18.10.2019 21:59


Cirkulární ekonomika nabízí řešení situace s odpady i velkou příležitost pro jejich komerční využívání

Autor: Pavel Hanosek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Pojmy cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství jsou stále známější. Firmám nabízí řešení problému se zbytkovými produkty jejich výroby. Často se stává, že pro odpad jedné společnosti najde jiná firma využití. To napomáhá efektivnějšímu nakládání se zdroji a vlídnějšímu procesu výroby pro životní prostředí.

Fáze cirkulární ekonomiky. Autor: Pavel Hanosek

Brno – Oběhové hospodářství se rozšiřuje především z toho důvodu, že firmy se již nyní setkávají s nedostatkem některých zdrojů. Cirkulární ekonomika pomáhá situaci řešit a zároveň je to logický a ekonomicky výhodný postup. Pro větší rozšíření fenoménu je třeba, aby firmy a domácnosti pochopily, že i odpad může být zdrojem.

Cílem oběhového hospodářství je efektivnější využívání zdrojů a uzavírání jejich koloběhu. Environmentalista Martin Černý z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je přesvědčený, že se fenomén bude dále rozšiřovat. „Množství zdrojů není nekonečné. Firmy i jednotlivci si již začínají uvědomovat, že recyklace a šetření surovin bude v budoucnu zásadní,” říká. 

Jako příklad zmiňuje pilotní projekt městské hromadné dopravy v Brně. Ten inicioval Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), který v Brně vznikl v roce 2015 a který se snaží rozšiřovat povědomí o oběhovém hospodářství. V rámci zmíněného projektu se spojilo několik městských i soukromých firem a vytvořily z městského bioodpadu pohon pro vybrané autobusy MHD.  „Paradoxem je fakt, že bioodpad je velmi dostupnou surovinou, ale obvykle končí na skládkách nebo ve spalovnách. Jedná se přitom o cenný materiál, který má široké využití,” říká Petr Novotný z INCIENu, který projekt vedl. Institut za využívání bioodpadu v dopravě získal ocenění E.ON Energy Globe.

Cirkulární ekonomika sice přináší několik velkých výhod, zároveň ale skýtá i jistá na první pohled neviditelná rizika. „Je skvělé, že fenomén soustřeďuje pozornost veřejnosti na problematiku odpadů a zvyšuje efektivitu využívání materiálů. Zároveň ale vzbuzuje přesvědčení, že lze nekonečně recyklovat, což z prostého fyzikálního hlediska možné není,” varuje Černý. Fenomén podle něj řeší důsledky, ale neřeší problém samotný, kterým je vytváření obrovského množství odpadů a nadměrná spotřeba.

Podle Soni Jonášové z INCIENu se přístup lidí i firem k problematice odpadů a udržitelnosti rapidně mění. „Když jsme o problematice začínali mluvit, všichni se ptali na důvody. Dnes se ptají pouze na otázku, jak to udělat. Firmy se již dnes potýkají s problémy jako je nedostatek vody i jiných zdrojů, takže zájem řešit situaci je obrovský,” říká. Změnu v myšlení potvrzuje i Martin Černý. „Dříve firmy hledaly cesty, jak se efektivně svých odpadů zbavovat. Nyní hledají způsoby jejich dalšího využití a nebo je mohou přeprodávat,” dodává.

Cirkulární ekonomika však není koncept určený pouze pro firmy, každý jednotlivec může žít šetrněji. „Na úrovni domácností je cirkulární ekonomika pojmenování šetrnosti nebo 'českých zlatých ručiček'. Znamená to opravování výrobků, recyklace nábytku, využívání kvalitnějších materiálů,” vyjmenovává Helena Škrdlíková ze skupiny Czech Zero Waste. Zároveň připomíná, že cirkulace zdrojů je logická věc, která je i ekonomicky výhodná - a to jak pro domácnosti, tak i pro firmy.

Implementace změn v přechodu na oběhové hospodářství pak podle Jonášové není tolik obtížná. „Nejdůležitější je změna způsobu uvažování o problémech odpadů. Ve většině firem se však nějaký člověk, který na životní prostředí více dbá, najde, a ten pak často firmu posouvá k větší udržitelnosti,” vysvětluje Jonášová. Hlavní brzdou je podle ní legislativa. V České republice podle ní existují technologické firmy schopné recyklovat a využívat velké množství odpadů, často mají ale svázané ruce.

V dnešní době se stává rozšířenějším i fenomén tzv. nerůstu. V praxi to znamená omezení tlaku na neustálý ekonomický růst společnosti, který je zásadním tahounem ekonomiky. V porovnání s nerůstem je však oběhové hospodářství mnohem populárnější. Důvodem je podle Martina Černého fakt, že implementace cirkulární ekonomiky může být i komerčně výhodná a byznys tolik „nebolí”, narozdíl od ekonomiky nerůstu.

Klíčová slova: Cirkulární ekonomika, INCIEN, udržitelnost, oběhové hospodářství, odpad, zdroje

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.