29.10.2020 22:12


Komentář: Papež podporuje duhová manželství a vystupuje proti učení církve! Anebo ne?

Autor: Jitka Uhnavá | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Slova papeže Františka o registrovaném partnerství čelí celé řadě intepretací. Jeho citát z dokumentu Francesco, který tvůrci představili ve středu 21. října v rámci filmového festivalu v Římě, vzbudil velký ohlas v katolické církvi i mimo ni. V dokumentu papež nazývá homosexuály „Božími dětmi, které mají právo na rodinu“. Dále uvádí, že „je nutné vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích (civilních svazcích), aby tímto způsobem měli (homosexuálové) právní ochranu.“

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Zatímco světská veřejnost a část věřících přijala papežova slova kladně, podle některých církevních představitelů hraničí vyjádření hlavy katolické církve s herezí. Křesťanská média naopak mluví o „manipulaci“ s papežovými výroky a ostře kritizují střihy „vytvářející nové kontexty“.

Ke všeobecnému zmatku ohledně skutečného významu papežových slov přispívá i fakt, že kvůli několikanásobnému překladu mohou slova ztratit nebo pozměnit původní smysl. Jazyková bariéra také ztěžuje možnost ověřit původní znění citace a porovnat ho s překlady. Objevuje se tak mnoho interpretací, které například zaměňují registrované partnerství (civil union) s manželstvím.

Právě v tomto rozdílu ale spočívá jádro celého nepochopení.

Výrok o tom, že homosexuálové mají právo na rodinu, může být mylně interpretován jako podpora adopce stejnopohlavními páry. Ve skutečnosti se však jedná o část citace z rozhovoru, který v roce 2019 poskytl papež mexické televizní stanici Noticieros Televisa. V rozhovoru papež komentuje vyčlenění lidí s homosexuálními sklony z jejich rodin a odmítavý postoj ze strany jejich rodičů. O podporu práva na adopci pro homosexuální páry se tedy nejedná.

Dále je důležité nezaměňovat pojmy civilní svazek a sňatek. Sám papež František totiž v roce 2010 ještě jako arcibiskup Bergolio hlasoval proti uzákonění homosexuálního manželství v Argentině. Tehdejšímu katolickému obhájci práv homosexuálů Marcelo Márquezovi ale vysvětluje, „že je nakloněn právům homosexuálů, stejně jako právnímu uznání civilních sňatků stejnopohlavních párů. Ostře se však staví proti jakýmkoli pokusům nově vymezit pojem manželství v zákoně“, píše ve své knize papežův životopisec Austen Ivereigh.

Tento svůj postoj arcibiskup potvrdil, když jako předseda argentinských biskupů navrhl přijetí stanoviska, které by zachovávalo manželství pro muže a ženu, a zároveň nebránilo rozšíření pojetí civilních svazků. Bergolio hlasování prohrál. Později v roce 2019 právě v rozhovoru s mexickou novinářkou Valentinou Alazraki tuto podporu právního uznání stejnopohlavních svazků, nikoli manželství, zmiňuje. Konkrétně tato část rozhovoru byla ale při editaci z nějakého důvodu vypuštěna a do vysílání se nedostala.

V zásadě tedy nejde o žádné nové sdělení ani o změnu papežova postoje, dokument pouze ukazuje záběr, který se dříve v médiích neobjevil.

Samotná hlava katolické církve se k debatě vyvolané dokumentem nevyjádřila. Dlouholetý a blízký papežův spolupracovník Víctor Manuel Fernández komentuje celou situaci tvrzením, že si papež už jako kardinál Bergolio „byl vědom existence soužití osob stejného pohlaví, které nemá pouze sexuální povahu, ale jde naopak o velmi intenzivní a trvalé svazky.“

Dále pokračuje tím, že je pro Bergolia pochopitelné, že lidé v takto úzkém vztahu chtějí pro svého partnera adekvátní práva. „V právu je tento termín označován jako civilní svazek (unión civil) nebo registrované partnerství (ley de convivencia civil), ne jako manželství,“ píše arcibiskup Fernández na svém Facebooku.

Ačkoli mohou někteří věřící papežovy výroky považovat za skandální, nebo dokonce téměř heretické, je nutno podotknout následující. Dokument Francesco pouze dostal do povědomí široké veřejnosti názor, který papež František veřejně prosazuje už delší dobu. Výroky „heretického“ církevního představitele tedy nejsou překvapivé, a vlastně ani šokující. To, zda jsou opravdu mimo učení církve, ať už zhodnotí církev sama.

Zprávu, která obsahuje vyjádření a názory církevní veřejnosti na toto téma, najdete zde.

Klíčová slova: papež, církev, registrované partnerství, komentář

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.