05.11.2019 18:16


Konvent sester Alžbětinek neuspěl s odvoláním u Městského soudu o vlastnění školní zahrady v Praze

Autor: Ondřej Charvát | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Soud prvního stupně již dříve rozhodl o zamítnutí žaloby Konventu sester Alžbětinek v Praze na Hlavní město Praha, Městskou část Praha 2 a Českou republiku, ve sporu o vlastnictví školních zahrad. Na rozhodnutí obvodního soudu podal Konvent odvolání. Původním vlastníkem pozemku byly právě Alžbětinky, po církevních restitucích připadl Praze a hospodaření přešlo na její část Praha 2. Toto úterý neuspěla strana žalobkyně ani při zmíněném odvolání u Městského soudu v Praze.

Obhájci tří stran sporu u Městského soudu v Praze. Zleva: David Grygárek, Jitka Valášková a Stanislav Balík. Autor: Ondřej Charvát

Praha – Městský soud v Praze zamítl odvolání Konventu sester Alžbětinek v Praze. Potvrdil tak rozhodnutí obvodního soudu o vlastnění školní zahrady na Praze 2 na Novém Městě. Původním vlastníkem zahrad byl právě Konvent. Pozemek má nyní v hospodaření Městská část Praha 2, který na město a následně jeho část přešel od státu po církevních restitucích. Jako hlavní důvod zamítnutí žaloby soudce uvedl Zákon o půdě, který zakazoval pouze převod pozemku jiným osobám, nikoliv přechod, a také Zákon o církevních restitucích. „Podobná otázka již byla řešena u Nejvyššího soudu, prošla i Ústavním soudem ve stejném rozsudku,“ doplnil úterní rozhodnutí předseda soudního jednání Milan Chmelíček. Jeho rozhodnutí je konečné, možné je ještě dovolání.

Pražský Městský soud zjistil, že pozemek je ze dvou třetin využíván školou, zbytek Městská část pronajímá. Soud také zjistil, že Ministerstvo financí vydalo dne 27. ledna 1993 rozhodnutí, že právo hospodaření, které příslušelo k pozemkům využívaných mateřskými školami a základními školami, přechází dnem vydání tohoto rozhodnutí do vlastnictví hlavního města Prahy. Právo hospodaření se následně svěřilo městským částem.

Obhájce Konventu sester Alžbětinek v Praze předložil soudu hlavní argumenty odvolání. „Prvním argumentem je, že rozhodnutí Ministerstva financí není správním aktem, ale ‚pa-aktem‘. Ministerstvo financí nemělo oprávnění vydat žádné takovéto rozhodnutí. Dokonce si ani nevyžádalo žádnou zprávu či stanovisko za situace, kdy platil blokační paragraf. Dalším argumentem je hospodářská smlouva z 1. května, shodou okolností svátečně uzavřená, která je absolutně neplatná,“ sdělil u soudu advokát a bývalý soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. Upozorňoval taktéž, podle vlastních slov, na zašantročování majetku v devadesátých letech, které mělo zabránit jeho restituci. 

S projevem Stanislava Balíka nesouhlasil obhájce Hlavního města Prahy a zmíněné zašantrošování majetku odmítl. „Fakt, že žalobci byla způsobena majetková křivda, nikdo nezpochybňuje. Zákonodárce se s církvemi dohodl, že tento typ majetku se nebude restituovat a byla poskytnuta finanční náhrada. Neměla by zde proto uspět argumentace vyšším berným principem, zvlášť když i Ústavní soud potvrdil, že přechody majetku na obce byly v pořádku,“ hájil u soudu Hlavní město Praha zástupce David Grygárek. Ke Grygárkovi se připojila i obhájkyně Městské části Praha 2 Jitka Valášková a obhájkyně České republiky, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Sylva Sokolová. Obě dvě apelovaly na využití pozemku školou a trvaly na potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně.

Soudce sporu dal žalovaným za pravdu a vlastnictví pozemku zůstalo nezměněno. Rozhodnutí soudce Milana Chmelíčka a senátu ve složení Ivy Březinvé a Petra Hübnera je konečné, Konvent může ještě využít dovolání. „Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Žalované strany Hlavní město Praha a Městská část Praha 2 nemají právo na náhradu odvolacího řízení, žalobce je povinen uhradit ÚZSVM poplatek tři sta korun,“ shrnul závěrečný rozsudek soudce Chmelíček. 

Rozhodování v restitučním právu se stále vyvíjí. Nedávný nález Ústavního soudu akcentuje fakt, že to, co nyní probíhá v řízeních o církevních restitucích, je důsledkem zločineckého režimu komunismu. „Nebýt komunistického režimu, tak by se církve nedostaly pod státní kontrolu a nezacházelo by se s nimi tak, jak se s nimi zacházelo. A nemuselo docházet k restitucím,“ uzavřel svůj projev před Městským soudem v Praze právník Balík.

Klíčová slova: soud, sestry Alžbětinky, církevní restituce

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.