12.03.2017 12:55


Míchání dvou jazyků dohromady bychom měli brát spíše jako vtip, říká zaměstnanec Ústavu jazyka českého

Autor: Lada Režňáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

V poslední době se s tím setkali snad všichni uživatelé internetu – komolení českého a anglického jazyka. Tento trend se stal nejpopulárnější jako vtipný popisek k obrázkům. A právě toto prolínání dvou jazyků se v posledním měsíci přesunulo z obrazovek monitorů do reklamní kampaně. O tom, jak angličtina ovlivňuje češtinu, řekl více doktor Michal Křístek.  

Michal Křístek|Foto: Lada RežňákováCo znamená pojmem czenglish?

Jedná se o propojení angličtiny s češtinou na různých jazykových rovinách. Nejvíce si czenglish můžeme všímat v oblasti slovní zásoby. Kterýkoliv jazyk, který byl v kontaktu s angličtinou, jí byl a je ovlivňován. Platí to například pro francouzštinu, holandštinu, korejštinu. Nemusí se samozřejmě jednat jen o kombinaci nějakého jazyka s angličtinou. U nás je propojení nápadnější už jen kvůli tomu, že žádná anglicky mluvící země není náš bezprostřední soused.

Takže kombinace češtiny a němčiny je pro nás již zcela normální?

Ano, to už nikoho nezarazí. Když se řekne třeba „fotr“, jsme na to zvyklí.

Můžeme říci, že se vliv angličtiny v průběhu času tedy zvyšuje?

Ano. V průběhu 19. a na počátku 20. století byly tyto vlivy spíše sporadické. Největší vliv nastal až od devadesátých let. A nejde tady jen o slovní zásobu, ta tvoří jen část problematiky. U těchto vlivů je podstatné s kým nebo ke komu mluvíme, za jakým účelem, v jaké situaci a jak je to řečeno. Něco je vhodnější, něco je méně.

Můžete uvést příklad?

Například nikdy jindy, než v legraci, bych neřekl „Měj hezký den“ (ang. Have a nice day, pozn. red.). Vím o tom, že tato fráze existuje, ale sám bych ji ve vážné situaci nepoužil. Čím lépe zná člověk každý z těch dvou jazyků, tím více si je vědom jejich vzájemných vlivů, a může se takovým věcem snáze vyhnout. Proto právě frázi „Měj hezký den“, řekne jedině člověk, který nejspíš moc s angličtinou ani češtinou nekamarádí. Anebo naopak ano a vtipkuje.

Je čeština v současné době více náchylná k přejímání anglických slov, než dříve?

Nevím, zda to platí jen pro angličtinu, ale doufám, že ano. Znamenalo by to, že žijeme v otevřeném světě a okolo nás je spoustu nových podnětů, které musíme určitým způsobem uchopit a zpracovat, což se týká i jazyka. Jiná věc je, zda tyto prvky zůstanou pouze v mluvě odborníků, nebo zda je budeme počešťovat, zda si najdou své místo ve spisovném jazyce. Každopádně doufám, že přejímání nových prvků bude pokračovat - nežijeme v konzervě.

Myslíte si, že v budoucnu bude vliv angličtiny na češtinu růst?

Pravděpodobně ano, protože tak, jak se mění svět, mění se i jazyk, kterým o něm mluvíme.

A není právě tímto samotná čeština ohrožena? Je možné, že se míra používání českých výrazů bude zmenšovat a naopak míra používání anglických výrazů navyšovat?

Možná bude, ale pokud to znamená, že svět se mění a my jej nějakým způsobem reflektujeme, tak je to v pořádku. Jinak bych v tomto navázal na dřívějšího ředitele Ústavu pro jazyk český, docenta Olivu. Ten na podobnou otázku vždy odpovídal, že ne, čeština ohrožena není. A s tím souhlasím. 

Jak k fenoménu míchání češtiny a angličtiny došlo? Přece jen to byla dříve záležitost spíše bilingvních rodin, cizinců v Česku nebo Čechů v zahraničí.

Strukturu jazyka v sobě máme všichni. Část z czenglish může jít na vrub českým rodilým mluvčím, kteří se angličtinu učili mechanicky slovíčko za slovíčkem, přičemž obecná struktura zůstala česká, ale náplní se stala angličtina. Pak to celé bylo řekněme divné. Také tady máme ten opačný případ, kdy se cizinec snaží naučit česky, jak jste sama řekla. To jsou například  knihy o panu Kaplanovi.

Je snadné spadnout do komolení češtiny a angličtiny? Přece jen, nějaká ta slovíčka z angličtiny v dnešní době umí snad každý.

Myslím si, že pokud má někdo jako svůj cíl naučit se dobře prestižní podobu jazyka, komolení mu nehrozí. Respektive ti, kdo chtějí dobře ovládat jazyk, budou se jej pokoušet ovládat dobře. Takové to míchání si myslím… že jde spíše o vtip, než o vážný záměr.

V současné době je czenglish populární mezi mladými lidmi. Nedávno firma McDonald’s vypustila do světa novou reklamní kampaň, která je postavena právě na komolení češtiny a angličtiny dohromady. Myslíte si, že se v budoucnosti budeme setkávat s více takovými případy, kdy na veřejném prostranství bude volně kombinovaná angličtina a čeština?

Tady záleží, zda reklama od McDonald’s bude mít úspěch. Její podoba je určená primárně českým spotřebitelům, a záleží, nakolik a jak je osloví. Toto je záležitost obchodu. Pokud bude mít kladné ohlasy, možná se v budoucnu budeme s takovými plakáty setkávat více. V opačném případě je to jen jednorázová záležitost. Nicméně tento plakát zatím dobře plní své účely, vzhledem k tomu, že to zaujalo například právě Vás.

Čeština se tedy bude neustále měnit. Můžeme se tedy v tomto případě držet tvrzení, že nic není stálé, vše se neustále proměňuje a to i včetně jazyka?

Ano. Tady bych rád uvedl jedno z platných pravidel a domnívám se, že platit bude i nadále – úplně neměnné jsou jen mrtvé jazyky, úplně systémové a dokonalé jsou jen jazyky vytvořené uměle. Proto pokud máme živý jazyk a živý svět, musíme s nějakými změnami počítat. 

Klíčová slova: čeština, angličtina, rozhovor, Michal Křístek, czenglish

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.