09.10.2011 19:28


Masarykove debaty sú priestorom pre kultivovanú diskusiu

Autor: Miroslav Vlček | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Nudné debaty nikoho nezaujímajú. Masarykove debaty doposiaľ zakaždým naplnili sálu. O tom, ako sa im to darí, sme sa rozprávali s jedným z ich organizátorov, Ondrejom Lunterom.

Prečo si začal s Masarykovými debatami?

Asi prvý impulz bola debata s Jirkom Barošom, doktorantom na politológií. Raz po seminári sme v bare preberali súčasné otázky, asi niečo okolo  EU, keď sa dobre pamätám a ten rozhovor sa mi videl ako veľmi obohacujúci. Po tomto rozhovore som si uvedomil, že mi podobné debaty chýbajú a mohli by prebiehať častejšie. A tak som si povedal, že by bolo fajn keby sa stretávali ľudia, ktorý by boli schopný si civilizovaným spôsobom vymeniť názor na rôzne témy. Myšlienka debát chvíľu ležala ladom, ale potom sa tu objavil Andrej Schulcz a Martin Dubéci, ktorý sú debatéri a ja som im predstavil moju myšlienku. Andrej mi povedal, že oni už podobný projekt zvažovali s Martinom a bolo by fajn ak by sa mohol volať Masarykovi debaty. Takže názov vznikol v podstate v ich hlave.

 Akú formu mal ich koncept ?

Ich debaty mali mať formát debát, ktoré prebiehajú napríklad na Oxforde alebo na BBC. Nevymysleli sme nič nové, tento koncept sme si v podstate požičali.Ohľadom debát sme sa stretli v máji 2010 a prvá debata mala byť na jeseň toho roku. Tá sa ale pre malé komplikácie uskutočnila až v decembri. Téza znela:  Moderná ľavica je len marketingový ťah.

Ondrej Lunter na jednej z debát. Autor: Archív Ondreja Luntera

 Čo tebe osobne dáva organizovanie debát ?

Dva momenty sú príjemné. Prvý je, že máme skutočne vysokú návštevnosť, vždy preplníme sálu, v ktorej sa debata uskutočňuje. V kontraste napríklad s Česko-Nemeckým dňom, kde bola aula ľudoprázdna. Hovorí to podľa mňa o tom, že tento formát kritickej diskusie, so špecifickými pravidlami je minimálne atraktívny, ak nie aj prínosný pre publikum. Nudné diskusie ľudí nelákajú ľudí. Atraktívne áno.Odborné diskusie nútia človeka kriticky premýšľať, rozširujú jeho rozhľad, obrusujú hrany v jeho názoroch. A druhá vec, je dobré počuť aj od samotných rečníkov ktorí sú na Masarykových debatách, že hodnotia náš formát veľmi pozitívne. Aj bez toho, aby sme sa ich na to sami pýtali, prídu po debate s tým, že ten formát je naozaj jedinečný a je dobrý v tom, že tá diskusia je skutočne dynamická, že sa tí rečníci nemôžu zacykliť v dvadsaťminútových nudných rečiach a aj ich to núti diskutovať iným spôsobom.

O tom, že ste spočiatku mali problémy zo strany fakulty sa už napísalo veľa. Fakulta Vám účtovala vysoký nájom za zapožičanie auly, a preto ste museli hľadať iné riešenia. Založili ste si občianske združenie, fungujete garantovým systémom. Neodradili vás tieto problémy od organizovania debát?

Každý projekt je spojený s množstvom problémov a je to o tom, či sa človek naučí prekážky prekonávať. Beriem to ako jednu z ďalších prekážok, ktorá by nás ako organizačný tím nemala zabrzdiť. Ak by sa tak stalo, tak by to bolo v prvom rade naše zlyhanie a nie zlyhanie fakulty. Samozrejme to vytvára nejaký obraz o fakulte, minimálne o jej bývalom vedení. Uvidíme ako s k tomu postaví súčasné vedenie.

 Prečo zaujala fakulta takýto postoj?

Neťahal by som to do roviny postoja. Oni jednoducho majú politiku na základe ktorej veľmi odôvodnene hovoria, že fakulta má problémy, je zadlžená, musí splácať úvery a potrebuje získať prostriedky. A jednou z možností ako získať financie, sú študentské spolky. Ja to ale hodnotím ako zlé, pretože si myslím, že nie je možné pristupovať k študentským spolkom rovnako ako ku katedrám. Väčšina študentských spolkov nemá žiadny príjem. To znamená, že akýkoľvek nájom je v podstate likvidačný alebo minimálne dusí ten študentský život. Myslím si, že fakulta, alebo minimálne minulé vedenie si neuvedomovalo prínos študentských spolkov v rámci PR alebo spätnej väzby absolventov, ktorý na základe podpory študentského života môžu mať a zväčša majú pozitívny vzťah ku svojej fakulte. Súčasné prostredie vyvoláva skôr negatívny vzťah študentov a absolventov voči fakulte. Mne osobne príde správny ten model, že študentské spolky, ktoré nemajú vlastný rozpočet tak pôsobia bezplatne. Zároveň spolky, ktoré majú svoje vlastné prijmi, by mohli prispievať do rozpočtu fakulty a týmto by sa čiastočne vyriešil problém príjmov fakulty.

 Aký je tvoj plán do budúcna v spojitosti s Masarykovými debatami? 

Neviem čo bude o rok o dva, preto nedokážem odpovedať. V prvom rade ide o udržateľnosť tohto projektu, čo znamená získať peniaze aj po dokončení súčasného rozpočtového obdobia, teda od septembra budúceho roka. To je prvoradý cieľ. Bol by som rád, ak by sa z Masarykových debát stala tradícia aj po mojom odchode. Budem šťastný, ak tento projekt nezomrie.

Klíčová slova: Masarykové debaty, Ondrej Lunter

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.