplatu nebo z vlastního přesvědčení dezinformace ve virtuálním prostoru. Cílem elfů je vyčistit sítě od dezinformací, a především vypátrat zdroje jejich původu. Přejí si vyburcovat českou společnost k ostražitosti tak, aby nebyla náchylná vůči záměrným manipulačním kampaním. Publicista Bohumil Kartous odtajnil svou identitu a stal se mluvčím této občanské skupiny. Zbytek členů zůstává v anonymitě, aby se sami nestali terčem trolů.

Proč česká společnost potřebuje anonymní skupinu lidí, která bojuje proti ruským dezinformacím?

Lidé, kteří se účastní naší iniciativy, vnímají infiltraci digitálního prostoru záměrnými dezinformacemi a schématy pro jejich šíření. Dezinformace zasahují velkou část společnosti a ovlivňují její politické rozhodování. Je to spontánní aktivita a projev určité potřeby občansky aktivního spektra lidí, jejichž společným jmenovatelem je snaha něco dělat. Nástroje, které společnost má, a které bychom mohli vidět v oblasti prevence vzdělávací nebo v potírání aktivit kriminálního charakteru, nedostačují ke kontrole virtuálního prostoru. Ani současný právní rámec není konstruován tak, aby si dokázal poradit s něčím, co se může schovat za základní právo svobodného projevu. Ta potřeba vznikla na základě těchto skutečností.

Nebylo by lepší vzdát se anonymity a dodat vaší činnosti lidský rozměr?

V tom případě by se z toho stal spolek, který by měl podobu think tanku. Snažil by se do digitálního prostoru přidávat další informace. To je jiná taktika, není efektivní. Efektivita práce skupiny spočívá v tom, že dokáže prostředky manipulačních a dezinformačních kampaní dekonspirovat a utlumit. K tomu je anonymita nutná. Kdybychom anonymní nebyli, nemohlo by se to nikdy podařit.

Nemáte obavu z toho, že do vašich řad pronikne někdo nezvaný, když i součást činnosti vaší skupiny je pronikání do různých názorových skupin?

Jistě. To se může stát. Dokonce počítáme s tím, že k tomu jednou dojde. Budou zde minimálně pokusy pomocí trojského koně organizaci zevnitř poškodit a infikovat. Zabránit tomu není úplně jednoduché a možné. Berte toto srovnání velmi volně. Když se podíváme na to, že jsou zpravodajské služby často infiltrovány dvojitým agentem při svých možnostech prověřování identity člověka, tak v dobrovolné skupině s omezenými nástroji pro ověřování identity k tomu pravděpodobně dojde. Vnitřní struktura organizace je taková, aby ji nebylo možné paralyzovat celou. Není možné, aby byl jedinec obeznámen s identitou všech lidí a s veškerou jejich činností.

Jste mluvčí české skupiny elfů. Připouštíte si, že by se vám mohl někdo mstít?

Počítám s tím. Děje se to už dlouhodobě a maximálně to může v digitálním prostoru zintenzivnit. Dohoda od začátku vyplývá z toho, že jsem člověk, který má patnáctiletý trénink z publikování na otevřeně kritických stránkách. V této oblasti různé snahy o diskreditaci mé osoby probíhaly už v minulosti. Právě ze strany lidí pravděpodobně s motivy, jako je trolling.

Šíří o vás aktuálně někdo dezinformace?

Zatím jsem se nesetkal se šířením dezinformací, ale s běžnými útoky. Dějí se prostřednictvím účtů, které jsou zjevně vytvořeny k takovýmto účelům. Identita těch lidí je skrytá. Ale že by se někdo snažil vytvářet dezinformace, které by mě poškozovaly významnější měrou, se neděje. I toto je součástí dohody a mé profily na sociálních sítích jsou pod určitým dohledem.

Jakým způsobem oslovujete lidi, aby se k vám přidali?

Funguje to jednoduše. Čeští elfové se zveřejněním své existence poukázali na to, že existuje stejnojmenná facebooková stránka. Pokud někdo má zájem se z vlastní iniciativy podílet na naší činnosti a není doporučený někým zevnitř, může se na organizaci obrátit prostřednictvím této stránky. Dostane instrukce, podle kterých může postupovat. Nestane se součástí organizace, ale může pomáhat tím, že se aktivně zapojí do snahy vyhledávat a potírat dezinformace v digitálním prostoru.

Trollové jsou podle elfího prohlášení šikovní, zákeřní a motivovaní. Jakými slovy byste popsal české elfy?

Elfové jsou šikovní, motivovaní, vzdělaní a čestní.

PARALYZOVAT ZDROJE

Strana, proti které se vaše iniciativa snaží vystupovat, disponuje větším množstvím prostředků jak finančních, tak personálních, bavíme-li se o profesionálních trollech. Dá se takovéto síle čelit?

Čeští elfové si nechtějí hrát na nesystémovou zpravodajskou službu. Velice dobře si uvědomujeme limity naší činnosti. Neděláme si iluzi o tom, že by se nám povedlo zvítězit tím, že se nám podaří odkrýt všechny zdroje a paralyzovat je. Velká část dezinformací vzniká spontánně. Nejde jenom o střet s dezinformacemi šířenými prostřednictvím proruské propagandy. Jde o snahu s nimi bojovat bez ohledu na to, kdo je v pozadí. Rádi bychom na ten problém upozornili tím, že jsou desítky lidí, kteří se snaží něco dělat. Je to apel do společnosti. Uvědomte si, že situace je vážná a zkuste přemýšlet, jestli byste se sami nechtěli postavit do pozice digitálního odboje. Tady bych rád odkázal na to, co řekl velvyslanec České republiky při NATO Jiří Šedivý. Prohlásil, že se nemusíme obávat toho, že by nás Rusko napadlo v konvenčním konfliktu, ale že hybridní konflikt se děje už dávno.

Takže se nezaměřujete výhradně na ruskou propagandu?

Rozhodně ne. Jde o snahu deaktivovat dezinformační jádra. Nemusí to být nutně spojeno s tím, že je to proruská agitka. Z dosavadních zkušeností to mohou být kampaně, u nichž lze vystopovat cestu k ruským zdrojům, ale částečně jsou to lidé, kteří jsou do takové míry entuziastičtí, že jsou ochotni brát schémata kampaní za svá. Snaží se je zpracovávat a šířit dál. Nedělají to, protože by za to byli placení.

Kolik je třeba elfů, aby dokázali debatu v digitálním prostoru navrátit zpět k faktům?

Kolik je třeba elfů nevím. Pro řízení skupiny by bylo velmi obtížné, pokud by se rozrostla do masivní velikosti.

Tudíž je pro vás lepší, že je vás méně?

Ano, pro organizaci je lepší, když je skupina menší. Na druhou stranu do digitálních kampaní lze zapojovat velké množství lidí, aniž by bylo nutné pro to podniknout zásadní manažerské kroky. Dobrým výsledkem bude, když dojde ke spontánní snaze lidí dát se do boje o digitální prostor, důvěryhodnost a objektivitu informací. Pokud toho docílíme, budeme se moci porovnat s Finskem, kde se ukazuje, že konspirační kampaně mají malou účinnost, protože je společnost neakceptuje.

Jsou Češi mediálně gramotní?

Ve srovnání s jinými zeměmi, které nejsou náchylné k tomu být infiltrovány dezinformacemi, to nezávisí pouze na schopnosti kritického odstupu, ale taky na společenské soudržnosti. Situace v České republice je kritická. Hlavní těžiště úspěchu dezinformací vidím v tom, že je společnost nesoudržná. V takové společnosti je mnohem jednodušší pochybnost použít a vytvořit na ní konstrukci pseudoreality a z ní alternativní politický postoj. Lze to řešit jenom vzděláním zaměřeným na podporu kritického myšlení. Musíme jít mnohem víc do hloubky a začít řešit problémy lidí inklinujících k těmto postojům. Často to vyplývá z jejich socioekonomické situace a z deziluze toho, jak vnímají společnost, ve které žijí.

V rozhovoru pro Newsroom jste řekl, že se lidé, šířící alternativní názory cítí být formou disentu. Jak potom snášejí, když jim vaší činností vyvracíte informace, které považovali za pravdivé?

Nejde nám o to, vyhledávat jedince, kteří se stanou obětí dezinformací. Masivnost kampaní je často tak veliká, že to nejde. Je tady svoboda slova. Nemůžeme a nechceme potírat názory, byť jsou založeny na nesmyslech, u lidí, kteří mají tendenci věřit alternativním realitám. Rádi bychom vyčistili ten prostor od skupin jedinců, kteří to dělají zcela záměrně a zneužívají lehké zranitelnosti lidí nakloněných alternativním realitám. Jde o zdroje. O jedince, co jsou schopní a mají nadání a talent, případně jsou motivováni penězi. O jedince, kteří vytváří obsah.

Část vašeho týmu se zaměřuje na odhalování tvůrců lživých řetězových emailů. Jak by se podle vás mělo efektivně vysvětlit jejich příjemcům, že to, co jim poslal kamarád, vlastně není pravda?

To je velmi náročná práce a nutně k tomu potřebujete fyzický kontakt s těmi lidmi. Já mám zkušenost v okruhu mých blízkých, kteří tohle dělají. Tu skutečnost musíte vysvětlit krok po kroku a je důležité k tomu mít jejich důvěru. Jsem přesvědčen, že se to nedá dělat prostřednictvím digitálních nástrojů. Toto může být další efekt naší činnosti. Máte-li ve svém okolí lidi podílející se na šíření dezinformací, mluvte s nimi a snažte se jim ukázat, že se stali součástí podvodu.

Jak moc je činnost elfa časově náročná?

Zaleží na intenzitě zapojení každého jedince. Ti lidé to berou jako součást svého života. Vidí v tom důležitost, protože tím mohou strávit desítky a stovky hodin, aniž by je za to někdo platil. Digitálnímu prostoru lidé věnují několik hodin denně, takže se akorát orientují na konkrétní činnost, která definuje činnost českých elfů.

Všichni to děláte proto, že si přejete v digitálním prostoru něco změnit?

Tam není žádná další motivace. Jsme nefinancovaní, nezávislí a všichni to dělají dobrovolně.

Kdy odtajníte další jména členů skupiny?

V řádu dnů.

Klíčová slova: čeští elfové, elfové, Bohumil Kartous, trolling, dezinformace, digitální prostor

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.