16.03.2019 22:15


Gymnazista vypracoval výzkum využívání dešťové vody ve městech. Se suchem se dá bojovat, chce to jen přemýšlet jinak

Autor: Veronika Nováková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Boj se suchem ve městě není souboj s větrnými mlýny, pomoci může dešťová voda. Student brněnského gymnázia Křenová Petr Peca se zaměřil ve své středoškolské odborné práci na výzkum využití dešťové vody ve městě. Své nápady prezentoval na vernisáži v Moravské zemské knihovně. „Se současnými klimatickými výkyvy a nedostatkem vody v létě mi přijde důležité začít měnit město tak, aby využívalo vody, která naprší, a nenechalo ji odtékat do kanálu,“ nastínil svůj výzkum student Petr Peca. 

Gymnazista Petr Peca poukazuje na efektivnější využívání dešťové vody ve městě. Foto: Veronika Nováková

Brno – Se suchem, které především v době letních měsíců trápí celou Českou republiku, se dá podle studenta brněnského gymnázia Křenová Petra Peci vypořádat. Řešením může být lepší práce s dešťovou vodou. Ta v současnosti z více než padesáti pěti procent stéká do kanalizace, protože se kvůli betonovým plochám nemá kde udržet. Dešťová voda se dá využít na zalévání zahrady, splachování záchodu, umývání auta, úklid nebo na praní. Lidé v rodinných i bytových domech mají navíc možnost zažádat o dotaci na koupi nádrže, která by dešťovou vodu zachytila. Tím mohou snížit spotřebu vody až na polovinu a ušetřit.

„Jedním z mých cílů, které jsem si dal při výběru tématu své středoškolské práce, bylo informovat, co nejširší veřejnost o novodobých metodách s hospodařením s dešťovou vodou ve městech. Když jsem téma v nabídce uviděl, ihned mi prolétlo hlavou, jak je s vodou ve městě špatně nakládáno, obzvláště oproti zahraničí, což je obrovská škoda,“ vysvětlil volbu svého výzkumu student Petr Peca.

Ve většině měst se lze setkat se dvěma klimatickými extrémy. Jedním je velké sucho, druhým jsou přívalové deště. Tím, že je až sedmdesát procent města tvořeno nepropustným materiálem, tak se voda nemá kde vsáknout. Odtéká proto do kanalizace, která v období silných dešťů nestíhá pojímat takové množství vody. Na druhou stranu by dešťová voda mohla nahradit část pitné vody, kterou je v období sucha potřeba šetřit.

„Novou strategií je přebudovat zpevněné plochy na nezpevněné a stavět prvky, které budou zachytávat vodu pro další využití. Důležité je využití přírodních jamek a prohlubní, které při dešti vytvoří malá jezírka. Voda z nich se bude následně vsakovat do půdy. Dalšími možnostmi jsou zelené střechy a dlažby, které propustí vodu,“ vylíčila situaci odborná asistentka Ústavu zahradnické a krajinářské architektury Barbara Ševčíková.

Ministerstvo životního prostředí vypsalo v roce 2017 dva projekty Dešťovka pro domácnosti a Dešťovka pro obce. Představitelé obcí mohou peníze využít na podzemní nádrže a jímky, které se využijí na zalévání veřejné zeleně, zelené střechy, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť, vsakovací či retenční nádrže. „Dotace může pokrýt až osmdesát pět procent výdajů na projekt. Pro obce je v aktuální výzvě k dispozici jedna miliarda korun,“ upřesnil mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Jedním z míst v Brně, ve kterém se využívají prvky dešťových zahrad, což je označení pro místo, které je složené z materiálů a prvků, které efektivně pracují s dešťovou vodou, je náměstí v Kohoutovicích. Podle spoluautorky projektu Barbary Ševčíkové je však Česká republika s realizací podobných projektů sedmdesát let pozadu za zahraničím, a teprve nyní se je snaží dohnat. Vodní prvky mohou pomoci nejen oživit půdu, která vysychá, ale také zlepšit ovzduší.

„V současnosti vypracováváme studii obytného souboru, který by měl vzniknout na pomezí Medlánek a Řečkovic, kde se bude využívat těchto vodních prvků a dešťových zahrad. I my v České republice nyní konečně otevíráme oči a snažíme se, aby se nám žilo a dýchalo lépe,“ dodala nakonec Barbora Ševčíková.

Výzkum, který vznikl součástí středoškolské odborné práce, je k vidění v Moravské zemské knihovně do třetího dubna letošního roku. Student Petr Peca s ním navíc postoupil do městského kola.

Klíčová slova: dešťová voda, sucho, dešťovka, středoškolská odborná činnost

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.