28.03.2012 10:24


Dětští pacienti získají větší práva

Autor: Veronika Machová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Souhlas obou rodičů budou zdravotníci od neděle vyžadovat při náročnějších ošetřeních u nezletilých pacientů. K lékařské péči se navíc bude moci vyjádřit i samo dítě či dospívající. Začne totiž platit nový zákon o zdravotních službách, který je jedním z pilířů zdravotnické reformy. Pacienti díky němu mají získat více možností, jak se domoci svých práv nebo jak aktivně konzultovat svou diagnózu a léčbu s lékaři.

Gynekologicko-porodnická klinikaBrno Zákon o zdravotních službách, který mimo jiné upraví udělování souhlasu při poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům, začne platit od prvního dubna.

U zákroků, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav dítěte, budou zdravotníci vyžadovat souhlas obou rodičů, případně jiných zákonných zástupců. Dosud stačilo, aby s výkonem souhlasil jen jeden z nich. ,,Týká se to nejen všech plánovaných operací, ale i menších ambulantních výkonů jako například vyšetření ucha či různých endoskopických vyšetření,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus. V akutních případech, kdy bude zákrok neodkladný, o jeho provedení rozhodne lékař. Souhlas alespoň jednoho rodiče bude nutný i u méně náročných lékařských úkonů.

Získat souhlas od obou rodičů dítěte může být ale z různých důvodů komplikované. „V případě, že získání souhlasu může být zdlouhavé, jeden z rodičů má právo toho druhého k jednání za sebe zplnomocnit,“ vysvětlila náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Brno Alena Tobiášová. Plnou moc mohou rodiče použít i v případě, že potřebují, aby s dítětem k lékaři zašla například babička.

V souvislosti se zákonem o zdravotních službách lékaři také získají povinnost zjišťovat názor na péči od dětí samotných. Zákonodárci však pro ně nestanovili žádnou věkovou hranici, a tak zůstává na posouzení lékaře, zda je pacient dostatečně rozumově vyspělý a může se adekvátně vyjádřit. „Pokud nezletilý nebude s léčbou souhlasit, nemůžeme ji provést. Budeme se muset obrátit na soud, který ustaví opatrovníka. Dovedu si představit, jaký to může způsobit problém například u drogově závislých teenagerů, kteří se většinou léčit nechtějí,“ řekl Kraus. Na soud se zdravotníci musí obrátit i v případě rozporů mezi rodiči. Ovšem pouze tehdy, kdy lze zákrok odložit.

Lékaři tak rodičům radí nečekat, až bude jejich dítě nějaké ošetření potřebovat, ale zjistit si všechny potřebné informace předem. „Je dobré si už teď nachystat plné moci a rozdat je příbuzným,“ radila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová. Vše potřebné včetně samotných formulářů rodiče naleznou na internetových stránkách nemocnice.

Mnozí rodiče se obávají konkrétních dopadů zákona. „Mám strach, že syn odmítne podstoupit operaci a já jako jeho matka s tím nic nezmůžu,“ přiznává Lenka Kovářová z Brna.

Úředníci z ministerstva zdravotnictví před dvěma týdny vydali brožurku, ve které vysvětlují hlavní změny. „Úpravy přispějí ke kvalitnější, bezpečnější a dostupnější zdravotnické službě, zvýší práva pacientů a jejich možnost konzultovat diagnózu a léčbu i s jiným lékařem,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.  

Klíčová slova: zdravotnictví, reformy, děti, lékař, zdravotní péče, pacient, zákon

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.