15.05.2012 10:10


Důchodovou reformu? Děkuji, nechci

Autor: Jana Lichá | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Když se řekne slovo penzijní reforma, většina lidí si vybaví prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu. Avšak nejzásadnější změnou je nový systém spoření na stáří. Důchodová reforma vejde v platnost od roku 2013 a je čistě na lidech, zda se rozhodnou ji využít nebo ne. Jejich rozhodnutí je ale bohužel nevratné.

Ministerstvo práce a sociálních věcí hlásá, že současný důchodový systém je neudržitelný. Co konkrétně je ale nutné změnit? Dnešní systém spoření na důchod se skládá ze dvou pilířů. První je státní a pro všechny povinný. Funguje na základě toho, že lidé produktivního věku odvádějí dvacet osm procent ze své mzdy a ty jsou poté vypláceny důchodcům. Předpokládá se, že my budeme platit na naše rodiče a prarodiče a ve stáří nás budou dotovat naši vnuci a pravnuci. Právě první pilíř potřebuje podpořit. Lidé se dožívají vyššího věku, ale porodnost je nízká. Dnes na jednoho seniora připadají čtyři lidé, kteří přispívají na jeho důchod, za třicet let to ale bude jeden pracující na jednoho důchodce, a to by vedlo k zásadnímu snížení penze.

V současnosti ale existuje ještě druhý pilíř (po reformě se stane třetím), pod kterým se skrývá penzijní připojištění. Tady si lidé spoří nad rámec státního důchodu a chtějí si zabezpečit život ve stáří na vlastní pěst. Nabízí se tedy otázka, proč se neposílí třetí pilíř, když vyplácení solidního důchodu nebude ze strany státu možné? Protože vláda po vzoru členských států EU zavede pilíř nový, zřejmě aby se Česká republika stala více moderní a světová.

Spoření pomocí druhého pilíře je věc ryze dobrovolná.  Pokud na ni lidé přistoupí, budou ze svého platu odvádět státu pouze dvacet pět procent a zbylá tři poputují na toto dobrovolné spoření. Podmínkou ale je, že zde musí ještě přidat další dvě procenta ze svých úspor či mzdy. Na první pohled se to zdá jako dobrý nápad. Má to ale háček a ne jeden.

O tom, zda člověk přistoupí na dobrovolné spoření či ne, se musí rozhodnout do svých pětatřiceti let.  Když už ale začne spořit, není cesty zpět. Povinných pět procent ze své mzdy poputuje každý měsíc až do odchodu do důchodu na speciální penzijní fond. Oproti připojištění třetího pilíře zde nemůžete změnit částku, kterou budete na účet posílat. Dobrovolnost je pouze na oko. Občané si sice můžou vybrat, jestli druhého pilíře využijí, pak ale veškerá dobrovolnost končí. Podmínky jsou nalajnovány na spoustu let dopředu a nelze je nikterak obejít. V pětatřiceti ale člověk nemůže vědět, jestli bude dalších třicet let schopný odvádět tolik peněz na svůj důchod. Stát se může cokoliv. Nastane ekonomická krize, nezaměstnanost a z optimistické vize bohatého důchodu se rázem stanou dluhy.

I systém následného vyplácení spoření v sobě skrývá určité nástrahy. Člověk má možnost si stanovit, jakým způsobem mu budou našetřené peníze vydány. Buď formou renty po dobu minimálně dvacet let, což je zřejmě nejvýhodnější, protože v případě úmrtí seniora zdědí zbylé finance pozůstalí.  Dále je to pak doživotní penze, jejíž vyplácení po smrti příjemce končí. A tady je právě problém. Pokud člověk vloží na své spoření například milion a zvolí si doživotní penzi, může se stát, že do rukou se mu vrátí jen čtvrtina a po jeho smrti zbytek peněz poputuje v lepším případě k jinému seniorovi, v horším do něčí kapsy.

Podle ekonomů se dobrovolné spoření vyplatí pouze lidem s vyššími příjmy. Pro ty, kteří mají nižší či průměrný plat, je druhý pilíř nevýhodný. Penze se soukromým příspěvkem bude totiž téměř stejná jako u státního důchodu. Je zřejmé, že dnešní doba zkrátka přeje bohatším. Kdo se bude mít dobře v životě, bude si žít stejně dobře i na stará kolena. A naopak.

Kvůli zvyšující se hranici odchodu do důchodu se dle předpovědi demografů pětina mužů penze ani nedožije. Nová reforma slibuje, že v případě úmrtí příjemce během spořícího období připadnou našetřené úspory dědicům. Můžeme jen doufat, že si to vláda nerozmyslí a naše naspořené finance nepoputují na konta penzijních společností či samotných politiků.

Klíčová slova: důchodová reforma, penze, peníze, důchod

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.