09.03.2012 21:07


Parazitování není pro každého

Autor: Nela Patschová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Šprtání definic a pouček už dávno vyšlo z módy. Dneska je in parazitování. Parazitování na pečlivějších a poctivějších spolužácích. Studenti se mu musí naučit sami, na vysoké se nevyučuje. Inspiraci mohou čerpat od zkušenějších parazitů, které ani nemusí dlouho hledat. V Česku je jich plno.

Těžký život vysokoškoláka? Ale kdeže! Rodiče i učitelé s oblibou děsí své děti a studenty stostránkovými skripty a obtížnými zkouškami. Středoškoláci pak ale přijdou na vysokou a poznávají, že to zas tak hrozné není.  Žádná povinná docházka, žádné šprtání ze dne na den.

Autorka článku Nela Patschová Foto: Michal Cagala

Pravda, některým se tento přístup vymstí a po prvním semestru školu opustí, ale ti šťastnější pokračují ve studiu dál. Brzo pochopí kouzlo studentských poskytoven plných sdílených výpisků a otázek ze zkoušek. Během prvního zkouškového zjistí, že celosemestrální učivo se dokážou našprtat za jednu noc a u zkoušky projít. Pochopí taky, že úspěch netkví pouze ve znalostech, ale v dovednosti, které je přednášející nenaučí – v parazitování.

Parazitování je velké umění. A pokud jsou v něm dobří, mohou se dostat hodně vysoko. Jak už je v České republice zvykem...

Nejdříve je třeba uvědomit si důležitost kontaktů. Pokud studenti nechodí poctivě na přednášky a netráví každý den psaním výpisků z povinné literatury, seznamují se na „společenských akcích“ se spolužáky a spolužačkami. Čím víc přátel, tím víc sdílených výpisků, poznámek, otázek ze zkoušek a samozřejmě tím lepší známky na konci semestru. Kontakty nabyté za studií pak navíc  mohou využít později, až se jejich přátelé proparazitují na vysoké pozice ve státním či lékařském sektoru. Nikomu se přece nechce platit pokuty za špatné parkování nebo čekat celé dopoledne u doktora.

Dalším krokem k úspěšnému parazitování je efektivní využívání času vlastního a efektivní zneužívání času ostatních. Svůj čas mohou parazité kupříkladu využít k získávání dalších kontaktů (nezapomínejme, že čím víc přátel, tím víc výpisků a tím lepší známky). Zatímco známému, o kterém ví, že chodí na přednášky nejnudnějšího vyučujícího na katedře, napíšou sms zprávu s přesvědčivou výmluvou, proč se na přednášku nemohou dostavit, a s prosbou o zaslání jeho zápisků. Ještě ten den mají zápisky na e-mailu a mohou se jim začít věnovat zase až ve zkouškovém.

Když je třeba napsat seminární, či snad bakalářskou práci, mistr parazit uplatní znalost procesu směny. Něco za něco. Ty mi napíšeš seminárku, já ti nabídnu určitou kompenzaci. Anebo já napíšu bakalářku a ty získáš kompenzaci za to, že mou práci označíš u obhajoby za vyhovující. V tomto případě se však může stát, že si někdo později, až se parazit dostane na vysokou pozici, bakalářku vyhledá a začne se ptát: Jak je možné, že tenhle člověk u obhajoby uspěl? A pak nechají školu zavřít bez ohledu na studenty, kteří tam musí studovat poctivě, protože nemají dostatek prostředků na kompenzace. Parazité však zapomínají na jednu velmi důležitou věc - bez poctivců by se nikam nedostali. Například se zavedením školného se však počet poctivých studentů nejspíš značně sníží. Nedostatek prostředků na kompenzace, nedostatek prostředků na školné. 

Bezpečnější je tedy řešení, kdy práci napíše někdo jiný a parazitovi tak nehrozí obvinění z plagiátorství. Pokud je navíc původní autor s kompenzací spokojen, nehrozí parazitovi ani podezření, že práce nepochází z jeho hlavy. Oba účastníci směny jsou spokojení. Ale ne že by snad parazitovi záleželo na druhých. Stará se vždy jen o své vlastní blaho a svůj osobní prospěch. O ostatní se zajímá jedině tehdy, pokud ho mohou ohrozit například odhalením jeho praktik. 

Nejdůležitější zásadou parazita je co nejvíc oddálit své odhalení. Podle toho, zda se odhalení ubrání či nikoliv, jej buď máme v oblibě nebo ne. Většina z nich je však odhalena krátce po svém zvolení.

Umění parazitování se někdo naučí ihned, někomu to trvá déle a někomu je zcela proti srsti. Záleží na každém, jakou cestu si zvolí. Buď může studovat poctivě, nebo parazitovat na poctivých. Úspěšnější v kariérním postupu však budou zaručeně ti, kteří volí nekalé praktiky. Skuteční mistři v parazitování, nejen na studiích, si zajisté mohou dovolit nazývat studenty tímto hanlivým slovem. Nemohou se pak ale divit, že ti poctiví se brání. A že se jich na protestech bránilo hodně…

Klíčová slova: parazit, vysokoškolák, fejeton

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.