21.11.2020 18:27


Nejistota, pocit izolace a samoty. Může pomoci uvědomit si, co lze ovlivnit a co ne, říká psycholožka

Autor: Regina Rieznerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Současná pandemie koronaviru má neblahý vliv i na lidskou psychiku a duševní zdraví. Psychologům, kteří mohou pracovat jen distančně, se plní diáře. Situací se zabývá i vláda, která navrhla soubor opatření. Jak vidí současné duševní zdraví lidí psycholožka?


S dopady koronavirové epidemie se potýkají státy po celém světě. Data z výzkumu v české populaci dokládají dvou až trojnásobný růst výskytu úzkostných a depresivních obtíží. Teď je důležitější, co bude dál. Jestli nás to jako společnost dovede k uvědomění si, že i duševní zdraví je podstatnou složkou osobní spokojenosti a je mu tak nutné věnovat pozornost,” říká v rozhovoru pro Stisk psycholožka a psychoterapeutka Naďa Skyvová. Dozvíte se třeba i to, s čím se na ni klienti nejčastěji obracejí a co bývá příčinou jejich problémů.

Zaznamenáváte v době pandemie nárůst nových klientů nebo obracejí se na vás vaši stávající klienti častěji?

Vnímám zvýšený zájem nových klientů, kteří se chtějí pustit do absolvování psychoterapie. Ozývají se však i bývalí klienti, kteří se cítí v současné době ohroženi a chtějí tak na spolupráci z minulosti navázat.

S čím se na vás obracejí nejčastěji?

Jako největší potíž vidím nejistotu, kterou v současné době spousta lidí prožívá. Tu zvyšuje také nejasnost a nesrozumitelnost vládních opatření. Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba jistoty a bezpečí. Tyto potřeby jdou však bohužel od vládních činitelů od jara opomíjeny. Potřebujeme mít budoucnost, potřebujeme se na něco těšit. Lidé, kteří vyhledali služby psychoterapie po první vlně koronaviru si uvědomili, že jim v životě něco důležitého chybí. Začali více přemýšlet o smyslu svého života, uvědomili si potíže ve vztazích, ve kterých žijí. Zároveň je tady i velká část klientů, které trápí pocity izolace a samoty. Spousta lidí má nařízený home-office a nemají tedy možnost se potkávat s kolegy a přáteli. Zdánlivě běžné mezilidské kontakty, popovídání si s kolegou na obědě, zastavení se s kamarádkou na kávu a podobně chybí. Lidé, kteří žijí sami a teď pracují z domova, jsou během posledních pár měsíců bez možnosti si pocit sounáležitosti a potřebu vztahů naplnit.

Jak lidem s těmito problémy pomáháte?

To, co pomáhá, je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém si klient může dovolit uvědomit si, co prožívá. Uvědomit si, jak přemýšlíme, uvědomit si své potřeby a poznat svou jedinečnost. Jestli se sebou zacházíme tak, aby se nám a našim blízkým dobře žilo. Psychoterapeut může nabídnout nové pohledy a možnosti, jak spokojeně žít. Psychoterapie je prostor, který pomáhá snášet bolesti a strasti života. Nasloucháním. Hlubokými rozhovory. Navázáním jedinečného vztahu psychoterapeut a klient.

Přichází k vám teď častěji s žádostí o pomoc páry?

Zatím se na mě obracejí spíše lidé s prosbou o individuální práci. Předpokládám, že žádosti o párovou terapii přijdou v následujících měsících, protože ohrožení stále trvá a lidé jsou nuceni spolu tuto dobu přežít. Teprve jak tato současná omezení pominou, dá se čekat zvýšená poptávka po pomoci a partnerskými vztahy. 

Mohou si lidé pociťující psychické potíže nějak pomoci sami?

Pokud se lidé cítí ohroženi, určitě je namístě využít současnou síť krizové pomoci. Ať už jde o využití pomoci dostupné přes zdravotnictví - například terapeutickou linku Sluchátko, platformu Dělám, co můžu nebo třeba služby Sociální kliniky.

Existuje nějaký obecný návod, jak se v této době udržovat v dobré psychické pohodě?

Obecně se dá říct, že může pomoci uvědomit si, co lze ovlivnit a co ne. Nemůžu ovlivnit, jaké omezení přijde od politiků. Můžu však ovlivnit, jakou strukturu bude mít můj den. Můžu se o sebe v rámci možností postarat, omezit alkohol, starat se o své nejbližší, být na sebe hodný. Zařadit do svého dne nějakou formu pohybu. Omezit přísun informací z médií. A můžu se změnami začít hned.


Iniciativa vlády

Rada vlády se rozhodla spustit v oblasti duševního zdraví informační kampaň, která bude obsahovat informace k sebepéči, rozpoznání příznaků nemoci, dostupným intervencím, včetně kontaktů na laickou i profesionální podporu, pomoc a léčbu formou webových stránek a webinářů a informačních letáků. Přichází tato pomoc včas, když s koronavirem žijeme už osmým měsícem?

Určitě je skvělé, že se zmínila potřeba péče o duševní zdraví. Zároveň jsme však v paradoxní situaci, protože soukromí psychologové, kteří nepracují pod hlavičkou zdravotnictví, byli v poskytování svých služeb omezeni. Takže zatímco se objevil nápad s kampaní o duševním zdraví, odborníci, kteří se o duševní zdraví starají, mohli pracovat jen distančně, což není pro všechny klienty vhodný nebo dostupný způsob práce. Velký význam tedy vidím i v tom, že se konečně veřejně zmínilo téma poskytování psychoterapie mimo oblast zdravotnictví. Psychoterapeuti pracující mimo rámec zdravotnictví poskytují ročně klientům asi 740 tisíc psychoterapeutických konzultací. Velmi významně tedy přispívají k prevenci i řešení duševního zdraví v populaci. To, že tento návrh přišel po osmi měsících života s koronavirem, už nezměníme. Je teď důležitější, co bude dál. Jestli se zlepší dostupnost psychoterapie nebo zda nás to jako společnost dovede k uvědomění si, že i duševní zdraví je podstatnou složkou osobní spokojenosti a je mu tak nutné věnovat pozornost.

Mohou tato opatření lidem s psychickými problémy nejen v souvislosti s epidemií pomoci?

Dostupnost psychoterapie je v Česku dlouhodobě nedostačující. Takže pokud to bude znamenat, že se zvýší její dostupnost, je dobré jakékoliv opatření.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy slíbilo posílit informace a intervence v oblasti prevence duševních onemocnění a zvyšování psychické odolnosti poskytované ze strany škol směrem k žákům a studentům. Jaké věkové skupiny jsou nejnáchylnější na psychické problémy spojené s dnešní nejistou dobou? Jsou to právě žáci a studenti?

Myslím, že se nedá říct, která skupina je více ohrožená. Každá skupina současnou situací zasažena je, jenom každá jinak. Zatímco žáci a studenti nemají možnost osobního kontaktu s vrstevníky, což je jejich bytostnou potřebou, starší lidé se často cítí osamoceni. Mladí rodiče zase mohou prožívat velkou nejistotu ohledně budoucnosti. Nedá se porovnat, kdo je na tom hůř. Vždy záleží na tom, jak danou situaci člověk vnímá a v jakých podmínkách žije.

Andrej Babiš řekl, že navrhne vytvoření dotačního programu pro soukromé terapeuty, aby mohli poskytovat deset sezení lidem, kteří je potřebují, zdarma. Má právě poskytnutí deseti sezení zdarma schopnost předejít psychickým problémům nebo je přímo vyřešit?

Když dojde k rozšíření možností, jak se dostat ke službám psychologů, je to určitě dobře. Koncept deseti sezení může být pro někoho záchranou, někomu může pomoci nastartovat změny, které v životě potřebuje udělat. Doufám, že to bude začátek, který bude mít pokračování v návazné péči o duševní zdraví nás všech.

Budou o ně podle vás mít lidé zájem? 

Zatím je možnost absolvování deseti sezení určeno pouze pro klienty VZP. Pro tuto skupinu to může být důležitá podpora a pomoc, pokud prožívají těžkosti a uvědomují si, že chtějí a potřebují v životě udělat změny. Je však otázka, jestli a jak bude dosažitelná péče pro další skupiny lidí, kteří ji nyní také potřebují.

Ministerstvo zdravotnictví také spolu se zdravotními pojišťovnami pracuje na síti zdravotních krizových center, která budou prvním kontaktem pro lidi v krizi a budou poskytovat komplexní podporu od telefonické linky, přes ambulantní služby, až po krizová lůžka. Bude díky tomu možné předejít dalšímu rozvoji duševních onemocnění nebo sebevraždám, jak na to Ministerstvo zdravotnictví spoléhá?

Šíření osvěty a povědomí o tom, že je v pořádku říct si o pomoc, je nutné. Je třeba opakovat, že stejně jako když si zlomím nohu, tak je normální při psychických potížích a bolestech vyhledat služby odborníka. Je to však běh na dlouhou trať. Výsledky této práce budou poznat až v následujících letech.

 

Naďa Skyvová

  • psycholožka a psychoterapeutka

  • soukromá praxe v Olomouci

  • individuální a párová psychoterapie, hypnoterapie

  • zabývá se závislostmi, úzkostmi, strachem a depresí při neshodách ve vztazích, v práci, při vyhoření, i nadměrném stresu, při potížích se sebedůvěrou a identitou a psychosomatických potížích

  • členka České asociace pro psychoterapii

 

 

 


Klíčová slova: vliv koronavirové epidemie na lidskou psychiku, duševní zdraví, prevence, psycholožka, vládní opatření

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.