05.04.2014 15:08


Nové podmínky pro založení s.r.o. znamenají nižší náklady a víc svobody

Autor: Ondřej Koraba | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

S rokem 2014 přišlo hned několik změn, které rozčeřily hladinu právních vod. Kromě konečného řešení palčivých občanskoprávních sporů, jakým je vlastnictví spadaného ovoce, se také uvolnily podmínky pro podnikání. Vlastní společnost si dnes lze založit doslova za kačku.

Praha - Pokud se chce mladý člověk vyhnout situaci, kdy po promoci marně hledá práci, kdy loví praxi pro praxi, aby mohl výhledově získat alespoň nějakou placenou pozici, musí se snažit již během studia. Trh práce klade tvrdé podmínky a je jen na jedinci, jak si s nimi poradí.

Ilustrační snímek formulářů a povoleníJednou z možností, jak utéci z vězení korporátní nadřazenosti, je postavit se na vlastní nohy. Naše státní politika k tomu dokonce disponuje přesvědčivým balíčkem výhod. Podnikatelé a živnostníci z řad studentů mají poměrně výrazné úlevy na daních a pojištění. Alespoň dočasně. A začátkem roku 2014 se povolila ještě jedna překážka. Společnosti s ručením omezeným, k jejímuž založení bylo dříve třeba složit základní kapitál dvě stě tisíc, dnes lze odstartovat s kapitálem o jedné koruně. Zákon o obchodních společnostech a družstvech také upravuje možnosti, jak se společným majetkem nakládat a oproti minulému stavu výrazně usnadňuje majetkové dělení. Živnostníkům, kteří váhali, zda přejít na v mnoha ohledech atraktivnější status společnosti s ručením omezeným, tak odpadl jeden důvod proti.

Výhodami s.r.o. oproti osobám samostatně výdělečně činným jsou kupříkladu nižší poplatky za sociální a zdravotní pojištění a možnost čerpat z evropských dotací. Pozitivní dopad má přechod také na image a prestiž podnikání. 

Dříve platné dvou set tisícové minimum mělo sloužit jako ochrana věřitelů. Tuto podmínku však neplnilo, jelikož zákon nevyžadoval, aby společnost majetek v této hodnotě udržovala. Nová úprava zákona proto sumu eliminovala.

Přesto však založení společnosti s ručením omezeným není otázka chvilky a jedné tisícikoruny, jako je tomu u živnostníků. Cestu k úspěšnému startu byznysu lemuje zástup úředníků. Jednak je nutno pro samotné s.r.o. získat živnostenské oprávnění. Musí se registrovat do obchodního rejstříku na finančním úřadě. A notář, který nebývá nikterak levný, musí sepsat a potvrdit společenskou smlouvu. Sumy dílčích poplatků se tak mohou nakonec vyšplhat až na 13 tisíc korun. Zakládáním s.r.o. se živí také spousta soukromých subjektů, které si za služby berou další provize.

Kromě zrušení dvou set tisícového minima přinesl zákon také změny v právní úpravě obchodních podílů. Oproti dřívější rigidnější struktuře, kdy každý měl svůj jediný podíl, se kterým se dalo obtížně manipulovat, je dnes možné vytvořit různé volitelné dílčí podíly, které společníkům usnadní vymezení vlastních vztahů.

Společnost s ručením omezeným tak od nového roku přináší podnikavcům více svobody a prostoru, ale také více odpovědnosti. Pokud své závazky společníci nedodrží, hrozí jim vyšší postih než dříve.

Klíčová slova: daně, s.r.o., živnost, student, podnikatel

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.