07.11.2014 16:30


Korupcia je fenomén, ktorý nevymizne

Autor: Veronika Hunyadiová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Mnoho ľudí odpovedá na otázku či by prijali úplatok jednoznačným nie. Ale nad situáciou, kedy by podplatili policajta, aby dostali nižšiu pokutu, prípadne niečo darovali doktorovi, aby nemuseli čakať v čakárni, už mnoho ľudí hlboko nepremýšľa, a za korupciu to nepovažujú. Prečo je naše vnímanie korupcie tak odlišné? Môžeme s tým niečo robiť?

V dnešnej dobe je korupciu populárnou témou. Je večnou súčásťou debát pri pive, politických kampaní a rôznych afér či škandálov. Takmer každý človek má na túto problematiku názor. Väčšinou ju odsudzujeme a ľudí v nej zapletených považujeme za nemorálnych, kriminálnikov a deviantov. Čo nám ale často uniká je fakt, že korupčné správanie sa môže prejaviť u každého z nás. Ako hovorí jedno príslovie: Každý je podplatiteľný, záleží iba na výške ponúkanej čiastky. Z legislatívneho hľadiska sa za úplatok považuje poskytnutie neoprávnenej výhody v akejkoľvek podobe, keď ovplyvňuje nestrannú činnosti orgánov a inštitúcií a spoločenské vzťahy. Nemusíme poskytovať len peniaze ale aj hmotné veci, služby, dokumenty, informácie alebo výpomoc.

Veronika Hunyadiová Foto: Aneta Přadková

Korupcia sa nevyskytuje iba vo verejnej oblasti, ale aj v tej súkromnej. A práve tuto oblast do našich definícií korupcie často nezahŕňame. Morálka a normy sú v dnešnej spoločnosti narušené korupčným správaním. To sa už v bežnom živote začína považovať za normálne, a prijímať a dávať úplatky za účelom získania niečoho lepšieho nie je ničím zlým. Za korupciou nestojí skazenosť človeka, ale aj zmena spoločnosti a jej noriem, ktoré ešte viac podporujú rozširovanie korupcie a zmeny vo vnímaní tohto fenoménu. 

Vo vnímaní korupcie nachádzame mnoho odlišnosti. Ak k nej dochádza v politike, je to obrovský problém a ľudia sa rozhorčujú a požadujú riešenie problému a najrôznejšie postihy. Keď sa ale  vyskytuje napríklad v športe, väčšina nad tým len mávne rukou, pretože sa ich to netýka. Veď koho by trápilo ovplyvňovanie športových výsledkov? Verejné dobro to predsa nijak neohrozuje. Takisto inak nahliadame na situáciu, kedy sme my samy účastníkom korupcie. Keď podplatím svojho známeho na polícii alebo na úrade, je to len moja vec a nikoho to nemusí zaujímať. Ani v tomto prípade sa to nijak nedotýka širšej spoločnosti. Ale je to skutočne tak? Naozaj sa nás netýkajú všetký druhy a formy korupcie netýkajú?  

Všetci predsa v danej spoločnosti žijeme a chceme, aby fungovala podľa istých noriem. A chceme, aby sa porušovanie týchto pravidiel postihovalo a trestalo. V prípade korupcie to ale nikdy nebude možné, ak nebudeme všetky jej druhy a formy považovať za zlé a nesprávne. Nie je možné ju riešiť, ak ju za až takú zlú nepovažujeme, a ak rozlišujeme ešte priajteľnu a už neprijateľnú korupciu. Rovnako ju nie je možné riešiť iba legislatívnym spôsobom. Na tento fenomén musíme nazerať zo širšej celospoločenskej perspektívy a vnímať ju ako problém celej spoločnosti a morálky, nie len ako trestný čin. 

Korupcia vždy bola, je a bude prítomná všade. Je súčasťou každej oblasti spoločenského života a nájdeme ju všade na svete. A rozhodne to nie je len záležitosť modernej doby a vyspelej spoločnosti. Protikorupčné opatrenia obsahoval už Chammurapiho zákonník. Dnes sa len dostala do prepracovanejšej podoby a do všetkých sfér spoločnosti ako aj nášho súkromného života. Záleží len na nás či sa bude šíriť ďalej, a či sa bude stávať čoraz väčším a diskutovanejším problémom. No ešte predtým o nej musíme mať dostatok informácií a zmeniť náš osobný postoj a pohľad na ňu. Preto je potrebné šíriť osvetu o korupcii a jej formách, a to z rôznych hľadísk. 

Článek si můžete přečíst také na stisk.blog.idnes.cz.

Klíčová slova: korupcia, úplatok, spoločnosť

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.