26.10.2017 20:49


Fotoreportáž: Děti prozářily Kohoutovice svými lampiony

Autor: Kristýna Čermáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Poslední říjnovou středu pořádal cirkus Legrando průvod s názvem Léto a dým, který metaforicky znázorňuje konec léta a příchod zimy. V Kohoutovicích se sešlo mnoho dětí s rodiči, aby shlédli cirkusové vystoupení a užili si tradiční lampionový průvod. K vidění byli akrobaté, jezdci na jednokolce i vysoké postavy na chůdách, které představovali Léto a Zimu.

K večeru, když se začalo stmívat, se shromáždil dav dětí s lampiony na prostoru před základní školou v Kohoutovicích. Foto: Kristýna Čermáková

Brno – K večeru, když se začalo stmívat, se dav dětí s lampiony shromáždil před základní školou v Kohoutovicích. Ve středu 25. října byl totiž devatenáctý ročník lampionového průvodu pořádaný cirkusem Legrando.

Uvaděč jako první označil čárou na zemi místo, kde se odehraje představení, a kam si mají děti stoupnout, aby lépe viděly. Foto: Kristýna Čermáková

Uvaděč jako první označil čárou na zemi místo, kde se odehraje představení, a kam si mají děti stoupnout, aby lépe viděly. Mladí akrobaté se mezitím opodál připravovali na svá vystoupení.

Když se děti utišily, přišli akrobaté na chůdách, aby zahájili slavnostní příchod Zimy a Léta. Foto: Kristýna Čermáková

Když se děti utišily, akrobaté na chůdách zahájili slavnostní příchod Zimy a Léta. Veliký lampion symbolizující moc mělo v držení Léto, které pozdravilo dav a přivedlo si své akrobaty.

Jako první vystoupili žongléři v různobarevných oblecích. Foto: Kristýna Čermáková

Léto požehnalo Zimě a předalo jí své dary v podobě jednotlivých vystoupení. Jako první vystoupili žongléři v různobarevných oblecích. Kromě žonglérského umu se přihlížející bavili i pyžamy, ve kterých byli akrobaté oblečení.

Velký potlesk sklidily jezdkyně na jednokolkách, které svým tanečním vystoupením a umem zaujaly i rodiče. Foto: Kristýna Čermáková

Velký potlesk sklidily jezdkyně na jednokolkách, které svým tanečním vystoupením zaujaly i rodiče.

Léto letos bylo štědré, a tak vysoké figury předávaly své dary dál. Na stolech v parku zatančily divoženky a děti nadšeně tleskaly. Foto: Kristýna Čermáková

Léto bylo letos štědré, a tak vysoké figury předávaly své dary dál. Na stolech v parku zatančily divoženky a děti jim nadšeně tleskaly.

Nastal čas lampionového průvodu a tak se dav vydal na pochod skrz Kohoutovicemi. Děti si hrdě nesly své lucerny různých druhů. Foto: Kristýna Čermáková

Nastal čas lampionového průvodu, a tak se dav vydal na pochod napříč Kohoutovicemi. Děti si hrdě nesly své lucerny různých barev a tvarů. Některé byly vyráběné doma, jiné kupované s elektrickými světýlky. Radost měly děti ze všech a svými lampiony se navzájem chlubily.

Na přechodu pomáhala i městská policie, aby průvod mohl přejít najednou. Foto: Kristýna Čermáková

Na přechodu pomáhala i městská policie. Postarala se o to, aby mohl průvod přejít najednou.

 Když průvod došel do svého cíle, cirkusu Legrando, začala předávat své dary Zima Létu. Foto: Kristýna Čermáková

Když průvod došel do svého cíle, cirkusu Legrando, Zima začala předávat své dary Létu.

Na vystoupení žonglérů s ohněm se mnoho lidí těšilo a nebyli zklamáni. Foto: Kristýna Čermáková

Na vystoupení žonglérů s ohněm se lidé těšili. Ohňová show byla posledním darem. Poté již Léto předalo žezlo Zimě, aby mohla vládnout a zakončit tak celý slavnostní večer.

Na závěr celé akce vypukl ohňostroj a diváci se pomalu začali rozcházet domů, na cestu dostali ještě hrnek teplého čaje na ohřátí. Foto: Kristýna Čermáková

Na závěr celé akce vypukl ohňostroj a diváci se začali pomalu rozcházet domů. Na cestu dostali ještě hrnek teplého čaje na ohřátí.

Klíčová slova: kohoutovice, lampiony, pruvod

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.