11.12.2017 18:23


Férovější poplatky za odpady. Obce v Jihomoravském kraji zohlední ty, kteří produkují málo odpadu

Autor: Zuzana Slámová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Konec placení za odpadky, které vyprodukoval někdo jiný. Zatímco v Brně zůstává systém, kdy obyvatelé platí za směsný komunální odpad částku vypočítanou ze základu a průměrných nákladů na odpad vyprodukovaný všemi lidmi v minulém roce bez rozdílů, v některých obcích Jihomoravského kraje se obyvatelé od Nového roku dočkají změny. Radnice zavádějí nový bodový systém, který zvýhodní ty, kteří vyprodukují malé množství odpadu a zároveň ho vytřídí. 

Jihomoravský kraj – Obyvatelé Nesvačilky, Vedrovic a Jezeřan-Maršovic se od ledna nejprve rozmyslí, než do černé popelnice vyhodí plastové láhve nebo včerejší noviny. Vedení obcí zavádí motivační systém nakládání s odpady Moje odpadky, který zohlední jednotlivé domácnosti. Ty budou dostávat body podle toho, zda odpad třídí, efektivně využívají nádoby a zda snižují celkovou produkci odpadu. V závěru účtovacího období podle svých výsledků dostanou slevu. Projekt Moje odpadky vytvořil v roce 2010 tehdy ještě student managementu odpadů Radek Staňka. Dnes jeho motivační systém využívá přes osmdesát obcí po celém Česku a další stále přibývají.

Motivační systém je spravedlivější v tom, že sleduje jednotlivce a rodiny. Každá zapojená domácnost dostane čárové kódy, které nalepí na popelnici se směsným odpadem a zároveň obdrží pytle na tříděný odpad, většinou papír a plast. Na ty musí občané připevnit visačku s čárovým kódem, ze kterého se při svozu načtou data čtečkou a odešlou k evidenci, ze které se v případě, že se rodiny chovají šetrně, v závěru roku vypočítají slevy.

Důležité je, aby byl vytříděný odpad bez zbytků jídla a zároveň sešlapaný nebo zmačkaný, aby se nevyvážela polovina vzduchu. Pytle s odpadky se také váží a pokud překročí určitou mez, u plastů například musí být v rozmezí 2,5 až 4,5 kilo, rodina slevu nedostane. Ze systému budou profitovat především ti, kteří odpad nejen třídí, ale zároveň jej produkují málo, čímž snižují dopad na životní prostředí. „Pokud někdo vytřídil deset kilo plastů, znamená to, že zároveň vyprodukoval deset kilo plastů a zátěž na planetu tím nese pořád stejnou," podotkl Pavel Sláma z firmy Suez zabývající se odpadovým hospodářstvím.

Svým pojetím zohledňujícím jednotlivé domácnosti se Moje odpadky liší od většiny systémů, které fungují ve velkých městech. Například v Brně platí lidé pevný základ, ke kterému se přičtou zprůměrované náklady za svoz odpadů za předchozí rok všech obyvatel bez jakékoli distinkce. Pokud se někdo snaží žít zero-waste a produkuje minimum odpadu, musí přesto platit za odpady stejně jako všichni ostatní.

Motivační systém zatím funguje v dvaaosmdesáti obcích po celém Česku, měst se však zapojilo poskrovnu. Jiří Nevídal, spolumajitel firmy ISNO IT, která Moje odpadky provozuje, věří, že systém by časem mohl začít fungovat i ve větších městech. „Momentálně je naším největším zákazníkem Moravská Třebová s deseti tisíci obyvateli. Dokonce už nás oslovila jedna městská část Prahy, kde by chtěli systém vyzkoušet jako pilotní projekt," uvedl Nevídal.

Systém evidence pomocí čárových kódů zaručuje transparentnost na obou stranách, používání průhledných pytlů zase lidi odrazuje od toho, aby do tříděného odpadu vyhazovali nesprávné položky. Díky pytlům by z ulic mohly postupně zmizet i kontejnery. Cílem motivačního systému je především snížit objemy odpadu s výhledem na rok 2024, kdy by měl v Česku začít platit zákaz skládkování recyklovatelných odpadů a směsného komunálního odpadu.

Klíčová slova: odpady, Moje odpadky, motivační systémy, zero waste

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.