26.03.2015 03:11


Jak se pohybují lidé po Brně? O plánu mobility v úterý debatovali Brňáci i odborníci

Autor: Štěpánková Natálie | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Doprava po Brně tramvají, autem, na kole nebo pěšky. Parkování aut a zásobování restaurací v centru Brna. To je jen několik témat, o kterých Brňané diskutovali v úterý od pěti hodin odpoledne v sálu Kanceláře veřejné ochránkyně práv. Veřejnou debatu pořádalo město k dokumentu Plán mobility Brno a týkala se analýzy současného stavu v Brně. Odbor dopravy chystá na září další debatu, kde se už budou projednávat jednotlivé návrhy na zlepšení.

Brno –  O analýze toho, jak doprava a pohyb po Brně funguje, kterou provedla společnost AF-CITYPLAN, měli lidé možnost diskutovat veřejně. „Myslím, že je dobře, když se k tomu lidé můžou vyjádřit, protože ten dokument je o lidech a pro lidi. Každý se nějak dopravuje, je to téma, které se dotýká všech," konstatoval Petr Hofhansl, jeden z autorů analýzy prezentující lidem její výsledky. Dodal také, že debata byla velmi přínosná a připomínky, které lidé vznesli, byly zaznamenány a budou zapracovány do dokumentu. Debaty se zúčastnilo přes sto dvacet lidí.Lidé sdělovali své připomínky k analýze Brno na veřejné debatě.

Organizátoři ji rozdělili do čtyř tematických bloků, které byly zaměřeny na individuální dopravu a parkování, veřejnou dopravu, cyklistickou a pěší dopravu a nákladní dopravu a logistiku. V každém z nich nejdříve Petr Hofhansl představil výsledky SWOT analýzy, která mapovala slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Po prezentaci následovala moderovaná diskuze.  „Diskuze byla kultivovaná, jsem sama překvapená. Při podobných příležitostech se často vyskytne někdo, kdo má potřebu především ventilovat svoji znechucenost, než aby se zabýval dokumentem, který je základem diskuze. Tady to vypadalo dobře, každý má nějaký názor,“ zhodnotila Kristýna Vojtíšková, která je členkou organizace Brno na kole.

Při prezentaci Hofhansl kromě problémů lidem ukazoval i přednosti, které Brno oproti ostatním městům má a kterých si často lidé nevšimnou. Jednou z nich je i vysoký podíl veřejné dopravy na dopravě po městě. Slabé stránky však převažovaly a i lidé se zaměřovali spíše na negativa a problémy. Mnoho lidí si připomínky nachystalo předem také díky tomu, že magistrát všechny dokumenty týkající se analýzy zveřejnil na internetových stránkách. Každý si potom mohl v průběhu debaty počkat na svoje téma, někoho více zajímalo parkování, jiného zase přeplněné autobusy. Našli se i tací, kteří přišli zkrátka ze zájmu. 
„Nepřivedl mě sem žádný konkrétní problém, připadá mi důležité sledovat průběh těchto debat a případně se i zapojit. Myslím, že zaznělo hodně zajímavých věcí, uvidíme, jestli se připomínky dostanou až do finální verze dokumentu,“ řekl po skončení diskuze  Brňák Radim Cenek. 

Lidé upozorňovali na některé problémy ze svých domovských lokalit jako například nenapojení na tramvaje, omezené možnosti parkování a další. Zároveň také padaly návrhy na řešení problémů jako třeba sdílení aut a kol.

„Možná si někteří lidé neuvědomili, že se teď zabýváme jenom popisem stávajícího stavu, je to analýza. V této chvíli nemá smysl navrhovat žádná opatření,“ komentovala diskuzi Vojtíšková a dodala, že Brno na kole má také pár návrhů.V průběhu diskuze bylo možné zapsat se do pracovních skupin rozdělených podle tematických bloků - zájemci se mohou na tvorbě návrhové části aktivně podílet.

„Toto setkání s občany města Brna bylo už druhé a rozhodně ne poslední. Chceme veřejně diskutovat s občany i na úrovni městských částí, jestli jsou závěry a opatření rozumná,“ řekl na závěr diskuze Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Plán udržitelné městské mobility pro město Brno ve finální verzi dostanou zastupitelé města Brna ke schválení v lednu nebo únoru roku 2016.

Bližší rozbor problémů brněnské mobility vám přineseme v dalších článcích. Budeme se ptát, kam cyklisté mohou v centru Brna, kam nevedou koleje tramvají nebo jak je využíváno letiště. O parkování v centru Brna si můžete přečíst zde.

Klíčová slova: plán mobility, Brno, veřejná diskuze, doprava, cyklodoprava

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.