17.01.2018 23:43


Kvůli chybě v územním plánu nemá část obyvatel Čelákovic kanalizaci, vodovod ani pouliční osvětlení. Bojí se sociálního odloučení

Autor: Jitka Kubátová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Cestující, kteří projíždějí vlakem Čelákovicemi, z okna shlíží na hromady starého nábytku a jiného nepořádku. Hned vedle zastávky vlaku u továrny Kovohutě bydlí lidé v domcích, jež obklopují žlábky plné nevzhledné bílé tekutiny. V budovách z roku 1907 totiž dosud není zabudovaná kanalizace, a tak stéká voda korýtky kolem nedodělaných chodníků do vysoké trávy poblíž obydlí, kde pomalu vytváří bažinu. Kanalizace však není to jediné, co lidem bydlícím v této lokalitě schází. Z kohoutků jim neteče pitná voda, v uličkách chybí veřejné osvětlení a na okraji oblasti se hromadí nepořádek. Vzhledem k tomu, že místním nepatří pozemky, na kterých stojí jejich domy, potřebují s řešením situace pomoc od městských radních.


 

Několik nízkých obydlí vedle trati v malém městě východně od Prahy hyzdí nevzhledné přístavby, hromady nepořádku a veliká továrna v pozadí. Dnes už fabrika funguje jen z části, a tak v bývalé dělnické osadě místo dělníků bydlí dvacet sedm domácností, z nichž jsou některé například rodiny s dětmi či důchodci. Žijí však ve specifických podmínkách, které některým z nich vadí. Zatímco některé domky obléhají malé, úhledné a čisté zahrádky, tak kolem dalších se hromadí kusy nábytku a staré pneumatiky.

Chyba v územním plánu

Lidem z dělnických domků nepatří pozemky, na kterých bydlí. Ty vlastní město. Místní navíc žijí v nejistotě, protože v grafické části územního plánu (ÚP) Čelákovic je lokalita vybarvena šedou barvou značící průmyslovou zónu. V roce 2016 však starosta Čelákovic Josef Pátek prohlásil, že zjistil rozpor mezi grafickou a textovou částí ÚP. Podle textu však domky patří již od roku 2004 do smíšené zóny pro bydlení. „Změnu tehdy architekt Danda zapomněl přebarvit v grafickém plánku. Úřady včetně toho stavebního běžně pracují jen s tou grafickou částí. Je možné, že někteří o rozporu v ÚP věděli už dávno, ale to je jen má domněnka,“ řekla Andrea Pencová, zakladatelka Spolku Dělnické domky, ve kterém se místní angažují za zlepšení svých životních podmínek v bývalé dělnické osadě. Nový ÚP není dodnes hotový, a tak lidé z dělnických domů nemohou legálně přestavovat či upravovat své nemovitosti. Ke schválený bude nejdříve až v roce 2019. “Těsně před Vánoci jsme měli jednání se zpracovatelkou a pořizovatelem územního plánu. Ti v červnu předloží návrh k veřejnému projednání a poté bude trvat zhruba čtvrt roku to všechno připravit, takže projednáván bude až v roce 2019,” osvětlil aktuální situaci místostarosta Čelákovic Petr Studnička. Po říjnových komunálních volbách navíc začne situaci řešit nové zastupitelstvo, které může mít o územním plánu jiné představy.

Stačí přidat vodu

Místní si sami platí za vývoz septiku. „Paní sousedka má suchý záchod venku, septik pod kadibudkou a vevnitř mají jen sprchu. Všechna ta voda z mytí nádobí i z praček vytváří bažinu támhle vedle domků. Je to tady taková divočina,“ řekla Danuše Tyroková, která bydlí v jednom z dělnických domků. Celou lokalitu hyzdí betonové žlábky podél nezpevněných cest, které jsou plné mýdlové vody. Z těch poté voda odtéká do travnatého prostranství vedle domků a trati patřícího městu. Tam se voda vsakuje do půdy, kterou rozbahňuje. Tento úsek však není nijak označen ani oplocen, a tak tam bez varování může vstoupit člověk či zvíře. Denně navíc kolem lokality prochází děti do nedaleké školky.

Pro pitnou vodu musí lidé z dělnických domků chodit k hydrantu, který je pro některé až sto padesát metrů daleko. V domácnostech jim pitná voda neteče. „Lidé nám nadávají, že si nemáme proč stěžovat, že máme vodu zadarmo. Já bych si radši natočila vodu z kohoutku a zaplatila za ni,“ řekla důchodkyně Tyroková se slzami v očích. Místní se myjí v užitkové vodě, na kterou si nechala v roce 2015 vypracovat hygienický posudek Pencová. Hygienici z Ekologické laboratoře PEAL zjistili, že ve čtyřech z šestnácti zkoumaných položek hodnoty překračují povolené limity. Nevyhovovala například přílišná tvrdost vody, zákal či vysoký obsah koliformních bakterií. „Tuto vodu nelze bez dezinfekce pít. V případě, že dochází k dlouhodobému kontaktu s pokožkou, nejsou vyloučeny škody na zdraví,“ sdělil hydrogeolog David Faflík.

Sami ve tmě

Pohyb po setmění mezi domy stěžuje chybějící veřejné osvětlení. Přičtou-li se k tomu chybějící chodníky a nezpevněné cesty, může být procházení v ulicích bývalých dělnických domků až nebezpečné, nejde v nich nic vidět. „Nedávno tu někdo přepadl souseda. Dostal pěstí do obličeje, měl rozsekanou dolní čelist. Přijde mi, že se to nemuselo stát, kdyby bylo vidět,“ řekla Pencová. Na zasedání zastupitelstva v půlce prosince 2017 Pátek řekl, že osvětlení v lokalitě budou řešit až radní zvoleni v příštích říjnových volbách. Nejprve se podle něj musí dořešit kanalizace a vodovody, na které zástupci města podle slov starosty vyhradili půl milionu korun. “Osvětlení tam není, protože v současné době je to průmyslová zóna a všechny ty stavby jsou černé stavby, které nejsou zkolaudované. Navíc v současné době není dokončena ani projektová dokumentace na kanalizaci a ta je prioritou,” souhlasil se starostou Studnička.

Sociálně vyloučená lokalita

Na stránkách Spolku Dělnické domky si místní stěžují na pocity sociálního vyloučení. „Když s lidmi ze spolku mluvím, už nejsou moc sdílní. Jsou zklamaní a nevěří ve změnu,“ uvedla Pencová. Aktivní navíc nejsou zdaleka všichni, zapojují se pouze někteří. „Bohužel ta druhá část nedělá vůbec nic. Nechodí na zasedání města, neplatí, nezajímá je ani voda ani kanalizace,“ dodává Tyroková. Na některé lidi z dělnických domků je navíc uvalena exekuce. Ti zapojení ve Spolku Dělnické domky se obávají, že se z místa stane sociálně odloučená lokalita. Podporu by chtěla Pencová získat od Agentury pro sociální začleňování, která pomáhá městům zlepšit stav sociálně odloučených lokalit. „Město v současné době neuvažuje o tom, že by lokalitu dělnických domků označilo jako sociálně vyloučenou,“ prohlásil na zasedání zastupitelstva v půlce prosince 2017 Studnička.

V prvním lednovém týdnu se zástupci města, včetně starosty Pátka, setkali se zájemci , aby se společně o vyhrocené situaci pobavili. “Dorazilo pouze třicet pět procent vlastníků a část z nich kanalizaci a vodovod odmítli, protože nemají peníze na přípojky,” okomentoval setkání Pátek. Finanční podpora podle něj vzhledem k nedávnému projektu v Záluží nepřipadá v úvahu. V této oblasti si obyvatelé uhradili vše sami. Podle slov starosty je nutné postupovat všude stejně. Zástupci projekční kanceláře nyní osobně navštíví všechny vlastníky, aby nerozhodovali na základě pouze té třetiny, která dorazila.

Od začátku dvacátého století, kdy byly domky postaveny, namísto kanalizace či pořádných chodníků přibylo jen několik nevzhledných po domácku vyrobených přístřešků. „Když jsem zjistila, jaký je zde stav, tak jsem si řekla, že nezbývá než bojovat za to, aby se to změnilo. Nechci, aby mé dítě dál vyrůstalo v podmínkách, které tu jsou,“ dodala Pencová.


 

 


Klíčová slova: Čelákovice, špatný územní plán, sociálně vyloučená lokalita, dělnické domky

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.