08.03.2013 19:15


Křest nové knihy o Masarykovi: Víra je něco krásného, citoval autor Miloš Dokulil svého hrdinu

Autor: Marta Ošmerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Miloš Dokulil představil včera v podvečer svou zatím poslední knihu věnovanou T. G. Masarykovi. Publikace Masaryk a náboženství se snaží dokázat, že první československý prezident může oslovit i dnešní společnost a být pro ni zdrojem morální inspirace. Přednáška se konala v Literární kavárně Dobrovský a zúčastnily se jí na dvě desítky posluchačů.

Brno – „Do šesti let věku všichni žijeme jakoby ve snu. Proto rodiče musí výchovu přizpůsobit dětem, které sní pohádku svého dětství. Měli by dítě jen usměrňovat, kam je potřeba,“ řekl spisovatel Miloš Dokulil. Podle něj Masaryk právě v prvních šesti letech nabíral katolickou víru, a to přirozeně a bez emocí. „Masaryk věřil jako každé dítě, které se k víře dostane. Věřil, že víra je něco krásného. Tehdy získal potřebu žít mravně, konat dobro a vážit si života a pravdy,“ uvedl.

O více jak dvacet let později si však byl Masaryk jistý, že dogma o Nejsvětější trojici nemůže racionálně obstát. V boha a nesmrtelnou duši však věřil celý svůj život. Chtěl, aby víra byla přesvědčením, že to je ta pravá víra. „Byl přesvědčen, že existuje řád světa a je třeba mít odvahu k zodpovědnosti za vlastní život. Dnes lidé berou život na lehkou váhu,“ zdůraznil autor. 

Dokulil se také zmínil, že když někdo píše monografii, musí si nejdříve vyhledat, co už bylo o daném tématu napsáno dříve. Často pak ale autor sepíše text, v němž polemizuje s načtenými knihami. V takovém textu se čtenář může lehce ztratit. „Snažil jsem se svým příspěvkem vyhnout desítkám knih, které jsem o tématu přečetl. Chtěl jsem, aby publikace souvisela pouze s osobou Masaryka,“ vysvětlil Dokulil. 

Přednášky se zúčastila i reverendka Jarmila Plotěná. „Jsem moc ráda za dnešní setkání, protože Miloš Dokulil napsal neobyčejnou knihu. Nejenom pro Masaryka, ale pro nás všechny,“ zhodnotila.

Masaryk a náboženství není první knihou Miloše Dokulila o československém prezidentovi. Profesor z Fakulty informatiky se jeho studiu věnuje dlouhodobě. Napsal například politologické publikace Masaryk a liberalismus, Oslovuje nás „TGM“? či Masarykovské návraty.

Klíčová slova: Miloš Dokulil, Masaryk, náboženství

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.