08.10.2018 14:10


Nechceme žádnou diskriminaci, ani tu pozitivní, říká rektor VUT Petr Štěpánek

Autor: Ondřej Mazoch | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Jak přivést dívky k technologiím? Tato a další otázky zazněly v debatě týkající se zapojení žen v oblasti technologií a technických oborů. Uskutečnila se v prostorách brněnského výstaviště jako součást programu na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Diskuze o genderové vyváženosti, která dnes rezonuje nejen v oblasti vědy a techniky, se účastnil také rektor Vysokého učení technického Petr Štěpánek. 

Brno - Petr Štěpánek v panelové debatě s generální ředitelkou společnosti zabývající se průmyslovými technologiemi ABB ČR Tanjou Vainio a dalšími hosty diskutoval na téma "Jak přivést dívky k technologiím". "Nechceme ženy pozitivně diskriminovat, chceme ukázat, že u nás na pohlaví nezáleží. Důležité je, jestli daný člověk má vztah k technice," říká Petr Štěpánek.

Je podle vás důležité dostat k technickým oborům více dívek?

V technických disciplínách je obecně nedostatek odborníků. Podíváme-li se na statistiky, zjistíme, že ženy jsou v technických profesích zastoupeny malými procenty, ten podíl je zhruba do patnácti procent. Záleží na konkrétních technických odvětvích, někde to může být i o něco víc, přesto muži suverénně převažují.  Proto jsme loni spustili kampaň s názvem „Sem patřím“. Máme zájem o velmi kvalitní studenty. Sem samozřejmě patří i ženy, i když slovo student je rodu mužského. Myslím, že hlavní je, aby byl člověk zapálený pro to, co dělá.

Shodli jste se v debatě jak na to?

Cestou ke zvýšení zájmu o technické a přírodovědné disciplíny je překonávat předsudky, které ve společnosti ve vztahu k technickým disciplínám panují. Zbavit děti strachu z matematiky, fyziky, chemie a dalších. Když jsme ve spolupráci s dalšími partnery asi před jedenácti lety na Vysokém učení technickém začínali projekt „technické školky“, tak jsme měli podporu několika firem, které vložily pár peněz na to, aby se do školek mohlo koupit nějaké vybavení a děti si mohly hrát a sestavovat různé typy konstrukcí.

Děti si je také samy „navrhovaly" v diskuzi mezi sebou a pod vedením učitelek se snažily na úrovni odpovídající jejich věku zdůvodnit, proč je jedno řešení lepší než to druhé. Prostřednictvím dětí byli do těchto her vtaženi i rodiče, kteří sami začali pomáhat, vymýšlet úlohy. To je asi ta cesta. Dnes nás hřeje, že projekt “technických školek“ již žije samostatným životem a je napodobován v řadě krajů v České republice.

Jak je na tom v tomto ohledu Vysoké učení technické? Vidíte zde rostoucí nebo klesající trend?

Máme téměř dvacet tisíc studentů, jsme největší technická univerzita v republice. Ovšem podíl žen je zhruba osmadvacet procent. Před sedmi lety to bylo třiadvacet procent. Situace se tedy pozvolna zlepšuje, stále je to ale málo. Méně, než bychom si přáli. Nejméně žen je na Fakultě informačních technologií, přitom fakulta tím přichází i o ženský pohled na věc, takže ženy pak mohou být znevýhodněné i jako uživatelky dané technologie, protože se nepodílely na jejím vzniku. Informatická fakulta přitom v rámci projektu „FIT sluší dívkám“ pořádá celou řadu akcí, jak ženy k informatice přilákat. Už víc jak deset let například organizují letní počítačovou školu pro dívky, kam se hlásí středoškolačky ze všech koutů republiky.

Plánuje univerzita nějaká opatření nebo zlepšení, kterými by nalákala nové studentky? 

Jak jsem zmínil v úvodu, loňská náborová kampaň byla přímo zaměřená na přilákání žen k technice. Dostali jsme za ni i mezinárodní ocenění EUPRIO Award od odborné poroty složené z pracovníků marketingu evropských univerzit. Letos jsme se ale v kampani Generace VUT vrátili opět k unisex komunikaci. Nechceme ženy pozitivně diskriminovat, chceme ukázat, že u nás na pohlaví nezáleží. Důležité je, jestli daný člověk má vztah k technice. Je to ale běh na dlouhou trať. Neděláme si iluze, že bychom změnili podíl žen na technice ze dne na den. Je nutno čas od času opakovat, že technika, a Vysoké učení technické zvlášť, je vhodná škola pro ženy.

V diskuzi se také probírala možnost povinné maturity z matematiky. Jaký je váš názor na tuto otázku?

Matematika nejsou počty, je to způsob myšlení, logika, schopnost analyzovat, odvozovat a dokazovat. Ne všichni jsou schopni vyvíjet nové matematické teorie. Logicky uvažovat a vyhodnocovat rizika by měl však umět každý. A tyto znalosti uplatní nejen v technických disciplínách, ale samozřejmě i v jiných. Maturitu z matematiky proto jednoznačně vítám.

Problém vidím ale v tom, jak se matematika a další přírodovědné disciplíny učí. Především by se měla matematika učit tak, aby v dětech nevznikaly psychické bloky a rezervovaný přístup hned na prvním stupni základních škol.

Vidíte ze své zkušenosti nějaký charakteristický generalizující rozdíl mezi studenty a studentkami? 

Vedeme si statistiku úspěšnosti našich studentů v závislosti na pohlaví a zjistili jsme zajímavou věc. Děvčata na naší škole studují lépe, respektive mají větší šanci studium dokončit ve srovnání se svými mužskými kolegy a mají také lepší studijní průměr. A pokud si vyhodnotíme výsledky ve přijímacích Scio testech, zjistíme, že dívky na některých fakultách dosahují lepších výsledků v oblastech rozhodujících pro studium technických disciplín. Jsou možná svým způsobem pečlivější a cílevědomější. 

Může být dnes ještě pohlaví rozhodujícím prvkem při zařazování do výzkumných týmů? 

Výzkumný tým by se neměl posuzovat svým složením. V zahraničních firmách je zcela běžné, že se sestavují pracovní skupiny tak, aby byly co nejpestřejší. Aby tam měli zastoupení muži i ženy, lidé různých národností a z různých jazykových skupin. Různorodost lidem dává možnost vidět věci z nadhledu. V širších souvislostech. Pohlaví zcela jistě nepovažuji za určující při sestavování vědeckých týmů. Hodnoceny by měly být jen a pouze výkony.

Jak se stavíte ke kvótám určujícím zastoupení počtu dívek nejen ve vědě?

Nevěřím v pozitivní diskriminaci. Nemá smysl nutit do studia technických věd někoho, kdo o ně nemá vůbec zájem. Spíš je nutné podporovat ty, kteří ten zájem mají. Dívky někdy odrazují negativní klišé typu „studium na technice je těžké, nehodí se pro ženy“, nebo „technické profese mají nižší společenskou prestiž“. To vše vede k tomu, že se nejen dívky, ale i jejich rodiče brání tomu podat na vysokou školu technického směru přihlášku. Přitom zcela zbytečně. V průzkumu, který vznikl v Centru SIX ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni, se ukázalo, že když má dívka například dobré známky v matematice a fyzice, studijní poradce jí doporučí třeba studium pedagogiky, aby se posléze stala učitelkou matematiky a fyziky, místo toho, aby ji podpořil ve studiu techniky.

Klíčová slova: VUT, Gender, Technologie, Univerzita, Školství

  • Stepanek.jpg_large
    Popis: Petr Štěpánek a Tanja Vainio debatují o tom, jak přivést ženy k technologiím.
    Autor: Igor Šefr

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.