07.10.2014 13:43


Dárkyně vajíček jsou mnohdy jedinou spásou neplodných párů

Autor: Monika Kadlecová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Počet párů, jež mají problém s početím dítěte, stále přibývá. Pro některé z nich je jedinou možností, jak donosit zdravého potomka, mimotělní oplodnění s využitím darovaného vajíčka. Reprodukční kliniky tak stále hledají pro tyto páry vhodné dárkyně mezi studentkami, ale i pracujícími ženami. Na otázky, co obnáší dobrovolné dárcovství vajíček a zdali existují zdravotní rizika s tím spojená, odpovídá marketingová a PR zástupkyně Sanatoria REPROMEDA Tereza Agáta Veselá. 

Je obtížné nalézt vhodnou dárkyni vajíček?

Potřeba dárkyň je v České republice velká. Ne každá žena také projde vstupními testy, aby se mohla stát dárkyní. Proto naše klinika neustále připravuje různé marketingové kampaně, v nichž seznamuje ženy s možností pomoci neplodným párům.

Marketingová a PR zástupkyně sanatoria REPROMEDA Tereza Agáta Veselá. Foto: Monika KadlecováHledáte častěji dárkyně vajíček nebo dárce spermatu?

Častěji samozřejmě hledáme dárkyně vajíček, neboť proces darování vajíček je složitější, trvá déle a je invazivní.

Proč se podle vás ženy rozhodnou darovat vajíčka?

Vždy hraje podstatnou roli touha pomoci neplodným párům. Dárkyním se navíc poskytuje kompenzace nákladů s darováním spojených. Finanční kompenzace, která se pohybuje v rozmezí 15–25 000 Kč, v sobě tedy zahrnuje náklady na antikoncepci, zdravou výživu, kompenzaci ušlé mzdy a ušlého času a cestovné. Při stanovení výše této částky také zohledňujeme dlouhodobou spolupráci.

Jaké jsou podmínky, jež musí splnit vhodná dárkyně?

V České republice mohou ženy darovat vajíčka od 18 do 35 let, v Sanatoriu REPROMEDA preferujeme ženy do 33 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání. Dalšími podmínkami jsou: dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus, normální hodnota BMI, absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině, plodnost dárkyně a v neposlední řadě musí být dárkyně nekuřačkou a bez anamnézy drogové závislosti.

Normální hodnotu BMI uvádíte pouze u dárkyň. Proč?

Obecně se BMI do 25 označuje jako v normě. Vyšší hodnota BMI se už označuje jako nadváha. U těchto žen je horší odpověď na stimulační preparáty. Uvědomujeme si, že BMI není jediný parametr, který zohledňuje celkovou tělesnou stavbu, a tak se snažíme k definitivním rozhodnutím u žen s BMI mezi 25 a 27 přistupovat individuálně.

Je darování anonymní?

V České republice je darování anonymní. V Evropě se zvažuje tzv. model open identity, tedy neanonymní dárcovství. Zastánci tohoto modelu argumentují tím, že jedinec má právo znát své biologické rodiče, aby mohl zjistit svoji genetickou identitu. Cílem tohoto modelu je chránit nově narozeného jedince, aby například věděl, zda je nosičem nějaké genetické mutace. Ve státech, kde se model open identity zavedl, došlo prakticky k likvidaci dárcovských programů. Dárci si přirozeně nepřejí, aby byla jejich anonymita prolomena. Stejně tak si často nepřejí rodiče, aby se jejich dítě dozvědělo, že není biologicky vlastní. Stačilo by přitom pouze archivovat DNA dárce v bankách a anonymita by mohla být i v tomto případě nadále zachována. Musíme však počkat jak se legislativa EU v této oblasti vyvine.

Některé informace příjemce o dárkyni získává. Jaké to jsou?

Pár získává informaci o barvě vlasů a očí, celkové typologii dárkyně, tedy její výšce a váze. Získává také základní informace o povahových rysech a zálibách dárkyně a jejím nejvyšším dosaženém vzdělání. Smyslem je, aby se fyziognomicky dítě podobalo svým rodičům.

Jaký je samotný průběh darování vajíček?

Nejdříve provádíme zájemkyni, která splňuje vstupní podmínky, genetické, gynekologické a krevní vyšetření. Je-li shledána vhodnou, je zařazena do programu darování vajíček. Stimulace dárkyně probíhá v rámci jednoho menstruačního cyklu. Dívka si sama vpichuje hormony do kožní řasy v oblasti pupíku. Zdravotní sestra dívku poučí jak hormony aplikovat, takže není důvod se obávat. Většinou se jedná o pero s velmi tenkou injekční jehlou, takže aplikace není bolestivá. Poté se žena dostaví k nám na kliniku k odběru vajíček, který trvá přibližně 15 minut a je proveden v celkové anestezii. Po probuzení si pacientka hodinu dvě odpočine a může jít domů.

 Proč se zákrok provádí v celkové anestezii?

Celková anestezie se používá pro větší komfort pacientky i lékaře. Zákrok by jinak byl bolestivý a ne dostatečně bezpečný.

Dívka vpichující si hormony. Foto: Monika KadlecováJak dlouho zůstávají hormony, které si žena vpichuje, v jejím těle?

Poločas rozpadu gonadotropinů, které se ke stimulaci vaječníků používají, je krátký. Tyto léky se v organismu nekumulují, a proto během několika dní po skončení stimulace jsou vyloučeny.

 Jsou časté zdravotní komplikace?

Zdravotní komplikace se mohou teoreticky vyskytnout při každém lékařském zákroku. V praxi se však vyskytují komplikace u dárkyň vajíček velmi zřídka, protože dárkyně jsou zdravé mladé ženy, které netrpí žádnými chronickými onemocněními.

Může dárkyně darováním ohrozit svoji vlastní plodnost?

Všechny dárkyně jsou před zařazením do programu darování velmi pečlivě vyšetřeny. Vybíráme pouze ty, které mají dostatečnou ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček. Primordiálních folikulů (budoucích vajíček) je ve vaječnících ženy takový nadbytek, že se u žen, které mají normální ovariální rezervu, není potřeba obávat jejich předčasného vyčerpání. Za dlouhá léta fungování programu darování vajíček jsme se nesetkali s tím, že by se k nám dárkyně vrátily s problémem vlastní neplodnosti.

Je tedy možné darovat vajíčka opakovaně?

Ano, dárkyně může darovat opakovaně. Obvykle žena daruje vajíčka třikrát až šestkrát, kdy doporučená minimální lhůta mezi jednotlivými darováními je tři měsíce. Záleží však na reakcích a pocitech ženy.

Ten počet je poměrně velký. Nehrozí, že se tito nově narození lidé mohou v budoucnu potkat?

My se samozřejmě snažíme, aby toto riziko bylo co nejmenší. Spolupracujeme tedy se zahraničními klinikami a rozdělujeme darování vajíček českých dárkyň mezi zahraniční kliniky.

Klíčová slova: darování vajíček, neplodnost, Repromeda, Tereza Agáta Veselá

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.