09.05.2012 12:38


Pětistovka za odpady studenty většinou netrápí

Autor: Michaela Rabasová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Takzvaný poplatek za popelnice musí obyvatelé Brna uhradit do konce měsíce května. Na studenty vysokých škol s trvalým bydlištěm mimo Brno se ale tato povinnost nevztahuje. Pět set korun na osobu a rok za ně obvykle v místě bydliště platí rodiče.

Brno Poplatek za svoz odpadu ve výši pět set korun za osobu musí občané Brna zaplatit do konce května. Tato povinnost se vztahuje na všechny, kteří mají ve městě trvalé bydliště. K poslednímu dubnu byla městská pokladna bohatší o padesát devět milionů korun. Platbu tento rok provedla zatím třetina z celkového počtu tři sta padesáti osmi tisíc lidí.

Studenti, kteří pochází z jiné části republiky, nemusí v Brně tento poplatek hradit, a to ani v případě, že tu bydlí v pronajatém bytě. „Dalo by se říci, že je to daň za to, že je Brno městem univerzit,“ řekl mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Odkazoval při tom na fakt, že v Brně studuje více než osmdesát tisíc vysokoškoláků.

Mimobrněnští studenti přesto nejsou od poplatku osvobozeni úplně. Odpady platí ve městech, ze kterých pocházejí. A za většinu z nich tuto povinnost řeší rodiče. „Poplatky za odpad platí naši společně, tudíž i za mě. Vím, že částka, kterou je potřeba uhradit, se pohybuje kolem pěti set korun za rok. Tuto informaci bych nejspíš netušila, nebýt nedávné diskuze, kterou jsme s rodiči vedli,“ popsala studentka fakulty sociálních studií Karolína Szamková.

Brněnští mají tři způsoby, jak poplatek za sebe i své děti zaplatit. Nejvíce z nich využívá bankovního převodu. „Bezhotovostní převod je pro mě nejpohodlnější. Nevidím důvod stát frontu na pokladně, když si můžu sednout k počítači a vše vyřešit během pár minut,“ přiblížila Lenka Bílá, fakturantka na mateřské dovolené bydlící v Brně. Dalšími možnostmi jsou poštovní poukázka nebo již zmíněná platba v hotovosti na pokladně.

Sazbu pětisetkorunového poplatku tvoří dvě složky. Dvě stě padesát korun za rok platí lidé za tříděný odpad a stejnou částku za odpad směsný. Právě sazba za netříděný odpad by ale od příštího roku mohla vzrůst až na sedm set padesát korun za rok. Zda budeme od ledna 2013 za popelnice platit až tisíc korun, teď záleží na prezidentovi a následně na samotných obcích, v jejichž pravomoci je určovat konkrétní výši poplatku.

Klíčová slova: poplatek, odpady, studenti

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.