21.04.2017 20:34


Modrá velryba by se rozšířila i bez vyjádření policie, říká psycholožka Lenka Dědková

Autor: Benedikt Vítek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Hra s názvem Modrá velryba už druhým týdnem straší české rodiče. Spočívá v poslouchání tzv. kurátorů, kteří dávají hráčům sérii úkolů. Ty se mohou podle jednotlivých kurátorů měnit, závěrečný úkol je však vždy stejný: spáchej sebevraždu. O hře začala média informovat poté, co ji policie označila jako reálnou hrozbu. Účast na rozšíření paniky odmítá. Modrá velryba byla následně označena za poplašnou zprávu, což tvrdí i psycholožka Lenka Dědková.

Psycholožka Lenka Dědková přiblížila hru Modrá velryba. (Foto: Benedikt Vítek)

Brno – Modrá velryba se vynořila na českém internetu před necelými dvěma týdny. O hře, jejíž cílovou skupinou jsou děti a mladiství, vydala policie oficiální zprávu. V té upozorňovala veřejnost na možné nebezpečí číhající na sociálních sítích. Tuto informaci zveřejnila většina velkých deníků a hra se tak dostala do povědomí téměř každého rodiče. Fenomén Modré velryby přibližuje v rozhovoru psycholožka Lenka Dědková.

Je Modrá velryba výmysl?

Určitě. Celá situace podle mě jako výmysl začala. Žádné reálné případy úmrtí s Modrou velrybou zatím nebyly spojeny. Pokud nějaké budou, tak na základě odezvy médií na původní hoax (poplašná zpráva, pozn. editora).

Co způsobilo takový zájem o hru?

Ohledně internetových neštěstí byl dost dlouho klid, Modrá velryba přišla asi ve „správný čas“. Rodiče mají neustálý strach z toho, na co všechno je možné na internetu narazit. Děti tam mohou najít věci, které nejsou přiměřené jejich věku nebo jsou obtěžující. Rodiče se přirozeně obávají vlivu takového obsahu na své děti. Když se strach z internetu spojí s tak výrazným dopadem, jako je sebevražda dítěte, tak to rychle vyvolá výraznou odezvu. Obzvlášť, když o tom slyší z médií, od známých nebo od policie.

Zapříčinila policie rozšíření poplašné zprávy o Modré velrybě?

I bez policie by se zpráva rozšířila, ale když existuje oficiální vyjádření, tak celá situace vyznívá jako reálná hrozba. Kdyby k tomu policie nic neřekla, bylo by snazší rodičům vysvětlit, že se jedná o poplašnou zprávu.

Hráči od začátku vědí, že “hra“ spočívá v sebepoškozování a končí sebevraždou. Proč by se do ní přesto hlásili?

Média ji prezentují v podstatě tak, že po sérii určitých úkolů dokáže dostat i zdravé a šťastné dítě do stavu, kdy je schopné spáchat sebevraždu. Když jsem se o tom doslechla, začala jsem být zvědavá i já sama. Právě zvědavost, jak takový proces vlastně funguje, může být jedním z faktorů zvýšeného zájmu. Musí ale existovat i jiné důvody k tomu, aby ve hře člověk pokračoval. Některé děti trpí depresemi nebo mají sebevražedné sklony. Pak podobné věci na internetu mohou aktivně vyhledávat. To však bohužel není nic nového.

Jak se kurátoři snaží hráče ve hře udržet?

Tady se nemusíme bavit pouze o hypotetické Modré velrybě, ale i o jiných případech vydírání na internetu. Vyděrač získá určité informace, například adresu bydliště nebo školy. K tomu mu může dítě poslat nějakou nevhodnou fotografii nebo sdělit citlivou informaci. V té chvíli je vyděrač schopný vyhrožovat zveřejněním takového materiálu a udržet tak oběť tam, kde ji chce mít.

Jak ochránit děti před Modrou velrybou?

Jako prevence je vhodná otevřená debata rodiče s dítětem o tom, co se na internetu děje a s čím se tam může setkat. Poučit ho, jak se v internetovém prostředí chovat, jaké informace sdělovat a jaké ne. Vysvětlit, že vše, co na internetu napíše, je potenciálně veřejné. Když už se dítě do podobné hry zapojí a chce odejít, je nejlepší se svěřit kamarádům, rodičům nebo případně policii. Nabádání k sebevraždě je totiž trestný čin. Pokud jde o děti, které už sklony k sebepoškozování mají, je potřeba nějaké účinnější pomoci - buď ze strany psychologa, nebo pedagogicko-psychologické poradny. 

 

Lenka Dědková je doktorka psychologie vyučující na Masarykově univerzitě. Ve svých kurzech se mimo jiné věnuje vztahu mezi internetem a psychologií, online komunikaci a psychosociálním rizikům využívání internetu. 

Klíčová slova: Modrá velryba, internet, psychologie, nebezpečí internetu, sebevražda

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.