28.02.2018 18:54


Co vše potřebuje zahraniční student, aby mohl mít český řidičský průkaz

Autor: Marek Hadrbolec | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Žadatelé o řidičský průkaz musejí na úřad doložit hned několik náležitostí. Je to platný občanský průkaz, průkazová fotografie a posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře. Pro cizince, například studenty ze zahraničí, je celý proces o něco složitější. Pro získání řidičského oprávnění navíc potřebují doklad o trvalém pobytu a několik dalších prohlášení.

autor: Marek Hadrbolec

Brno – Proces vyřízení českého řidičského průkazu se pro zahraniční studenty liší podle toho, jestli už vlastní řidičské oprávnění v jiné zemi, nebo o něj žádají úplně poprvé. V obou případech se cizinci nevyhnou návštěvě příslušných úřadů. Pokud si zahraniční student vyřizuje řidičské oprávnění poprvé, musí si s sebou na registr vozidel přinést platný pas a také doklad o trvalém pobytu v České republice. Navíc cizinec musí učinit čestné prohlášení, že není vlastníkem jiného řidičského průkazu nebo že mu jiným státem není nijak zakázáno být řidičem. Pokud už zahraniční student řidičské oprávnění má, je povinen si zkontrolovat, jestli tento průkaz splňuje podmínky dané Ženevskou a Vídeňskou dopravní úmluvou. V případě, že tomu tak není, si student musí zažádat o nový průkaz na registru vozidel a absolvovat autoškolu. Tato pravidla neplatí pro řidičská oprávnění vydaná v členských zemích Evropské unie, ta je možné na území České republiky neomezeně využívat až do vypršení jejich platnosti.

Pokud zahraniční student nemá doklad o trvalém pobytu, může si ho vyřídit na obvodním policejním oddělení, které je v Brně na Husově ulici. „Není na tom nic mimořádného, s vyřízením řidičáku jsem neměl žádný problém,“ komentuje celý proces Denis Jansta, který je slovenským studentem Masarykovy univerzity. Cizinci, kteří získali povolení k pobytu v České republice na dobu delší než jeden rok, si musí zažádat o český řidičský průkaz do tří měsíců od zahájení doby pobytu. Pokud tak neučiní, ztratí nárok na jeho získání.

Do českého řidičského průkazu se cizincům namísto jejich rodného čísla píšou za lomítko nuly. Zahraniční studenti si ale mohou zažádat o české rodné číslo. Pokud ho budou mít ještě dříve, než si o průkaz zažádají, budou ho mít uvedené i v řidičském průkazu. Žádost o rodné číslo mohou podat na odděleních Ministerstva vnitra. „Je na to třeba mít vyřízený alespoň přechodný pobyt,“ popisuje Jansta. K vyřízení rodného čísla mu stačilo vyplnit formulář a dodat potvrzení o studiu. Na rodné číslo pak čekal necelý měsíc.

V případech, kdy student nemá trvalý pobyt v České republice, a přesto by si zde chtěl vyřídit řidičský průkaz, mu doporučují úředníci z odboru dopravy, aby osobně navštívil registr vozidel. Situace se řeší individuálně.

Klíčová slova: řidičský průkaz, studenti, žádost

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.