13.03.2019 18:52


„Naší ambicí není ovlivnit voliče, ale zmapovat témata hýbající slovenskou politikou a společností,“ říká analytička STRATPOL.

Autor: Michaela Prucková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

První kolo prezidentských voleb se na Slovensku koná již tuto sobotu 16. března. Nepřímo se do nich zapojil i STRATPOL neboli Strategic Policy Institute. Jeho desetičlenný tým skládající se z analytiků a stážistů monitoroval chování jednotlivých prezidentských kandidátů na sociálních sítích. O průběhu a výsledcích projektu s hashtagem #volebnýmonitoring hovoří analytička Kristína Urbanová.

Proč jste se ve STRATPOL rozhodli monitorovat komunikaci prezidentských kandidátů?

Za prvé jsme chtěli zmapovat nejaktuálnější témata, na nichž se kandidáti rozhodli postavit svou kampaň. A za druhé si myslíme, že voliči nestíhají sledovat kandidáty a jejich příspěvky. Takže jsme chtěli pomoci a sledovali kandidáty na sociální síti za ně.

Které sociální sítě jste monitorovali?

My jako STRATPOL jsme měli na starosti jen Facebook. I tak ale mluvíme o desítkách příspěvků denně. Celkem jsme za sledované období označili 1792 příspěvků od patnácti a později třinácti prezidentských kandidátů. Facebook jsme vybrali, protože jej využívali všichni kandidáti.

Jinak s námi spolupracovaly další dvě organizace – GLOBSEC a MEMO 98, přičemž GLOBSEC se věnoval dezinformačním webům a v MEMO 98 monitorovali slovenské televizní stanice.

Jak dlouho monitorování probíhalo? Zmínila jste, že jste celkem označili téměř 1800 příspěvků.

S monitoringem jsme začali 10. ledna, kdy bylo vyhlášeno datum prvního kola voleb. Probíhal každý den až do vyhlášení moratoria na volební průzkumy, což bylo v neděli 3. března. Jedná se tedy o necelé dva měsíce.

To jste po celou dobu sledovali všech patnáct a posléze třináct prezidentských kandidátů?

Ano. Ale ve dvou závěrečných reportech se věnujeme jen pěti vybraným kandidátům. Při jejich výběru jsme vycházeli z předvolebních průzkumů. Jmenovitě se jedná o Bélu Bugára, Zuzanu Čaputovou, Štefana Harabina, Mariana Kotlebu a Maroše Šefčoviče.

Myslíte si, že je relevantní sledovat chování kandidátu na sociální síti, když si někteří z nich svůj profil nespravují sami?

My samozřejmě nemáme informace o tom, komu spravuje facebookový profil PR tým, i když z některých příspěvků to bylo patrné. Ale vycházeli jsme z předpokladu, že i kdyby profil spravoval někdo jiný než kandidát, bude to v zájmu toho kandidáta a v souladu s jeho postoji.

Musím ale zmínit, že u Mariana Kotleby se nejedná o jeho facebookový profil, ale stránku spravovanou členy jeho Lidové strany naše Slovensko. I tak ale věříme, že bylo lepší zahrnout do monitoringu fanouškovskou stránku než Kotlebu z analýzy úplně vynechat.  

Zaměříme-li se na samotné příspěvky na Facebooku, na co jste se hlavně soustředili?

Za prvé jsme příspěvky řadili podle toho, zda se jednalo o status, odkaz, fotku, video apod. Dále jsme příspěvky rozdělovali podle tématu, obsahu, emočního zabarvení a použitých zdrojů.

Jaká témata převažovala?

Rozhodně téma prezidentských voleb. Kandidáti často sdíleli například odkazy na diskuze, kterých se účastnili. Naopak téma zahraniční politiky nebylo příliš zmiňované, což mě osobně překvapilo. Například zpochybňování členství Slovenska v EU nebylo atraktivním tématem.

Jak se dělí příspěvek podle emočního zabarvení. Není takové členění příliš subjektivní?

Příspěvky jsme posuzovali na škále pozitivní, negativní, neutrální a smíšené. Subjektivnímu vyhodnocení jsme se snažili vyhnout tím, že se na posuzování příspěvku podílelo více lidí. I to byl jeden z důvodu, proč nás na monitoringu pracovalo deset.

Lze na základě emočního rozdělení říct, který z kandidátů vedl nejpozitivnější kampaň?

Jednoznačně Maroš Šefčovič. V podstatě 2/3 jeho příspěvků byly pozitivně zabarveny, na každé zveřejněné fotce se usmíval. Dokonce jsme ho ve skupině překřtili na naše slunéčko. Pozitivní kampaň také vedli Béla Bugár a Zuzana Čaputová.

A naopak nejnegativnější kampaň?

Tu měli Štefan Harabin a Marian Kotleba. Harabin nejčastěji kritizoval státní orgány, justici, slovenskou zahraniční politiku a média. Na fanouškovském profilu Kotleby se často objevovaly příspěvky podněcující k boji proti liberalismu a migraci.

Všimli jste si během monitoringu nějakých zajímavostí?

Zpozorovali jsme pokusy vést kontaktní kampaň za použití sociálních sítí. Kandidáti Štefan Harabin a Maroš Šefčovič sdíleli různé ankety, ve kterých mohli lidé hlasovat, zda s něčím souhlasí či nikoli. Šefčovič navíc vybočoval i tím, jak pozitivně kampaň vedl.

Také jsme si všimli zvláštnosti u příspěvků Bélu Bugára, který psal většinu svých statusů ve slovenštině a maďarštině. Zvláštní ale bylo, že jeho nejúspěšnější příspěvky byly pouze v maďarštině. 

Jak jste o výsledcích monitoringu informovali veřejnost?

Za sledované období jsme na našich stránkách publikovali tři průběžné reporty shrnující naše zjištění. Dnes nám také vyšel první závěrečný report a po skončení celých voleb vydáme druhý závěrečný report. 

Myslíte si, že vaše reporty mohou ovlivnit rozhodnutí voličů?

Naší ambicí není ovlivnit voliče, ale zmapovat témata, která hýbou slovenskou politikou a společností. Budeme samozřejmě rádi, pokud se někdo v nadcházejících volbách rozhodne i na základě naší analýzy, ale osobně si nemyslím, že bychom byli schopni někoho zásadněji ovlivnit.

Hodláte v monitorování pokračovat?

Rozhodně ano. Ve STRATPOL se snažíme na naše aktivity navazovat. Volby do Evropského parlamentu už sice nestihneme, ale chtěli bychom monitorovat parlamentní volby, které se budou na Slovensku konat příští rok.

 

Poznámka redakce: rozhovor byl veden ve slovenštině.

Klíčová slova: Prezidentské volby, monitoring, STRATPOL

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.