23.04.2019 11:21


Edukativně stimulační skupinky umožňují plynulý přechod předškoláků do první třídy

Autor: Marie Kolajová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Příprava do první třídy je pro některé děti v mateřských školách nedostatečná. Proto školy zavedly možnost navštěvování takzvaných edukativně stimulačních skupinek. Jejich smyslem je rozvíjet základní dovednosti, které vedou k úspěšnému nástupu do první třídy. Na výuce jsou přítomní i rodiče.

Děti ve škole. Foto: Marie Kolajová

Brno  Edukativně stimulační skupinky slouží k přípravě předškolních dětí do první třídy. Žáci v nich rozvíjejí základní předpoklady pro čtení, psaní a počítání. Skupinky vznikly především pro děti, které mají nějaké problémy a nejsou dostatečně připravené na nástup do školy. „Čím dál více se ale do programu hlásí i děti naprosto zralé pro školu,“ řekla učitelka základní školy Kateřina Kolajová.

Hodinová výuka se koná jednou týdně na škole, která skupinky pořádá, nebo ve školce. Dohromady je deset setkání. Každé z nich navštěvuje maximálně deset dětí a dva vyučující. Kromě předškoláků jsou na hodinách i rodiče, kteří v případě potřeby pomůžou dítěti. „Mají tak možnost vidět své děti, jak pracují v kolektivu,“ sdělila učitelka Kateřina Kolajová.

Hlavní náplní jednotlivých hodin je procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, početní představivosti, prostorové orientace a slovní zásoby. Všechny tyto aspekty učitelé rozvíjejí pomocí společných aktivit a pracovních listů. „Všimla jsem si, že se děti na jednotlivá setkání těší. Vůbec jim nevadí nějaké domácí procvičování. Jako rodič odcházím vždy nadšená z toho, jaké pokroky mé dítě udělalo,“ uvedla matka jednoho z žáků Denisa Foltová.

Obvykle děti chodí na přípravu do škol, kam spádově patří. Jestli se tato forma přípravy uskuteční, záleží na jednotlivých základních a mateřských školách. „Doba soustředění je u předškolních dětí krátká, a tudíž formu výuky se všemi žáky zaráz nepreferujeme. Soustředíme se spíše na rozvoj samostatnosti,“ řekla ředitelka mateřské školy Lucie Žigárdyová. Dále zmínila, že je podle ní užitečná přítomnost rodičů, kteří pozorují své děti při práci.

V závěru programu učitelé zhodnotí, zda jsou děti na nástup do školy dostatečně připravené. Poté mohou problematickým žákům navrhnout odklad.

Klíčová slova: edukativně stimulační skupinky, předškolní vzdělávání, první třída, základní škola, mateřská škola

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.