07.11.2016 22:59


Konference OpenAlt: Příběh otevřených dat v České republice teprve začíná

Autor: Lucie Chaloupková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Konference OpenAlt s podtitulem „otevřeným přístupem k otevřené společnosti“, která se konala tento víkend v Brně, se věnovala především tématu otevřených dat. Snadno dostupné, úplné informace nejen soukromých firem, ale i veřejné správy, s minimem omezení využití a zdarma – to jsou takzvaná „otevřená data“. Fenomén běžný v rozvinutějších zemích Evropské unie, jako je například Francie, Velká Británie či Rakousko, se nyní objevuje i v České republice. O novinkách v otevřených datech v tuzemsku a o legislativě a vládních plánech s nimi spojených hovořil na konferenci národní koordinátor otevřených dat Michal Kubáň.

Brno – Prezentaci národního koordinátora otevřených dat Michala Kubáně o novinkách v přístupu ministerstva vnitra, které má tuto oblast na starosti, bylo možné vyslechnout tuto sobotu na konferenci OpenAlt v Brně. Cíl národního koordinátora je následující: „Snažíme se přinutit veřejnou správu otevřít svá data tak, aby byli informace veřejného sektoru dostupné pro jakéhokoli uživatele a pro jakékoli účely,“ popsal Kubáň. Ve svém výstupu se věnoval nynějšímu stavu legislativy a očekávané budoucnosti otevřených dat.

Nejvýznamnějším letošním pokrokem v „otevírání dat“ bylo vyhlášení  nové úpravy Zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Vznikla tak povinnost některých subjektů poskytovat určité informace v podobě otevřených dat. Jde například  o povinnost zveřejňovat přehled volných míst ve státní správě, registr práv a povinností úřadů, informace o dotacích a veřejných zakázkách, registr smluv, nebo obchodní rejstřík. Uživatelsky zajímavý je také například informační systém jízdních  řádů. „Služby, které jsou nyní veřejně dostupné, jsou jen zlomek potenciálu. Zatím známe pouze asi sto aplikací,“ uvedl další účastník konference, programový advokát otevřených dat  Michal Tošovský. Jako nejvýznamnější aplikace, které využívají otevřených dat, jmenoval projekty mapasamospravy.cz, mapy.cz, mapový portál Cleerio, vyhledavač v obchodním  rejstříku, či různé aplikace pro vyhledavání spojů hromadné dopravy.

Kubáň prezentoval na konference OpenAlt.

Strategický plán pro otevřené vládnutí, který vznikl v roce 2011, také od letošního roku zahrnuje i otevřená data. Od června má plán „otevírání“ navíc nové závazky. „Budeme pořádat veřejné konzultace a sbírat podněty, abychom  mohli otevírat vhodné datové sady,“ uvedl Kubáň. Národní katalog  jich v současné době poskytuje asi třicet osm a půl tisíce. V kontextu Evropských zemí však Česká republika zatím pouze položila základy. Podle hodnocení Evropského data portálu patří nyní do kategorie následovníků trendu, spolu s například Polskem nebo Maďarskem. Určovatelé trendu jsou podle portálu Španělsko, Francie, Velká Británie nebo Nizozemí. Oproti loňskému roku si však Česká republika polepšila, posunula se totiž z kategorie „začátečníci“.

Ještě na začátku roku 2015 v České republice neexistovala legislativa, která by otevřená data definovala. Neexistovala povinnost data uveřejňovat, na internetu byli informace veřejné správy dostupné náhodně, většinou se jednalo pouze o smlouvy a faktury v nejrůznějších formátech. „V tomto roce jsme nastartovali projekt ministerstva vnitra, který měl sjednotit metodiku uveřejňování dat,“ popisoval Kubáň. V září se otevřená data dostala do legislativy, začala platit první novela zákona sto šest, upravující problematiku otevřených dat. Ta jsou v něm definována takto: „informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ V tomto roce vznikl také národní katalog otevřených dat. „Smyslem katalogu je na jednom místě evidovat a publikovat zveřejňovaná data a informace z celé veřejné správy, a zajistit tak jejich maximální dostupnost k dalšímu využití,“ uvedla mluvčí odboru tisku ministerstva vnitra Lucie Nováková.

Tým pracující na otevírání dat také vypracoval metodiku pro publikování datových sad, které pomůže městům a krajům orientovat se v této oblasti. „Doporučili jsme datové sady, které by měli publikovat a vhodný formát. Připravili jsme také analýzu přínosů a rizik,“ uvedl Kubáň. „Vznikne tak jednotný způsob, jak publikovat datové sady, které mohou být uveřejněny v národním katalogu. Posledním cílem je poté posunout národní katalog na Evropský data portál, který spravuje Evropská unie,“ dodal Kubáň. Na tomto evropském servru jsou dostupná data všech zemí evropské osmadvacítky.

Datové sady národního katalogu jsou dostupné na webu data.gov.cz. Informace jsou přehledně řazeny do kategorií informací pro občany, pro podnikatele a živnostníky, pro cizince a pro veřejné orgány. 

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.