16.11.2015 20:34


Odborník na konopí soupeří se zvráceným systémem

Autor: Kateřina Zelníčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Pěstujete konopí? Víte, že existuje člověk, který přišel na to, že vás můžou zavřít podle toho, v jakém kraji bydlíte? Dušan Dvořák vypráví o svých zkušenostech s českým soudnictvím a jeho snahách bránit se tomuto systému.

Dušan Dvořák je člověk, který má sedm stížností u Evropského soudu pro lidská práva, dvě stížnosti na Českou republiku u Evropské komise a pět stížností u Ústavního soudu České republiky ve věci práva na léčbu a výzkum konopí. Pátá ústavní stížnost, kterou právě nyní Ústavní soud od 28. října 2015 řeší, je uvedena na http://constitutional-court.blogspot.cz. Argumenty a důkazy, které jsou v rozhovoru zmíněny, lze na tomto odkaze ověřit, včetně toho, že soudy vydávají rozhodnutí bez odůvodnění.

Foto: Dušan Dvořák

 Je léčba konopím legální?

Když se blížil nový zákoník od 1. ledna 2010, tak jsem už dva roky předtím napsal první legislativní návrh, jak to vyřešit, aby se nemocní nestávali obětí trestního řízení. V lednu 2008 totiž Nejvyšší soud judikoval, že léčba konopím není trestný čin, ale nový trestní zákoník s tím nepočítal. Vláda a celý parlament na to "kašlali". Potom ale Topolánkova vláda padla a přišla vláda Jana Fischera, která mi dala vládní cenu za web Konopí je lék.

V zákoně o návykových látkách je v paragrafu 2 písmeno d – definice konopí. Jenže jsou tam definice tři označující konopí jako: za prvé kvetoucí vrcholík, za druhé plodonosný vrcholík a za třetí celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. Jestliže jsou tedy tři definice, tak má ve výsledku každá rostlina a daný vzorek zcela jiný obsah účinných látek (THC). V trestním právu platí, že pokud je možné cokoliv využít ve prospěch pachatele, tak se to musí vždycky uplatnit. Z toho důvodu je pro trestní právo nejpoužitelnější pouze definice třetí, čili celá nadzemní část rostliny, která se musí homogenizovat (postup, jímž se z nestejnorodé směsi dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá směs, pozn. red.) a teprve potom měřit obsah účinné látky.

Jak na tohle Fischerova vláda reagovala? 

Když jsem stál v prosinci 2009 před třetinou vlády a vysvětlil jsem jim situaci, ve které se ocitají nemocní lidé, tak vláda přišla deset dní po té s nařízením, které definovalo pro účely trestního práva rostlinu konopí včetně kořene. Policie tedy měla měřit obsah THC z celé rostliny. 

Jenže policisté dodnes měří THC z naprosto neidentifikovatelného vzorku konopí. Přitom konopí můžete pěstovat do sto metrů čtverečných bez hlášení úřadům už od 20. května 2004. Teprve od sto metrů čtverečných musíte pěstování hlásit celní správě. Fischerova vláda ve vládním nařízení číslo 455/2009 Sb. rozhodla, že pokud pět takovýchto rostlin konopí v celém svém objemu obsahuje více než 0,3% THC, pak se jedná o trestný čin. Když šlo o přesáhnutí limitu u méně než pěti rostlin, šlo o přestupek. Když jsem se tím bránil, nová Nečasova vláda, nařízení vlády číslo 455/2009 Sb. změnila nařízením číslo 3/2012 Sb. s platností od 5. ledna 2012. 

Zatímco nařízení č. 455/2009 Sb. říkalo, že konopí je vše, co je konopí, tzn. celá rostlina, nařízení č, 3/2012 Sb. od ledna 2012 říká, že konopí je vše kromě semen, větviček, větví, stonku a kořene konopí, jen to zelené. Jestli to je ale zelené ze samce, nebo ze samice, zelené shora, nebo zespodu, zelené z květu nebo listu, to už ta norma neříká a tak můžete jít dovězení každý podle libovůle policie. Přišel jsem ještě navíc na to, že v každém kraji to policisté měří jinak. 

A jak má tedy policie měřit konopí? 

Nové vládní nařízení je natolik kreativní, že si ho může každý policista vyložit, jak chce. Takže oni vás v tuto chvíli dostanou do vězení za jakékoliv konopí, které pěstujete. Zásada správního natož trestního práva je přezkoumatelnost. Když jsem žádal, aby doložili, jak konopí měřili a doložil jsem, že to bylo v rozporu se zákonem, nikoho to nezajímalo. Nezajímalo je to ani v situaci, kdy jsem doložil, že na uznaných odrůdách konopí naměřili nadlimit THC. Všechno bylo marné. Mnohem závažnějším faktem však bylo, že svým jednáním způsobili zločiny proti lidskosti, které však zakazovali vyšetřovat. Soudní znalec soudu doložil, že byli zabiti a zmrzačeni lidé. Soudy dělaly, že je to nezajímá. 

Zkuste to nějak přiblížit... 

Takže pokud nechcete, aby byl člověk vinen, tak vezmete palici nebo list ze spodní části rostliny a naopak pokud ho budete chtít zavřít, vezmete nějakou z vrchní části, kde je největší obsah THC. 

Řekl jste mi, že bylo porušeno také unijní právo. Jak konkrétně? 

Tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, se musíme řídit také zákony Evropské unie. Respektujeme volný pohyb zboží a služeb, minimalizování monopolů, aby bylo zboží a služby ve prospěch občanů a zákazníků a tak dále. Existuje Směrnice 98/34/ES. To je směrnice o technických normách. Aby nedocházelo k problémům volného pohybu zboží, tak musí jednotlivé členské země tyto normy a jejich změny oznamovat Evropské komisi a ta to uvede v databázi TRIS (Technical Regulations Informations System). Konopí je samo o sobě výrobek, tedy i farmaceutický výrobek. Česká republika ale nikdy paragrafy, které se týkají výroby konopí, čili pěstování a zpracování konopí, neoznámila Evropské komisi. Neoznámený předpis je nevymahatelný předpis. 

Ztrácím se v tom... 

Česká republika z Mezinárodního práva byla povinna něco učinit a ona to neudělala, a proto není možné od roku 2004 trestat občany za pěstování a zpracování konopí. O tomto však může rozhodnout pouze Soudní dvůr EU v Lucemburku, kam mi však Nejvyšší soud už pět let nedovoluje podat předběžné otázky. 

Žalobu sám podat nesmíte? 

Ne, nesmíte. Musí ji za vás podat Nejvyšší soud formou takzvaných předběžných otázek. 

Jak to Nejvyšší soud odůvodňuje? 

Lže. Říká, že konopí je prekurzor, což odporuje jeho vlastní judikatuře. 

Co je to prekurzor? 

Látka sloužící k výrobě drogy. Příkladem je efedrin sloužící k výrobě pervitinu. 

Jak souvisí prekurzor s podáním předběžné otázky? 

Nejvyšší soud tvrdí, že nařízení Evropské unie o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a tím je zbaven povinnosti položit předběžné otázky. Skutečnost, že nařízení nejde transponovat do zákona členské země, ví každý student práv a odporuje to judikatoře unijního práva i nálezu Ústavního soudu.

Jak na to reagoval Ústavní soud? 

Začal vydávat rozhodnutí bez odůvodnění, protože věděli, že Česká republika porušila nejenom právo evropské (tedy vlastně české), ale také únijní. Škody na státním rozpočtu by byly v miliardách euro. Tím, že jsem na tohle poukázal, jsem se stal nepřítelem státu. 

Co to znamená být nepřítelem státu? 

Zakáží vám pracovat, chtějí vás zbavit právní způsobilosti. Když se jim tohle nepodaří, tak vás chtějí alespoň zavřít do blázince..

 

 

*Dušan Dvořák je zakladatel cannabisterapie jako multidisciplinárního oboru (alternativní léčba pomocí konopí, pozn. red.), psychoterapeut, adiktolog a speciální pedagog. Je také zakladatelem Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově, Střediska prevence, léčby a rehabilitace P-centrum v Olomouci, a výzkumu a odborné společnosti Konopí je lék. Do přijetí zákona č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren, pozn.red.) byl členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Celý jeho profesní životopis najdete zde. Psal na blog pro časopis Respekt a iDnes. Vidět ho můžete také v dokumentech- Konopí je lék, Rok konopí nebo Konopné pašije.

V letech 2009 – 2015 policie zkonfiskovala na výzkumnické farmě v Ospilově, která je rodiny Dvořákových, přes tři tisíce rostlin konopí a přes padesát kilo konopných produktů.

Klíčová slova: konopí, soudnictví, justice

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

Dušan Dvořák | 17. 11. 2015, 19:58
Správně je Ospělově, ne v Ospilově, i když 120 let zpět to tak bylo. Viz http://www.ospelov.eu/