09.05.2017 19:54


Chceme dát lidem návod, jak rozpoznat dezinformaci. Nejsme na ničí straně, říká Ondřej Chlupáček ze Zvol si info

Autor: Marie Mrázová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Zvol si info je projekt, který vznikl na katedře politologie Masarykovy univerzity. Projekt má za cíl naučit mladé lidi, aby dokázali rozpoznat pravdivou informaci od lživé, a rozvíjel u nich tak kritické myšlení. Téma mediální gramotnost je hodně diskutované, zatím mu však není věnována dostatečná pozornost na školách, i proto se Zvol si info rozhodlo s tím něco dělat. O tom, co se zatím projektu podařilo, jsme se bavili s jejím členem Ondřejem Chlupáčkem

Ondřej Chlupáček. FOTO: Marie Mrázová.
Brno - Jedná se o zcela zásadní dovednosti pro orientaci v dnešní společnosti – kritické myšlení a mediální gramotnost, přesto je spousta lidí neovládá. Tým studentů Masarykovy univerzity při svém výzkumu přišel na to, že z 351 studentů až 70 % čerpá informace z Facebooku a pětině je jedno, jaké mají články zdroj. To jim přišlo alarmující, a proto založili projekt Zvol si info, který jezdí po školách vzdělávat mladé lidi v této oblasti.

Váš projekt funguje už přes půl roku. Můžete být na sebe pyšní?

Oficiálně jsme projekt jako takový začali řešit od září 2016. Myslím si, že pyšní na sebe být můžeme, především kvůli reakci studentů, kteří se nám sami ozývají a mají o přednášky zájem. Měli jsme štěstí, že v době, kdy projekt vznikl, tak v Česku byla a stále je, intelektuální poptávka po informační gramotnosti.

Čeho se vám podařilo dosáhnout?

Mediálně jsme obletěli republiku, byly jsme na desítkách škol, přednáškami jsme proškolili 1500 dětí. Na Facebooku máme přes deset tisíc lajků, u některých příspěvků bylo několik set sdílení. Před přednáškou a po ní jsme se vždy snažili zaměřit na její dopad – studentům jsme rozdali dotazníky zaměřené na tři oblasti. V jedné z nich  rozpoznání důvěryhodnosti článku, ji před přednáškou bylo schopno poznat 27 procent žáků. Po přednášce to bylo už 52 procent.

Kolik jste za celou dobu měli přednášek a workshopů?

Navštívili jsme dvacet škol, přičemž jsme vedli okolo třiceti přednášek. Na jednu přednášku se někdy sešly i čtyři třídy. Také jsme navštívili několik konferencí, přednášeli jsme v DOXU a byli jsme na schůzce na ministerstvu vnitra, kde s námi chtějí navázat spolupráci.

Je o vaše přednášky zájem i z nějakých jiných institucí, než jsou střední školy a gymnázia?

Do Třebíče si nás chtěli pozvat, abychom přednášeli dospělým lidem. Nakonec jsme nepřijeli, nemáme zkušenosti s tím, jak přednášet pro dospělé a ani to není naše cílová skupina. Tou jsou studenti ve věku 15 – 18 let.

Udělali jste nového surfařova průvodce po internetu. Co k tomuto rozhodnutí vedlo?

Náš člen, který má na starosti sociální sítě a média, Petr, je momentálně v Koreji, kde potkal kamarádku, která umí výborně kreslit. Dali se do řeči o projektu a slečna se nabídla, že by nám udělala nový design. Sami jsme si byli vědomi toho, že vzhled surfařova průvodce byl trochu zmatečný, tak jsme tuto možnost uvítali. Občas se nám ozvou fanoušci, kteří umí tvořit weby a nabídnou nám pomoc, za kterou nic nechtějí.

Mohou se zájemci těšit i na nějaké další novinky?

Hlavním cílem pro tento semestr bylo expandovat se Zvol si info na Slovensko, což obnášelo přeložení webu do slovenštiny. Také chystáme nový vzhled webu a nové plakáty.

Říkáte, že jste se rozhodli rozšířit vaše přednášky i na Slovensko. Domníváte se, že jsou na tom s mediální gramotností Slováci podobně jako Češi?

Domnívám se, že s mediální gramotností jsou na tom víceméně stejně. Hlavním impulsem, proč jít na Slovensko, byl fakt, že jsme nabrali nové členy, z nichž řada jsou Slováci. Zároveň spousta Slováků studuje na Masarykově univerzitě a taky k sobě máme jako Češi a Slováci blízko, dokážeme se bez problému dorozumět, i když každý mluvíme svou rodnou řečí. Byl to tedy logický krok.

Cítíte mediální pozornost kolem vašeho projektu?

Minulý semestr jsme se objevili ve více než padesáti médiích. Psalo se o našem projektu ve čtyřech jazycích – rusky, slovensky, německy a česky. Napsala nám všechna významná česká média s celorepublikovou působností. Na jedné ze schůzek s ostatními členy jsem vtipkoval, že budu tiskový mluvčí a půjdu třeba do DVTV. Pak mi jednoho rána přišla zpráva na Facebooku od editora DVTV, že jsme pozváni udělat rozhovor. V tu chvíli se mi rozklepala kolena. Samotný rozhovor pak proběhl hrozně rychle, nikdy v životě jsem asi nebyl tak nervózní.

Setkáváte se i s negativními ohlasy na váš projekt?

Naše hlavní myšlenka je, aby se chytré hlavy neplnily hloupými informacemi a nesmysly, které se jim někdo snaží nasoukat do hlavy. Tohle spousta lidí nedokáže pochopit, že nejsme ani na straně východu ani západu. My nejsme na ničí straně. Zvol si info nabízí spíše pohnutku k tomu, aby se naši čtenáři zamysleli nad pramenem informací, případně se rozhodli sami, na čí stranu se přidají. Někteří lidé nám píšou do komentářů, ale přijdou už s nějakým svým postojem, který nehodlají měnit. S těmi se bohužel nedá nijak bavit.

Čeho byste chtěli ještě dosáhnout?

Určitě chceme, aby se projekt udržoval, abychom jezdili na přednášky, avizovali články na Facebooku, zkrátka aby ten projekt neumřel s námi – původními devíti členy, ale mohli jsme ho někomu předat. Hlavně, aby i nadále pokračoval. Pokud by si tvůrci osnov vzali náš projekt jako inspiraci a zařadili informační gramotnost časem do výuky, tak by to bylo skvělé.

Klíčová slova: Zvol si info, dezinformace, kritické myšlení

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.