13.03.2012 08:44


Jakub Celušák: Ak chcete riadiť vlastný podnik, je dobré skúsenosti získať počas štúdia

Autor: Lenka Schmidtová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Začať podnikať popri škole nie je bežné. Spojiť podnikanie s činnosťou, ktorá vás baví, je priam vzácne. Podarilo sa to Jakubovi Celušákovi, ktorý bol ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti.

Jakub Celušák začal podnikať už vo svojich osemnástich rokoch, keď ešte chodil na strednú školu. Momentálne je v bakalárskom ročníku na súkromnej Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Študuje odbor manažment malých a stredných podnikov v regiónoch. Týmto spôsobom prepája teoretické vedomosti s vlastnou praxou.

Jakub Celušák. Foto: Lenka SchmidtováV čom presne podnikáte?

Sme firma, ktorá posiela ľudí na rôzne akcie, kde ponúkajú služby ako balónovanie, maľovanie na tvár a animačné aktivity. Animatóri nejakým spôsobom oživia akcie, napríklad vymýšľaním súťaží pre detí. Určitú dobu sme mali pódiové akcie – žonglérov, kúzelníka a iné.

Prečo ste sa rozhodli podnikať popri škole?

Prvý dôvod bol, že som si chcel zarobiť. Keď som bol zhruba v rozpätí šestnásť až osemnásť rokov, čiže vo veku, keď si ľudia zháňajú brigády, zistil som, že najlepšie sa zarába animačnou činnosťou. Zároveň som sa pri tejto činnosti najviac zabával, keďže vyžadovala kreatívnosť. Časom som však prišiel na to, že sme boli ako pracovníci vykorisťovaní animačnými agentúrami.

Vykorisťovaní akým spôsobom?

Ľudia, ktorí telefonátom ukončili svoj podiel práce z celku, dostávali podľa mňa veľmi nespravodlivý pomer peňazí.  Práve to vymýšľanie animačných aktivít je najťažšia úloha a vyžaduje si talent. Tak sme si s kamarátkou a animátorkou Zuzanou Kollárovou povedali, že by bolo lepšie, keby sme sa zamestnávali sami.

Nebola stredná škola prekážkou v rozbiehaní firmy?

Najprv sme to tak nebrali. Aj keď bola škola časovo obmedzujúca, väčšina akcií sa diala cez víkendy a sviatky. Problém sme si začali uvedomovať až zhruba po roku fungovania firmy. Tie posledné ročníky na gymnáziu boli také, že nie všetky predmety ma bavili. Potom som mal pocit, že je to strata času v porovnaní s tým, že som mohol napríklad ísť namiesto toho na daňový úrad.

A vysoká škola?

Zo začiatku áno. Zuzana išla na vysokú školu rok predo mnou do Bratislavy, kde sa musela zorientovať. Ja som zostal v Poprade. Vtedy sa nám ešte objednávky nehrnuli, takže sme to nejako stíhali. Bol to ale moment, kedy som musel z veľkej časti prebrať zodpovednosť za firmu.

Keď ste nastúpili na vysokú školu vy?

Ja som nastúpil rok po Zuzane. Dalo by sa povedať, že sme vtedy zažili takú prvú krízu. Väčšina akcií boli objednávky na východ Slovenska. Obaja sme boli v Bratislave. Zistil som, že nie všetko sa dá zorganizovať po telefóne, čo som si dovtedy myslel. Nebolo to ťažké, ale museli sme zmeniť nastavenie pravidiel vo firme.

Uľahčila vám vysoká škola nejakým spôsobom podnikanie?

Ťažko povedať. Začal som študovať to, čo som robil, čiže management malého a stredného podnikania. Vďaka praxi som videl priamo na predmetoch a učiteľoch, že sú takí, ktorí vedia o čom rozprávajú, a takí, u ktorých je to iba teória. Napríklad mi pomáhal marketing, z ktorého myšlienky som sa snažil aplikovať na našej firme. Ale boli predmety, ktoré boli absolútna strata času, keďže tie informácie boli nepoužiteľné. V rámci vedomostí je škola celkovo poučná, ale časovo ma obmedzuje.

Škôlkárov navštívil Mikuláš, anjel a čert. Foto: Jakub Celušák

Tým, že ste študent, mali ste aj finančné výhody?

Donedávna existovala na Slovensku výhoda pre študentov denného štúdia, že nemuseli platiť zdravotné a sociálne odvody. S nástupom novej vlády bola táto a iné výhody zrušené, čo je príčinou toho, že naša firma momentálne formálne neexistuje.

Mal by študent manažmentu začať podnikať už popri škole, alebo počkať na získanie titulu?

Nielen študent manažmentu, ale akýkoľvek študent s ambíciami podnikať, by si to mal vyskúšať popri škole.  Podnik ho nemusí živiť, ale mal by ho naučiť, ako pracuje trh. Pohľad zhora, kedy nad ním nikto nie je, nezíska žiadnym iným spôsobom.

Kto vám pomáhal zorientovať sa v podnikaní?

Pomáhali nám naši rodičia, ktorí sú ekonómovia a z časti aj podnikatelia. Bez nich by to nešlo. Účtovníctvo je pre mňa španielska dedina ešte teraz a rozhodne to nie je tá kreatívna časť podnikania. Keby nám nepomáhali rodičia, tak by nás to pravdepodobne stálo veľa peňazí.

Čo bolo najväčšou prekážkou, ktorú ste zatiaľ museli prekonať?

Z formálnych vecí je to stále účtovníctvo a vytváranie harmonogramov. Ja som nikdy nebol nejaký pedant, čo sa týka plánovania času, ale bez diára to nejde. V tomto zmysle som bol najväčšou prekážkou ja.

Uživila vás firma?

Ťažko povedať. My sme mali hlavne zámer spravodlivejšie rozdeliť peniaze. Ale počas obdobia, kedy sme bežali naplno, som si nemusel hľadať žiadnu inú brigádu.

Čím ste sa líšili od konkurencie?

Nedávali sme si také vysoké prirážky ako oni. Tým sme mali viac akcií a ľudia, pre ktorých sme predtým pracovali, nemali žiadne. O tom sme mali informácie a tešilo nás to.

Kúzelník vystupuje pre deti. Foto: Jakub Celušák

Ako to vyzerá s firmou dnes?

Práve kvôli spomínaným odvodom sme museli zrušiť živnosť, lebo sme na to finančne nestačili. Na Slovensku je to tak, že keď začne povinnosť platiť nejaký odvod, úrad vás o tom neinformuje. Upomienka vám príde, až keď sa tá suma nabalí, po niekoľkých mesiacoch.

Plánujete toto podnikanie obnoviť?

Pokračovať chceme, hoci momentálne sme ja aj Zuzana vyťažení v škole. Internetovú stránku máme zaplatenú do konca roka, tak sa nám stále ozývajú klienti. Považujeme to za dôkaz, že hoci sa momentálne aktívne nesnažíme o reklamu, meno firmy stále funguje.

V budúcnosti by ste chceli podnikať  v niečom inom?

Určite áno. Nepoviem v čom konkrétne. Mám v mobile priečinok nápady na podnikanie, kde si všetky hneď zapisujem.

Neprezradíte konkrétny nápad?

Skôr by som upozornil na momentálny trend zakladania podnikov s minimálnym kapitálom. Väčšinou ich zakladajú mladí ľudia v obore, ktorému rozumejú. A väčšina mladých ľudí sa vyzná v určitej miere v internete a v smart telefónoch, preto by sa mohli zamerať na túto oblasť. Stačí, keď si uchmatnú programátora, predstavia mu svoj nápad. Môžu vytvoriť hocičo, aplikáciu na mobil, nový webový prehliadač, alebo skript (počítačový program, pozn. autora), ktorý sa začlení do sociálnych sietí.

Napadol vás nejaký skript, ktorý by sa dal použiť?

Minule som sa zamýšľal, ako by sa dal zvýšiť počet darcov krvi na Slovensku. Mohol by sa urobiť prieskum, ktorá hra je momentálne na internete najpopulárnejšia. Potom by som sa dohodol s ministerstvom zdravotníctva a s transfúznymi stanicami, aby po každom darovaní nechávali darcom špecifický kód, vďaka ktorému by v rámci svojej hry získali unikátne výhody.

Klíčová slova: študent, podnikanie, firma, Jakub Celušák

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.